Polecenie net user służy do tworzenia i modyfikowania kont użytkowników w systemie . Za jego pomocą możemy aktywować konto administratora, tworzyć bądź usuwać dodatkowych użytkowników, przydzielać lub resetować hasła. W tej części artykułu zapoznamy się z jego podstawowymi przełącznikami.