Konta użytkowników umożliwiają wielu osobom łatwe korzystanie z jednego komputera. Każda osoba może dysponować oddzielnym kontem użytkownika o unikalnych ustawieniach na przykład tło pulpitu, własne pliki w moich dokumentach itp. Konta użytkowników kontrolują również poziom dostępu do plików, programów oraz zmian, które użytkownik może wprowadzać na komputerze. W tej części artykułu zajmiemy się tworzeniem użytkowników oraz grup w systemie Windows 7

Nowego użytkownika w systemie możemy utworzyć na kilka sposobów. Pierwszy z nich, to poprzez Panel sterowania klikając w ikonę Konta użytkowników.

Rysunek 1. Panel sterowania.

Rysunek 1. Panel sterowania.

Klikamy w zakładkę konta użytkowników.

Rysunek 2. Zakładka konta użytkowników.

Rysunek 2. Zakładka konta użytkowników.

Widzimy wcześniej utworzone konta. W celu dodania kolejnego, klikamy w opcję Utwórz nowe konto.

Rysunek 3. Zakładka zarządzania kontami.

Rysunek 3. Zakładka zarządzania kontami.

Definiujemy nazwę dla nowo tworzonego konta oraz wybieramy typ konta pomiędzy użytkownikiem standardowym (konto z ograniczeniami) a administratorem (konto bez ograniczeń). Tworzymy konto dla standardowego użytkownika i klikamy opcję utwórz konto.

Rysunek 4. Definiowanie nazwy użytkownika oraz typu konta.

Rysunek 4. Definiowanie nazwy użytkownika oraz typu konta.

Nowe konto użytkownika zostało utworzone. Klikamy w nie.

Rysunek 5. Widok nowo utworzonego konta.

Rysunek 5. Widok nowo utworzonego konta.

W tym miejscu możemy zmienić nazwę dla nowo utworzonego konta, utworzyć hasło, zmienić obraz, zmienić typ konta itp. Z tego miejsca możemy też usunąć konto klikając w zakładkę Usuń konto.

Rysunek 6. Usuwanie konta.

Rysunek 6. Usuwanie konta.

Zanim usuniemy konto użytkownika, system Windows może automatycznie zapisać zawartość pulpitu oraz folderów z Moje dokumenty. My w tej części usuwamy całkowicie konto, nie pozostawiając po jego istnieniu ani śladu. Klikamy w opcję Usuń pliki.

Rysunek 7. Usuwanie plików użytkownika.

Rysunek 7. Usuwanie plików użytkownika.

Potwierdzamy usunięcie konta.

Rysunek 8. Potwierdzenie chęci usunięcia konta.

Rysunek 8. Potwierdzenie chęci usunięcia konta.

Konto zostało usunięte.

Rysunek 9. Konto zostało usunięte.

Rysunek 9. Konto zostało usunięte.

Innym, bardziej zaawansowanym sposobem tworzenia kont w systemie Windows 7 jest użycie przystawki Zarządzanie komputerem. Po otwarciu przystawki przechodzimy do zakładki Użytkownicy i grupy lokalne, następnie rozwijamy zakładkę Użytkownicy. Klikając w białym polu prawym klawiszem myszy rozwijamy menu kontekstowe i z dostępnych opcji wybramy Nowy użytkownik.

Rysunek 10. Tworzenie nowego konta użytkownika.

Rysunek 10. Tworzenie nowego konta użytkownika.

Nadajemy nazwę dla nowego konta, pełną nazwę, która zostanie wyświetlona oraz opis, który pozwoli na szybką weryfikację przeznaczenia konta. Ustawiamy hasło.Z dostępnych opcji zaznaczenie „Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu” spowoduje, że podczas pierwszego logowania zostaniemy poproszeni o zdefiniowanie nowego stałego hasła, które zastąpi obecne, tymczasowe hasło.

Rysunek 11. Okno definiowania nowego konta użytkownika.

Rysunek 11. Okno definiowania nowego konta użytkownika.

Natomiast zaznaczenie opcji „Użytkownik nie może mienić hasła” oraz „hasło nigdy nie wygasa” spowoduje, że tylko administrator systemu może zmienić hasło. Po wybraniu i zaznaczeniu wybranych pozycji klikamy Utwórz.

Rysunek 12. Tworzenie nowego konta użytkownika.

Rysunek 12. Tworzenie nowego konta użytkownika.

Konto w systemie zostało utworzone.

Rysunek 13. Widok utworzonego konta.

Rysunek 13. Widok utworzonego konta.

Uwaga. Zaznaczenie opcji „konto jest wyłączone” spowoduje, że zalogowanie się na koncie będzie niemożliwe.

Rysunek 14. Wyłączanie konta użytkownika.

Rysunek 14. Wyłączanie konta użytkownika.

a przy samym koncie pojawi się strzałka skierowana w dół, informująca nas o wyłączonym koncie.

Rysunek 15. Podgląd wyłączonego konta użytkownika.

Rysunek 15. Podgląd wyłączonego konta użytkownika.

Tworzenie kont użytkowników mamy już opanowane. Teraz zajmiemy się tworzeniem grup w systemie i przypisywaniem do nich użytkowników. W oknie Zarządzanie komputerem otwieramy zakładkę Grupy i tak jak poprzednio, na białym polu prawym klawiszem myszki rozwijamy menu kontekstowe i z dostępnych opcji wybieramy Nowa grupa.

Rysunek 16. Tworzenie nowej grupy.

Rysunek 16. Tworzenie nowej grupy.

Po zdefiniowaniu nazwy dla grupy oraz opisu.W tym miejscu możemy zakończyć tworzenie nowej grupy poprzez kliknięcie Utwórz. Dodatkowo z tego miejsca możemy przypisać użytkowników do nowo tworzonej grupy poprzez kliknięcie Dodaj.

Rysunek 17. Definiowanie nazwy oraz dodawanie użytkowników.

Rysunek 17. Definiowanie nazwy oraz dodawanie użytkowników.

Wpisujemy nazwę konta i klikamy w zakładkę sprawdź nazwy, w celu upewnienia się, czy ów konto znajduje się w systemie.

Rysunek 18. Wybór użytkownika, który zostanie przypisany do grupy

Rysunek 18. Wybór użytkownika, który zostanie przypisany do grupy.

Po potwierdzeniu klikamy ok.

Rysunek 19. Dodanie użytkownika do grupy.

Rysunek 19. Dodanie użytkownika do grupy.

Użytkownik został przypisany do grupy.

Rysunek 20. Użytkownik dodany do grupy.

Rysunek 20. Użytkownik dodany do grupy.

Klikamy w opcję utwórz, w celu utworzenia nowej grupy.

Rysunek 21. Podgląd utworzonej grupy.

Rysunek 21. Podgląd utworzonej grupy.

Dodatkowo możemy zweryfikować, czy użytkownik został przypisany do grupy klikając w opcję właściwości.

Rysunek 22. Podgląd kont dodanych do grupy.

Rysunek 22. Podgląd kont dodanych do grupy.

Jak widzimy na załączonym obrazu, konto zostało poprawnie przypisane do grupy. Klikamy Ok.

Rysunek 23. Lista kont przypisanych do grupy.

Rysunek 23. Lista kont przypisanych do grupy.

Może się zdarzyć, że w systemie mamy utworzoną grupę i chcielibyśmy konkretnemu użytkownikowi przypisać członkostwo w tej grupie. W tym celu klikamy na nazwie użytkownika i prawoklikiem z rozwiniętego menu kontekstowego wybieramy właściwości Właściwości.

Rysunek 24. Przypisanie grupy do użytkownika.

Rysunek 24. Przypisanie grupy do użytkownika.

Następnie przechodzimy do zakładki Członek grupy i klikamy w funkcję Dodaj.

Rysunek 25. Wybór grupy.

Rysunek 25. Wybór grupy.

Wpisujemy nazwę grupy i klikamy Ok.

Rysunek 26. Wybór grupy.

Rysunek 26. Wybór grupy.

Użytkownik został przypisany do nowej grupy. Klikamy Ok.

Rysunek 27. Przypisanie grupy do użytkownika.

Rysunek 27. Przypisanie grupy do użytkownika.

Tematy pokrewne: