Domyślnie ekran logowania zawiera listę wszystkich kont użytkowników dostępnych w systemie. W celu zalogowania się do systemu wystarczy wybrać odpowiednie konto oraz wpisać do niego poprawne hasło. Co zrobić jeśli do komputera dostęp posiada kilka osób a my chcielibyśmy przed nimi ukryć nasze konto?. W tym celu wystarczy dodać odpowiedni wpis do rejestru.

Rysunek 1. Widok wszystkich kont założonych w systemie.

Rysunek 1. Widok wszystkich kont założonych w systemie.

W celu sprawdzenia jakie jeszcze konta zostały założone w systemie możemy posłużyć się kilkoma sposobami. Jednym z nich jest wywołanie wiersza poleceń za pomocą okna uruchom.

Rysunek 2. Wywołanie wiersza poleceń.

Rysunek 2. Wywołanie wiersza poleceń.

oraz użycie komendy net users, która służy do tworzenia i modyfikowania kont użytkowników w systemie.

Rysunek 3. Podgląd utworzonych kont za pomocą polecenia net users.

Rysunek 3. Podgląd utworzonych kont za pomocą polecenia net users.

Alternatywnym sposobem podglądu utworzonych kont w systemie jest wywołanie przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.  W tym celu poprzez wciśnięcie klawisza Win+R wywołujemy okno uruchom a w nim wydajemy polecenie lusrmgr.msc

Rysunek 4. Wywołanie przystawki "Użytkownicy i grupy lokalne".

Rysunek 4. Wywołanie przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Jeśli wszystko poszło zgonie z planem, naszym oczom ukarze się wywołana przez nas przystawka.

Rysunek 5. Widok wywołanej przystawki "Użytkownicy i grupy lokalne".

Rysunek 5. Widok wywołanej przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Jak już pewnie zauważyliście, w systemie aktywne są 3 konta (soisk.pl, Administrator oraz Gość). Przyjmijmy, że konto soisk.pl zostanie przez nas ukryte. W celu jego ukrycia wywołujemy poleceniem regedit edytor rejestru

Rysunek 6. Wywołanie edytora rejestru poleceniem regedit.

Rysunek 6. Wywołanie edytora rejestru poleceniem regedit.

W rejestrze odnajdujemy klucz

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

zaznaczamy klucz Winlogon i z menu kontekstowego rozwiniętego poprzez użycie prawego klawisza myszki wybieramy Nowy → Klucz

Rysunek 7. Odnajdujemy klucz rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Rysunek 7. Odnajdujemy klucz rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Tworzymy nowy klucz pod nazwą SpecialAccounts

Rysunek 8. Utworzenie nowego klucza o nazwie SpecialAccounts.

Rysunek 8. Utworzenie nowego klucza o nazwie SpecialAccounts.

W tym momencie zaznaczamy klucz SpecialAccounts i ponownie za pomocą menu kontekstowego wybieramy Nowy → Klucz

Rysunek 9. Tworzenie nowego klucza.

Rysunek 9. Tworzenie nowego klucza.

Tym razem w oddziale SpecialAccounts tworzymy klucz pod nazwą UserList

Rysunek 10. Tworzenie klucza o nazwie UserList.

Rysunek 10. Tworzenie klucza o nazwie UserList.

Po utworzeniu klucza UserList, zaznaczamy go, po czym w dowolnej części prawej strony białego okna rozwijamy menu kontekstowe używając prawego klawisza myszki. Z listy wybieramy Nowy → Wartość DWORD.

Rysunek 11. Nowa wartość DWORD w kluczu UserList.

Rysunek 11. Nowa wartość DWORD w kluczu UserList.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, ukrywamy konto soisk.pl więc tworzony przez nas parametr DWORD musi nosić identyczną nazwę jak konto w systemie.

Pamiętajmy, że parametr:

  • 0 — Ukrywa konto użytkownika z ekranu logowania
  • 1 — Przywraca konto użytkownika na ekranie logowania

    Rysunek 12. Parametr DWORD o nazwie konta ukrytego w systemie.

    Rysunek 12. Parametr DWORD o nazwie konta ukrytego w systemie.

Zmiany w systemie wprowadzone za pomocą edytora rejestru wymagają ponownego uruchomienia komputera. Jeśli nowa wartość DWORD została przez nas utworzona, zamykamy edytor i restartujemy komputer.

Rysunek 13. Ponowne uruchomienie komputera po zmianach wprowadzonych w edytorze rejestru.

Rysunek 13. Ponowne uruchomienie komputera po zmianach wprowadzonych w edytorze rejestru.

Jeśli cały powyższy proces ukrywania konta użytkownika przeprowadziłeś bezbłędnie, konto soisk.pl zniknie z ekranu logowania.

Rysunek 14. Konto użytkownika o nazwie soisk.pl zostało ukryte.

Rysunek 14. Konto użytkownika o nazwie soisk.pl zostało ukryte.

Utworzony przez nas klucz w rejestrze ukrył a nie wyłączył konto użytkownika. Oznacza to, że nadal jest ono aktywne i możemy się do niego zalogować poprzez wpisanie nazwy użytkownika oraz hasła. Pytanie jak to zrobić skoro widoczne są tylko dwa konta?

Aby zalogować się na ukryte konto musimy dokonać jeszcze jednej zmiany w systemie. Logujemy się ponownie na konto administratora i wywołujemy edytor rejestru.

Rysunek 15. Ponowne wywołanie edytora rejestru.

Rysunek 15. Ponowne wywołanie edytora rejestru.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Odnajdujemy parametr o nazwie dontdisplaylastusername

Rysunek 16. Edytujemy parametr DWORD o nazwie dontdisplaylastusername.

Rysunek 16. Edytujemy parametr DWORD o nazwie dontdisplaylastusername.

i edytujemy go zmieniając jego wartość z 0 na 1

Rysunek 17. Edytujemy parametr DWORD o nazwie dontdisplaylastusername.

Rysunek 17. Edytujemy parametr DWORD o nazwie dontdisplaylastusername.

Ponownie uruchamiamy komputer i po restarcie mamy już możliwość wpisania nazwy użytkownika oraz hasła.

Rysunek 18. Możliwość wpisania loginu oraz hasła użytkownika systemu.

Rysunek 18. Możliwość wpisania loginu oraz hasła użytkownika systemu.

W oknie logowania podajemy nazwę użytkownika oraz hasło, w tym przypadku będzie to soisk.pl.

Rysunek 19. Logowanie do ukrytego w systemie konta.

Rysunek 19. Logowanie do ukrytego w systemie konta.

i po chwili zostajemy zalogowani do systemu.

Rysunek 20. Pomyśle logowanie do ukrytego w systemie konta.

Rysunek 20. Pomyśle logowanie do ukrytego w systemie konta.

Uwaga !!!

Jeśli chcielibyśmy ponownie odkryć ukryte przez nas konto, możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest ponowne użycie edytora rejestru i zmiana wartości DWORD z 0 na 1.

Rysunek 21. Odkrycie ukrytego konta poprzez zmianę wartości DWORD.

Rysunek 21. Odkrycie ukrytego konta poprzez zmianę wartości DWORD.

lub po prostu usunięcie dodanego przez nas wpisu.

Rysunek 22. Usunięcie wcześniej dodanego wpisu w rejestrze.

Rysunek 22. Usunięcie wcześniej dodanego wpisu w rejestrze.

Pamiętajcie, że każde usunięcie wpisu trzeba potwierdzić.

Rysunek 23. Potwierdzenie usunięcia wcześniej dodanego wpisu w rejestrze.

Rysunek 23. Potwierdzenie usunięcia wcześniej dodanego wpisu w rejestrze.

Tematy pokrewne: