Konto Administratora umożliwia szeroki wachlarz możliwości począwszy od zmiany ustawień zabezpieczeń, instalacji oprogramowania a skończywszy na zarządzaniu i wprowadzaniu zmian na pozostałych kontach użytkowników utworzonych w systemie. Standardowo po instalacji systemu Windows 10, to konto jest wyłączone. W tej części artykułu zaprezentuję kilka mniej lub bardziej znanych sposobów na jego aktywowanie.

Aktywowanie konta Administratora za pomocą przystawki Zarządzanie komputerem.

Jednym z najprostszych i zarazem najszybszych sposobów na włączenie konta Administratora systemu Windows jest wywołanie przystawki Zarządzania komputerem. Klikamy na ikonę komputera, prawym przyciskiem myszki rozwijamy menu podręczne a następnie wybieramy opcję Zarządzaj.

Wywołanie przystawki Zarządzanie komputerem.

Wywołanie przystawki Zarządzanie komputerem.

Znajdując się w oknie Zarządzanie komputerem przechodzimy do zakładki Użytkownicy i grupy lokalne → Użytkownicy

Widok wyłączonego konta administratora w systemie Windows 10.

Widok wyłączonego konta administratora w systemie Windows 10.

Na powyższym zrzucie pewnie już zauważyliście, że ów konto jest wyłączone. Podwójnym kliknięciem w konto Administratora wywoła okno Właściwości.

Widok wyłączonego konta administratora w systemie Windows 10.

Widok wyłączonego konta administratora w systemie Windows 10.

W celu aktywowania konta odhaczamy ptaszek przy opcji Konto jest wyłączone i klikamy OK.

Włączenie konta administratora w systemie Windows 10.

Włączenie konta administratora w systemie Windows 10.

Konto zostało aktywowane. Od tego momentu możemy logować się do systemu za pomocą Administratora.

Aktywowanie konta Administratora za pomocą wiersza poleceń.

Metoda znana i w mojej ocenie najczęściej stosowana. W celu aktywowania konta wywołujemy wiersz poleceń, czyli dobrze wszystkim znane czarne okno cmd.

Wywołanie okna wiersza poleceń w systemie Windows 10.

Wywołanie okna wiersza poleceń w systemie Windows 10.

W oknie wiersza poleceń wpisujemy:

net user administrator /active:yes

Aktywowanie konta administratora systemu Windows za pomocą wiersza poleceń.

Aktywowanie konta administratora systemu Windows za pomocą wiersza poleceń.

Aktywację konta możemy potwierdzić poprzez wywołanie zakładki Zarządzanie komputerem.

Widok włączonego konta administratora w systemie Windows 10.

Widok włączonego konta administratora w systemie Windows 10.

albo za pomocą wiersza poleceń wydając komendę:

net user Administrator 

Sprawdzenie, czy konto Administratora zostało aktywowane.

Sprawdzenie, czy konto Administratora zostało aktywowane.

Włączenie konta Administratora za pomocą edytora GPO.

Jednym z mniej znanych lub rzadziej używanych sposobów na aktywowanie w systemie konta Administratora jest użycie do tego celu edytora lokalnych zasad grup. Edytor GPO wywołujemy za pomocą lupy lub okna uruchom wpisując gpedit.msc

Wywołanie okna edytora lokalnych zasad grup.

Wywołanie okna edytora lokalnych zasad grup.

Jeśli okno Edytora GPO zostało wywołane, klikamy: Konfiguracja komputera → Ustawienia systemu Windows → Ustawienia zabezpieczeń → Zasady lokalne → Opcje zabezpieczeń

Znajdując się w zakładce Opcje zabezpieczeń odnajdujemy zasadę Konta: Stan konta administratora

Aktywowanie konta Administratora w systemie Windows 10 za pomocą edytora GPO.

Aktywowanie konta Administratora w systemie Windows 10 za pomocą edytora GPO.

i wywołujemy ją. Jak dostrzegamy na poniższym obrazku, konto jest Wyłączone.

Aktywowanie konta Administratora w systemie Windows 10 za pomocą edytora GPO.

Aktywowanie konta Administratora w systemie Windows 10 za pomocą edytora GPO.

Zmieniamy ustawienie zabezpieczenia na Włączone i klikamy OK.

Aktywowanie konta Administratora w systemie Windows 10 za pomocą edytora GPO.

Aktywowanie konta Administratora w systemie Windows 10 za pomocą edytora GPO.

Ponownie przy użyciu przystawki Zarządzanie komputerem możemy zweryfikować poprawność wykonanych czynności.

Widok włączonego konta administratora w systemie Windows 10.

Widok włączonego konta administratora w systemie Windows 10.

Aktywowanie konta Administratora za pomocą przystawki Zasady zabezpieczeń lokalnych.

Jestem ciekawy ilu z was zna ten sposób aktywacji konta Admina :D Naszą przygodę tym razem rozpoczniemy od wywołania przystawki Zasady zabezpieczeń lokalnych.

Wywołanie przystawki Zasady zabezpieczeń lokalnych w systemie Windows 10.

Wywołanie przystawki Zasady zabezpieczeń lokalnych w systemie Windows 10.

Jeśli okno Zasad zabezpieczeń lokalnych zostało wywołane, klikamy: Ustawienia zabezpieczeń → Zasady lokalne → Opcje zabezpieczeń

Znajdując się w zakładce Opcje zabezpieczeń odnajdujemy zasadę Konta: Stan konta administratora

Aktywowanie konta Administratora w systemie Windows 10 za pomocą Zasad zabezpieczeń lokalnych.

Aktywowanie konta Administratora w Windows 10 za pomocą Zasad zabezpieczeń lokalnych.

i wywołujemy ją. Konto ma status Wyłączone.

Aktywowanie konta Administratora w systemie Windows 10 za pomocą Zasad zabezpieczeń lokalnych.

Aktywowanie konta Administratora w systemie za pomocą Zasad zabezpieczeń lokalnych.

Zmieniamy ustawienie zabezpieczenia na Włączone i klikamy OK.

Aktywowanie konta Administratora w systemie Windows 10 za pomocą Zasad zabezpieczeń lokalnych.

Aktywowanie konta Administratora w Windows 10 za pomocą Zasad zabezpieczeń lokalnych.

Tak samo i w tym przypadku przy użyciu przystawki Zarządzanie komputerem możemy zweryfikować poprawność wykonanych czynności.

Widok włączonego konta administratora w systemie Windows 10.

Widok włączonego konta administratora w systemie Windows 10.

UWAGA !!!

Aby włączyć wbudowane konto Administrator, użytkownik musi być członkiem grupy Administratorzy.

Tylko użytkownik znajdujący się w grupie Administratorzy może aktywować konto Administratora.

Tylko użytkownik znajdujący się w grupie Administratorzy może aktywować konto Administratora.

Tematy pokrewne: