W razie wystąpienia problemu z komputerem użytkownik nie radząc sobie z problemem, może potrzebować pomocy innej osoby. Korzystając z Pomocy zdalnej systemu Windows , użytkownik może poprosić znajomego o połączenie się z jego komputerem i udzielenie pomocy bez względu na dzielącą ich odległość.