Oficjalna premiera systemu Windows 8 odbyła się 26 października 2012 roku w Nowym Jorku, co oznacza, że od wydania następcy Windows 7 minęło już kilka miesięcy. Windows 8 to nowy wygląd, tysiące zmian oraz ulepszeń wpływających na stabilność i komfort codziennej pracy z tym systemem. Naszą przygodę z najnowszym produktem giganta z Redmond rozpoczniemy od jego instalacji.

Aby instalacja przebiegła pomyślnie, musimy upewnić się, czy dany komputer spełnia wymagania sprzętowe czyli:

Procesor: 1 GHz lub szybszy, z obsługą PAE, NX i SSE2
Pamięć RAM: 1 GB (2 GB dla wersji 64-bitowej)
Miejsce na dysku twardym: 15 GB (20 GB dla wersji 64-bitowej)
Karta graficzna: zgodna z Microsoft DirectX 9 ze sterownikiem WDDM

Gdy jesteśmy już w posiadaniu nośnika zawierającego instalator systemu Windows 8 to umieszczamy go w napędzie DVD (jeśli dysponujemy obrazem iso płyty w pierwszej kolejności należy wypalić ją na nośniku DVD) i uruchamiamy komputer.

Rozruch z dysku twardego

Rozruch z dysku twardego

Jeśli po uruchomieniu komputera, instalacja nie rozpocznie się automatycznie, oznacza to, że komputer w biosie ma przypisany dysk twardy jako pierwsze urządzenie rozruchowe. Należy to zmienić wchodząc klawiszem DEL lub F1 do konfiguracji BIOS.

Następnie wybieramy opcję Advanced BIOS Features

Zmiana konfiguracji BIOS

Zmiana konfiguracji BIOS

Po czym przechodzimy do zakładki Boot Sequence wciskając klawisze Enter.

Zmiana konfiguracji BIOS

Zmiana konfiguracji BIOS

Jako pierwsze urządzenie rozruchowe (1st Boot Device) ustawiamy napęd CD/DVD, po czym zapisujemy zmiany wciskając klawisz F10.

Zmiana konfiguracji BIOS

Zmiana konfiguracji BIOS

Po wykonaniu powyższych czynności i restarcie komputera powinien wystartować instalator systemu Windows 8.

Rozruch instalatora systemu Windows 8

Rozruch instalatora systemu Windows 8

Pierwszą czynnością jaką wykonamy będzie wybór języka, formatu godziny oraz metody wprowadzania znaków z klawiatury. Po zaznaczeniu wskazanych czerwoną strzałką dostępnych opcji, klikamy w przyciska Dalej.

Wybór języka, formatu godziny

Wybór języka, formatu godziny

W kolejnym oknie kreatora klikamy Zainstaluj teraz.

Rozpoczęcie procesu przygotowania komputera do instalacji systemu

Rozpoczęcie procesu przygotowania komputera do instalacji systemu

Instalator rozpoczyna pracę związaną z przygotowaniem jednostki do wdrożenia nowego systemu.

Rozpoczęcie pracy przez instalator systemu

Rozpoczęcie pracy przez instalator systemu

Wpisujemy otrzymany przy zakupie systemu klucz produktu, po czym przechodzimy do następnego kroku wciskając przycisk Dalej.

Klucz powinien znajdować się z tyłu pudełka. Umieszczając klucz w przeznaczonym do tego celu oknie możemy pominąc wpisywanie kresek, gdyż podczas wpisywania klucza, zostaną one dodane automatycznie.

Wpisanie klucza produktu.

Wpisanie klucza produktu.

Po dodaniu klucza nastąpi wyświetlenie okna które zawiera postanowienia licencyjne. Należy zapoznać się z nimi po czym zaznaczyć opcję „Akceptuję postanowienia licencyjne” i przejść do kolejnego kroku klikając opcję Dalej.

Akceptacja postanowień licencyjnych

Akceptacja postanowień licencyjnych

W kolejnym oknie kreatora instalacji wybieramy niestandardowa. Pozwoli to Nam na wybranie dysków, partycji oraz czystą instalację systemu.

Wybór instalacji niestandardowej

Wybór instalacji niestandardowej

Wybieramy dysk, na którym zostanie wykonana instalacja systemu Windows 8. Jeśli dysk nie posiada utworzonych partycji, tworzymy je klikając w zaawansowane opcje dysku

Podział dysku na partycje

Podział dysku na partycje

Zaznaczamy dysk z nieprzydzielonym miejscem i z dostępnych opcji wybieramy opcję Nowa.

Tworzenie nowej partycji

Tworzenie nowej partycji

Definiujemy rozmiar tworzonej przez nas partycji po czym klikamy w opcję Zastosuj.

Tworzenie partycji przeznaczonej pod instalację systemu Windows 8

Tworzenie partycji przeznaczonej pod instalację systemu Windows 8

Po wybraniu opcji zastosuj instalator utworzy dodatkową ponad 300 megową partycję co potwierdzimy klikając OK.

Automatyczne tworzenie 300 megowej partycji

Automatyczne tworzenie 300 megowej partycji

Wybieramy partycję na której zostanie zainstalowany system i ponownie klikamy Dalej.

Wybór partycji na której zostanie zainstalowany system

Wybór partycji na której zostanie zainstalowany system

Od tego momentu instalator rozpocznie proces kopiowania na dysk twardy komputera wszystkich plików niezbędnych do działania systemu. Proces ten w zależności od konfiguracji sprzętowej komputera może potrwać od kilku do kilkunastu minut.

Proces instalacji systemu Windows 8 został rozpoczęty

Proces instalacji systemu Windows 8 został rozpoczęty

Po zakończeniu procesu kopiowania plików, komputer zostanie automatycznie uruchomiony.

Restart systemu po zakończeniu kopiowania plików

Restart systemu po zakończeniu kopiowania plików

Następnie po restarcie komputera nastapi pierwsze uruchomienie systemu z dysku twardego.

Pierwsze uruchomienie systemu

Pierwsze uruchomienie systemu

Od tego momentu rozpocznie się proces przygotowania oraz instalacji urządzeń.

Pierwsze uruchomienie systemu

Pierwsze uruchomienie systemu

Kolejnym etapem instalacji jest przygotowanie systemu do personalizacji

Przygotowanie systemu do personalizacji

Przygotowanie systemu do personalizacji

W tym oknie nadajemy dowolną nazwę dla naszego komputera, w tym przypadku brzmi ona „KompWin8”. Suuwakiem możemy zmienić kolor tła wyświetlanych okien. Po zdefiniowaniu nazwy przechodzimy do następnego kroku klikając Dalej.

Personalizacja systemu - definiowanie nazwy dla komputera

Personalizacja systemu – definiowanie nazwy dla komputera

W oknie ustawień wybieramy zakładkę „Uzyj ustawień ekspresowych, co pozwoli na automatyczną konfigurację systemu. Wszystkie skonfigurowane ustawienia nadal dostępne będą z poziomu Panelu sterowania, za pomocą którego możemy dokonać ewentualnych zmian.

Ustawienia ekspresowe

Ustawienia ekspresowe

Nowością w systemie Windows 8 jest możliwość logowania się do systemu za pośrednictwem adresu e-mail konta Microsot.

Logowanie się do systemu Windows za pośrednictwem mailowego konta umożliwia pobieranie między innymi aplikacji ze sklepu Windows, synchronizację ustawień oraz powiązania systemu z dostępnymi usługami i aplikacjami działającymi online.

W tym miejscu możemy utworzyć konto, aby otrzymać nowy adres e-mail lub zalogować się do systmu standardowo, tworząc konto lokalne.

Wybieramy opcje „Zaloguj się bez użycia konta Microsoft

Logowanie do systemu bez użycia konta Microsoft

Logowanie do systemu bez użycia konta Microsoft

Wybieramy zakładkę konto lokalne

Tworzenie konta lokalnego w systemie

Tworzenie konta lokalnego w systemie

W kolejnym oknie konfiguracji systemu tworzymy lokalne konto użytkownika. Definiujemy nazwę, hasło oraz wskazówki dotyczące hasła. Kończymy klikając Zakończ.

Definiowanie nazwy oraz hasła dla lokalnego konta użytkownika

Definiowanie nazwy oraz hasła dla lokalnego konta użytkownika

Wykonanie powyższych czynności rozpocznie proces finalizowania ustawień.

Rozpoczęcie procesu finalizowania ustawień

Rozpoczęcie procesu finalizowania ustawień

Kolejną nowością w systemie Windows 8 jest brak klasycznego menu start. O tej zmianie zostajemy poinformowani przed pierwszym zalogowaniem się do systemu

Przygotowanie komputera do pierwszego logowania

Przygotowanie komputera do pierwszego logowania

Od tego momentu znajdujące się z prawej strony menu start uaktywniamy klikając w prawy górny róg ekranu.

Informacja o zmianie położenia menu start

Informacja o zmianie położenia menu start

Ostateczna konfiguracja systemu potrwa jeszcze kilkanaście minut.

Przygotowanie komputera

Przygotowanie komputera

Podczas trwania tego procesu zostaną zainstalowane aplikacje.

Instalowanie aplikacji

Instalowanie aplikacji

Przygotowanie składników systemu.

Przygotowanie składników systemu

Przygotowanie składników systemu

O kończącym się etapie konfiguracji zostaniemy oczywiście poinformowani.

Ostatni etap gotowania systemu do pracy

Ostatni etap gotowania systemu do pracy

Po chwili na ekranie pojawi się nowe menu Start. Nasz świeżo zainstalowany system jest już gotowy do pracy. Od tego momentu możemy zacząć przygodę z najnowszym systemem firmy Microsoft.

Od tego momentu system jest w pełni gotowy do pracy

Od tego momentu system jest w pełni gotowy do pracy

Nasz świeżo zainstalowany system jest już gotowy do pracy. Od tego momentu możemy zacząć przygodę z najnowszym systemem firmy Microsoft.

Widok pulpitu i nowego menu start systemu Windows 8

Widok pulpitu i nowego menu start systemu Windows 8

Tematy pokrewne: