Błąd o numerze 0x80070002 – 0x20016 wyskakuje podczas migracji do najnowszej wersji systemu Windows 10 przy użyciu narzędzia Media Creation Tool

Media Creation Tool - błąd 0x80070002 - 0x20016

Media Creation Tool – błąd 0x80070002 – 0x20016

W pierwszej kolejności za pomocą uruchom (klawisz windows + r) uruchamiamy edytor rejestru wpisując regedit.

Uruchamiamy edytor rejestru

Uruchamiamy edytor rejestru

Następnie przechodzimy do klucza

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\OSUpgrade

i tworzymy nową 32 bitową wartość DWORD

Tworzymy nową wartość DWORD

Tworzymy nową wartość DWORD

Nadajemy jej nazwę AllowOSUpgrade

Nowej wartości DWORD nadajemy nazwę AllowOSUpgrade

Nowej wartości DWORD nadajemy nazwę AllowOSUpgrade

Edytujemy nową wartość DWORD o nazwie AllowOSUpgrade i zmieniamy jej wartość na 1 potwierdzając zmianę kliknięciem OK.

Edytujemy nową wartość DWORD o nazwie AllowOSUpgrade

Edytujemy nową wartość DWORD o nazwie AllowOSUpgrade

Jeśli wartość naszego klucza zmieniła sie z 0 na 1, zamykamy edytor rejestru.

Zmiana wartości DWORD o nazwie AllowOSUpgrade z 0 na 1.

Zmiana wartości DWORD o nazwie AllowOSUpgrade z 0 na 1

W dalszej części przechodzimy do Panelu Sterowania i wybieramy zakładkę System i zabezpieczenia.

Widok zakładki system i zabezpieczenia

Widok zakładki system i zabezpieczenia

Z listy dostępnych opcji wybieramy zakładkę Windows Update.

Widok zakładki Windows Update

Widok zakładki Windows Update

Wuala :)

Błąd 0x80070002 - 0x20016 został wyeliminowany

Błąd 0x80070002 – 0x20016 został wyeliminowany

Miłej zabawy.

 

Uwaga

Można ominąć edycję rejestru tworząc sobie plik reg, który wpis dokona za nas.

Wystarczy uruchomić notatnik i wpisać do niego (polecam skopiować i wkleić) poniższy tekst:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\OSUpgrade]
„AllowOSUpgrade”=dword:00000001

Przygotowanie pliku reg z odpowiednim wpisem do rejestru

Przygotowanie pliku reg z odpowiednim wpisem do rejestru

Następnie zapisać pod nazwą AllowOSUpgrade.reg

Teraz podwójnym kliknięciem w plik uruchamiamy skrypt, który dokona wpisu odpowiednich wartości w rejestrze.

Dodawanie odpowiednich wartości w rejestrze

Dodawanie odpowiednich wartości w rejestrze

Jeśli plik został przygotowany poprawnie, klucz i wartości znajdujące się w pliku AllowOSUpgrade.reg zostaną wprowadzone w odpowiednim miejscu.

Poprawne dodanie wartości w rejestrze

Poprawne dodanie wartości w rejestrze

Tematy pokrewne: