Wywołując w systemie Windows 10 okno „Ten komputer” zostaje wyświetlona grupa folderów osobistych takich jak: Dokumenty, Muzyka, Obrazy, Pobrane, Pulpit oraz Wideo.

Foldery widoczne po otwarciu okna Ten komputer.

Foldery widoczne po otwarciu okna Ten komputer.

Wykorzystując edytor rejestru możemy usunąć wszystkie, lub tylko wybrane foldery.

Podgląd usuniętych folderów widocznych w otwartym oknie Ten komputer.

Podgląd usuniętych folderów widocznych w otwartym oknie Ten komputer.

Przygodę rozpoczynamy od wywołania poleceniem regedit okna edytora rejestru.

Wywołanie okna edytora rejestru w systemie Windows 10.

Wywołanie okna edytora rejestru w systemie Windows 10.

Po wywołaniu Edytora rejestru,

Widok okna edytora rejestru w systemie Windows 10.

Widok okna edytora rejestru w systemie Windows 10.

odnajdujemy wartości ciągu o nazwie ThisPCPolicy, edytujemy ciąg i zmieniamy dane wartości z Show na Hide

Usuwanie folderu Dokumenty.

Folder Dokumenty w otwartym oknie Ten komputer.

Folder Dokumenty w otwartym oknie Ten komputer.

Mając otwarty Edytorze rejestru, w kluczu:

HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Explorer FolderDescriptions {f42ee2d3-909f-4907-8871-4c22fc0bf756} PropertyBag

odnajdujemy wartości ciągu o nazwie ThisPCPolicy, edytujemy ciąg i zmieniamy dane wartości z Show

Ukrywanie folderu Dokumenty widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Ukrywanie folderu Dokumenty widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

na Hide

Ukrywanie folderu Dokumenty widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Ukrywanie folderu Dokumenty widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Folder Dokumenty został usunięty.

Ukrywanie folderu Dokumenty widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Ukrywanie folderu Dokumenty widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Usuwanie folderu Muzyka.

Folder Muzyka w otwartym oknie Ten komputer.

Folder Muzyka w otwartym oknie Ten komputer.

Mając otwarty Edytor rejestru, w kluczu:

HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Explorer FolderDescriptions {a0c69a99-21c8-4671-8703-7934162fcf1d} PropertyBag

odnajdujemy wartości ciągu o nazwie ThisPCPolicy i zmieniamy z Show

Ukrywanie folderu Muzyka widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Ukrywanie folderu Muzyka widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

na Hide

Ukrywanie folderu Muzyka widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Ukrywanie folderu Muzyka widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Folder Muzyka został usunięty.

Ukrywanie folderu Muzyka widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Ukrywanie folderu Muzyka widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Usuwanie folderu Obrazy.

Folder Obrazy w otwartym oknie Ten komputer.

Folder Obrazy w otwartym oknie Ten komputer.

Mając otwarty Edytor rejestru, w kluczu:

HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Explorer FolderDescriptions {0ddd015d-b06c-45d5-8c4c-f59713854639} PropertyBag

odnajdujemy wartości ciągu o nazwie ThisPCPolicy, edytujemy ciąg i zmieniamy dane wartości z Show

Ukrywanie folderu Obrazy widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Ukrywanie folderu Obrazy widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

na Hide

Ukrywanie folderu Obrazy widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Ukrywanie folderu Obrazy widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Od tego momentu dostęp do folderu Obrazy z okna Ten komputer będzie niemożliwy.

Ukrywanie folderu Obrazy widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Ukrywanie folderu Obrazy widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Usuwanie folderu Pobrane.

Folder Pobrane w otwartym oknie Ten komputer.

Folder Pobrane w otwartym oknie Ten komputer.

Mając otwarty Edytor rejestru, w kluczu:

HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Explorer FolderDescriptions {7d83ee9b-2244-4e70-b1f5-5393042af1e4} PropertyBag

odnajdujemy wartości ciągu o nazwie ThisPCPolicy i zmieniamy z Show

Ukrywanie folderu Pobrane widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Ukrywanie folderu Pobrane widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

na Hide

Ukrywanie folderu Pobrane widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Ukrywanie folderu Pobrane widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Folder Pobrane został usunięty.

Ukrywanie folderu Pobrane widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Ukrywanie folderu Pobrane widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Usuwanie folderu Pulpit.

Folder Pulpit w otwartym oknie Ten komputer.

Folder Pulpit w otwartym oknie Ten komputer.

Mając otwarty Edytor rejestru, w kluczu:

HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Explorer FolderDescriptions {B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641} PropertyBag

odnajdujemy wartości ciągu o nazwie ThisPCPolicy, edytujemy ciąg i zmieniamy dane wartości z Show

Ukrywanie folderu Pulpit widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Ukrywanie folderu Pulpit widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

na Hide

Ukrywanie folderu Pulpit widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Ukrywanie folderu Pulpit widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Od tego momentu folder Pulpit z okna Ten komputer będzie usunięty.

Ukrywanie folderu Pulpit widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Ukrywanie folderu Pulpit widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Usuwanie folderu Wideo.

Folder Wideo w otwartym oknie Ten komputer.

Folder Wideo w otwartym oknie Ten komputer.

Mając otwarty Edytor rejestru, w kluczu:

HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Explorer FolderDescriptions {35286a68-3c57-41a1-bbb1-0eae73d76c95} PropertyBag

odnajdujemy wartości ciągu o nazwie ThisPCPolicy, edytujemy ciąg i zmieniamy dane wartości z Show

Ukrywanie folderu Wideo widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Ukrywanie folderu Wideo widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

na Hide

Ukrywanie folderu Wideo widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Ukrywanie folderu Wideo widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Ukrywanie folderu Wideo widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Ukrywanie folderu Wideo widocznego w otwartym oknie Ten komputer.

Tematy pokrewne: