Wielu z Was zapewne spotkało się z potrzebą np. otworzenia, edycji lub wydrukowania kilkunastu plików jednocześnie. Oczywiście taka opcja w systemie istnieje, wystarczy zaznaczyć wybrane przez nas dokumenty i z menu kontekstowego rozwiniętego prawym przyciskiem myszki wybrać pożądaną przez nas czynność.

Widok menu kontekstowego z opcją Otworzenia, Edycji oraz Drukowania większej ilości plików.

Widok menu kontekstowego z opcją Otworzenia, Edycji oraz Drukowania większej ilości plików.

Niestety, zaznaczenie bardzo dużej ilości plików (ponad 15) sprawi, że system automatycznie zablokuje możliwość np. ich wydrukowania.

Widok ukrytych opcji menu kontekstowego po zaznaczeniu dużej ilości plików.

Widok ukrytych opcji menu kontekstowego po zaznaczeniu dużej ilości plików.

Dobra wiadomość jest taka, że możemy powyższe opcje przywrócić. Wystarczy w tym celu wykonać kilka prostych kroków w edytorze rejestru, który właśnie teraz uruchomimy wpisując w zakładce wyszukaj polecenie regedit.

Wywołanie okna edytora rejestru w systemie Windows 10.

Wywołanie okna edytora rejestru w systemie Windows 10.

W uruchomiony oknie edytora odnajdujemy klucz:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Odkrywanie opcji Otwórz, Drukuj, Edytuj po zaznaczeniu większej ilości plików

Odkrywanie opcji Otwórz, Drukuj, Edytuj po zaznaczeniu większej ilości plików.

Następnie tworzymy nową wartość DWORD o nazwie MultipleInvokePromptMinimum i zmieniamy jego wartość na 100

Odkrywanie opcji Otwórz, Drukuj, Edytuj po zaznaczeniu większej ilości plików.

Odkrywanie opcji Otwórz, Drukuj, Edytuj po zaznaczeniu większej ilości plików.

Od tego momentu po zaznaczeniu 100 plików, opcje w menu (Otwarcie plików, Drukowanie oraz Edycja) będą dostępne.

Odkrywanie opcji Otwórz, Drukuj, Edytuj po zaznaczeniu większej ilości plików.

Odkrywanie opcji Otwórz, Drukuj, Edytuj po zaznaczeniu większej ilości plików.

Oczywiście wartość (w naszym przypadku 100) może być większa lub mniejsza.

Tematy pokrewne: