Kolejny wpis z serii dodawanie do domeny. Tym razem dowiecie się w jaki sposób należy dodać system Windows 8 do kontrolera domeny opartego o środowisko Windows Server. Czynność ta brzmi nieco skomplikowanie ale nie powinna przysporzyć wam trudności w jej wykonaniu.

Na początku logujemy się do systemu przy użyciu konta lokalnego.

Logowanie do systemu przy użyciu konta lokalnego

Logowanie do systemu Windows 10 przy użyciu konta lokalnego

W pierwszej kolejności sprawdzamy czy karta sieciowa zainstalowana w systemie Windows 10 pobrała adres ip z serwera (przyjmijmy, że na serwerze została już zainstalowana i poprawnie skonfigurowana usługa DHCP). Najprościej można to sprawdzić za pomocą wiersza poleceń. W tym celu przy użyciu klawisza windows + r wywołujemy okno „uruchamianie”

Wywołujemy okno uruchamiania aplikacji

Wywołujemy okno uruchamiania aplikacji

W czarnym oknie linii komend wpisujemy polecenie ipconfig. Polecenie to wyświetli nam adres ip jaki automatycznie przydzielił nam serwer. W sufiksie DNS widzimy nazwę domeny serwera. Adres ip 10.1.1.10 to unikalny adres jaki zarezerwowała dla nas usługa DHCP. IP 10.1.1..1 to adres serwera.

Okno wiersza poleceń w systemie Windows 10

Okno wiersza poleceń w systemie Windows 10

Jeśli na serwerze nie została zainstalowana  oraz skonfigurowana usługa dynamicznego przydzielania adresów ip (DHCP) powyższe adresy musielibyśmy dodać ręcznie we właściwościach karty sieciowej. Jak to zrobić, już wyjaśniam.

Przy zegarze, w prawym dolnym rogu znajduje się ikona małego komputerka, zaznaczamy ją myszką i przy użyciu prawego klawisza myszki rozwijamy menu podręczne, po czym lewym klawiszem myszki wybieramy opcję „Otwórz centrum sieci i udostępniania”

Otwarcie centrum sieci i udostępniania

Otwarcie centrum sieci i udostępniania

Z lewej strony otwartego okna wybieramy zakładkę „zmień ustawienia karty sieciowej”

Zmiana ustawień karty sieciowej

Zmiana ustawień karty sieciowej

Zaznaczamy ikonę naszej karty sieciowej, prawym klawiszem myszy rozwijamy menu podręczne z którego wybieramy zakładkę Właściwości.

Właściwości karty sieciowej

Właściwości karty sieciowej

Z listy dostępnych składników wybieramy Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i klikamy Właściwości.

Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)

Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)

Zaznaczamy zakładkę „Użyj następującego adresu IP” i po kolei wpisujemy adres ip naszego komputera np. 10.1.1.10, maskę podsieci 255.0.0.0, bramę domyślną (adres serwera z zainstalowaną usługą Active Directory i DNS) 10.1.1.1 oraz w zakładce „Użyj następujących adresów serwerów DNS: wpisujemy 10.1.1.1. Na zakończenie klikamy ok.

Dodawanie adresów ip do karty sieciowej w Windows 10

Dodawanie adresów ip do karty sieciowej w Windows 10

Karta sieciowa została poprawnie skonfigurowana. Teraz rozpoczniemy proces dodawania systemu Windows 10 do domeny.

Wciskamy kombinację klawiszy windows + break i w bardzo szybki sposób wywołujemy okno właściwości systemu Windows 10.

Wywołanie okna dialogowego Właściwości systemu Windows 10

Wywołanie okna dialogowego Właściwości systemu Windows 10

Jak pewnie zauważyliście nasz system obecnie znajduje się w grupie roboczej. By podłączyć komputer do domeny klikamy „zmień ustawienia”

Wywołanie okna dialogowego Właściwości systemu Windows 10

Wywołanie okna dialogowego Właściwości systemu Windows 10

Aby zmienić stan komputera, czyli z grupy roboczej na domenę wybieramy opcję Zmień.

Zmiana członkostwa, z grupy roboczej na domenę

Zmiana członkostwa z grupy roboczej na domenę

W sekcji członkostwo zaznaczamy domena i wpisujemy nazwę domeny, którą utworzyliśmy na serwerze. W tym przypadku domena nosi nazwę soisk.local i tak też wpisujemy zatwierdzając wciśnięciem klawisza OK.

Zmiana członkostwa, z grupy roboczej na domenę

Zmiana członkostwa z grupy roboczej na domenę

Podłączenie do domeny wymaga autoryzacji. W oknie zmiany nazwy komputera/domeny podajemy login oraz hasło dowolnego konta, które zostało wcześniej utworzone na serwerze. W naszym przypadku do autoryzacji użyjemy konta administratora domeny (serwera). Warto w tym miejscu dodać, że wpisanie hasła lokalnego konta z uprawnieniami administratora zostanie odrzucone.

Autoryzacja przy użyciu konta utworzonego na serwerze

Autoryzacja przy użyciu konta utworzonego na serwerze

Witamy w domenie. Taki komunikat zostanie wyświetlony jeśli wpiszemy poprawny login i hasło.

Powitanie w domenie.

Powitanie w domenie.

By zmiany osiągnęły pożądany efekt kolejnym krokiem musi być ponowne uruchomienie komputera.

Zastosowanie zmian

Zastosowanie zmian

Zamykamy okno właściwości systemu

Zamknięcie okna właściwości systemu

Zamknięcie okna właściwości systemu

i restartujemy komputer

Restart komputera w celu zastosowania zmian

Restart komputera w celu zastosowania zmian

Ostatnim krokiem jaki nam pozostał po ponowne uruchomieniu komputera jest zalogowanie do domeny. Klikamy na zakładkę inny użytkownik.

Wpisujemy login oraz hasło użytkownika. Oczywiście użytkownik o takiej nazwie musi istnieć w usłudze Active Directory naszego serwera a dokładniej w zakładce użytkownicy.

Logowanie do systemu Windows 10 przy użyciu konta domenowego

Logowanie do systemu Windows 10 przy użyciu konta domenowego

Po zalogowaniu możemy wyświetlić kartę właściwości komputera i zobaczyć czy nazwa Grupa robocza  zmieniła się na Domena.

Wywołanie okna dialogowego Właściwości systemu Windows 10

Wywołanie okna dialogowego Właściwości systemu Windows 10

Tematy pokrewne: