Konfiguracja pulpitu zdalnego to czasochłonny proces. Lekko mówiąc, trzeba się trochę naklikać :) Dla tych nieco sprytniejszych użytkowników systemu Windows 10 załączam kilka fajnych komend PowerShell, które migiem dokonają upragnionych zmian w systemie.

Zatem na nic nie czekając wywołujemy okno poleceń PowerShell.

Wywołanie aplikacji Windows PowerShell w systemie Windows 10.

Wywołanie aplikacji Windows PowerShell w systemie Windows 10.

Dla tych, którzy ten sposób znają na pamięć podpowiem, że zmiany w oknie pozwalania aplikacjom na komunikowanie się z systemem Windows 10 przez Zaporę

Widok okna pozwalania aplikacjom na komunikowanie się z systemem Windows 10 przez Zaporę.

Widok okna pozwalania aplikacjom na komunikowanie się z systemem Windows 10 przez Zaporę.

możemy wprowadzić wpisując komendę:

Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "Pulpit zdalny"

Użycie komendy Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "Pulpit zdalny"

Użycie komendy Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup „Pulpit zdalny”

Co automatycznie dokona odpowiedniego wpisu.

Widok okna pozwalania aplikacjom na komunikowanie się z systemem Windows 10 przez Zaporę.

Widok okna pozwalania aplikacjom na komunikowanie się z systemem Windows 10 przez Zaporę.

Jeśli dodatkowo chcielibyśmy (a wiadomo, że chcemy) włączyć Zezwalanie na zdalne połączenie z tym komputerem

Włączenie opcji: Zezwalaj na zdalne połączenie z tym komputerem.

Włączenie opcji: Zezwalaj na zdalne połączenie z tym komputerem.

Wpisujemy polecenie:

Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server' -name "fDenyTSConnections" -Value 0

Zmiana klucza w rejestrze poleceniem PowerShell.

Zmiana klucza w rejestrze poleceniem PowerShell.

Od tego momentu Pulpit zdalny został włączony.

Włączenie opcji: Zezwalaj na zdalne połączenie z tym komputerem.

Włączenie opcji: Zezwalaj na zdalne połączenie z tym komputerem.

Tradycyjnie załączamy filmik prezentujący konfigurację pulpitu zdalnego w systemie Windows 10 poleceniami PowerShell.

Miłej zabawy :)

Tematy pokrewne: