Polecenie net user służy do tworzenia i modyfikowania kont użytkowników w systemie . Za jego pomocą możemy aktywować konto administratora, tworzyć bądź usuwać dodatkowych użytkowników, przydzielać lub resetować hasła.  W tej części artykułu zapoznamy się z podstawowymi przełącznikami, jakie stosuje się używając polecenia net user.

Uruchamiamy wiersz poleceń z uprawnieniami administratora

Wywołanie wiersza poleceń z uprawnieniami administratora systemu.

Wywołanie wiersza poleceń z uprawnieniami administratora systemu.

W celu utworzenia użytkownika wydajemy polecenie net user nazwa_użytkownika /add np. net user Maciek /add

Dodawanie użytkownika za pomocą polecenia net user

Dodawanie użytkownika za pomocą polecenia net user

Dodatkowo w trybie graficznym możemy wywołać okno zawierające listę lokalnie utworzonych kont oraz grup w systemie w celu potwierdzenia wykonywanych przez nas czynności.  Za pomocą kombinacji klawiszy Win + R wywołujemy okno Uruchom a w nim wydajemy polecenie lusrmgr.msc

Wywołanie przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Wywołanie przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Konto Maciek zostało utworzone.

Podgląd utworzonego konta za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Podgląd utworzonego konta za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Informacje o koncie typu kiedy założono, kiedy wygasa, do jakich grup przynależy itp. uzyskamy stosując polecenie net user _nazwa_użytkownika np. net user Maciek

Informacje o koncie wyświetlone za pomocą polecenia net user.

Informacje o koncie wyświetlone za pomocą polecenia net user.

Ustawić nowe hasło lub zmienić obecne możemy posługując się poleceniem net user nazwa_użytkownika hasło_użytkownika np. net user Maciek zaq1@WSX

Ustawienie hasła do konta za pomocą polecenia net user.

Ustawienie hasła do konta za pomocą polecenia net user.

Teraz nasz użytkownik chcąc zalogować się do systemu zostanie poproszony o podanie hasła.

Logowanie do systemu wymaga hasła użytkownika.

Logowanie do systemu wymaga hasła użytkownika.

Przyjmijmy, że będzie to pierwsze logowanie, podczas którego możemy poprosić (wymusić) użytkownika o zmianę domyślnego hasła. W tym momencie pomocna może okazać się nam komenda net user nazwa_użytkownika /logonpasswordchg:yes Zatem w naszym przypadku wydajemy polecenie net user Maciek /logonpasswordchg:yes

Wymuszenie zmiany hasła do konta użytkownika.

Wymuszenie zmiany hasła do konta użytkownika.

Teraz wypadałoby sprawdzić, czy komenda została wykonana poprawnie. Możemy to zrobić na dwa sposoby, pierwszym z nich jest wywołanie poleceniem lusrmgr.msc przystawki  „Użytkownicy i grupy lokalne”. Otwieramy właściwości konta użytkownika Maciek i sprawdzamy czy na zakładce ogólne została zaznaczona opcja „Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu.

Podgląd utworzonego konta za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Podgląd utworzonego konta za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Drugim sposobem jest po prostu zalogowanie się na konto Maciek.

Prośba o zmianę hasła użytkownika.

Prośba o zmianę hasła użytkownika.

Pytanie co zrobić w przypadku, gdy nie chcemy, by utworzony przez nas użytkownik mógł sobie dowolnie zmieniać hasło ? Z pomocą przychodzi nam polecenie net user nazwa_użytkownika /passwordchg:no czyli np. net user Maciej /logonpasswordchg:no

Zablokowanie możliwości zmiany hasła przez użytkownika.

Zablokowanie możliwości zmiany hasła przez użytkownika.

Tak samo w tym przypadku działanie komendy możemy sprawdzić w dwojaki sposób. Pierwszym sposobem jest ponownie otwarcie okna  „Użytkownicy i grupy lokalne”

Podgląd zablokowanej zmiany hasła za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Podgląd zablokowanej zmiany hasła za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Lub poprzez zalogowanie się do systemu, wywołanie przy użyciu kombinacji klawiszy ctrl+alt+del okna, które zawiera opcje zmiany hasła.

Odmowa dostępu przy próbie zmiany hasła do konta użytkownika.

Odmowa dostępu przy próbie zmiany hasła do konta użytkownika.

Polecenie net user nazwa_użytkownika /passwordchg:yes czyli np. net user Maciej /logonpasswordchg:yes cofa powyżej wprowadzoną zmianę.

Włączenie możliwości zmiany hasła przez użytkownika.

Włączenie możliwości zmiany hasła przez użytkownika.

Skoro nasz użytkownik może o każdej porze zalogować się do systemu, to teraz poleceniem net user nazwa_konta /times:{czas} odbierzemy mu taką możliwość. Powiedzmy, że od poniedziałku do wtorku, w godzinach 15 – 1 9 nasz użytkownik Maciek będzie posiadał możliwość skorzystania z komputera. Posługując się poleceniem net user Maciek /times:Pn-Wt,15-19

Ustawienie czasu logowania dla konta użytkownika.

Ustawienie czasu logowania dla konta użytkownika.

Jeśli komenda została przez nas wykonana poprawnie, możemy spróbować zalogować się do konta, oczywiście w godzinach innych niż ustawiliśmy by sprawdzić efekt.

Restrykcje nałożone na konto użytkownika.

Restrykcje nałożone na konto użytkownika.

Komenda net user nazwa_konta /times:all cofnie restrykcje nałożone na użytkownika, ustawiając możliwość logowania się o każdej porze. Za pomocą cmd wydajemy polecenie net user Maciek /times:all

Przywrócenie czasu logowania o każdej porze.

Przywrócenie czasu logowania o każdej porze.

Na dodatek możemy określić czas, po którym konto całkowicie wygaśnie a logowanie do systemu za jego pomocą będzie całkowicie niemożliwe. Czynność tą wykonamy poleceniem net user nazwa_użytkownika /expires:{data} np. net user Maciek /expires:13/01/15 .Datę wygaśnięcia konta podajemy w formacie dzień/miesiąc/rok.

Ustawienie daty wygaśnięcia konta.

Ustawienie daty wygaśnięcia konta.

Jeśli komenda została przez nas wykonana poprawnie, możemy spróbować zalogować się do konta, oczywiście terminie innych niż ten, który ustawiliśmy w celu sprawdzenia efektu.

Wygaśnięcie konta użytkownika.

Wygaśnięcie konta użytkownika.

Komenda  net user nazwa_użytkownika /expires:never cofnie restrykcje nałożone na użytkownika, ustawiając możliwość logowania się o każdej porze. Za pomocą cmd wydajemy polecenie net user Maciek /expires:never

Cofnięcie restrykcji nałożonych na konto użytkownika/

Cofnięcie restrykcji nałożonych na konto użytkownika/

Dodatkowo możemy dodać komentarz do wybranego przez nas konta. Służy do tego polecenie net user  nazwa_użytkownika /comment:”treść_komentarza”  np.  net user  Maciek /comment:”Konto Maćka, które nigdy nie wygasa.”

Dodanie komentarza do konta.

Dodanie komentarza do konta.

Efekt możemy sprawdzić we właściwościach konta.

Podgląd dodanego komentarza do konta za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Podgląd dodanego komentarza do konta za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Pełną nazwę do konta zawierającą np. imię i nazwisko dodamy za pomocą wiersza poleceń stosując polecenie net user nazwa_użytkownika /fullname:”imię i nazwisko” .W naszym przypadku będzie to polecenie net user Maciek /fullname:”Maciek SOiSK”

Przypisanie pełnej nazwy do konta użytkownika.

Przypisanie pełnej nazwy do konta użytkownika.

Identycznie jak w przypadku powyżej, przypisanie pełnej nazwy do konta możemy sprawdzić poprzez otwarcie okna „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Podgląd przypisanej pełnej nazwy za pomocą okna „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Podgląd przypisanej pełnej nazwy za pomocą okna „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Jak pewnie zauważyliście, konto administratora w systemie Windows 8 jest domyślnie wyłączone

Wyłączone konto administratora systemu.

Wyłączone konto administratora systemu.

Dodatkowo informuje nas o tym strzałka skierowana w dół przy nazwie konta.

Widok wyłączonego konta administratora przy użyciu przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Widok wyłączonego konta administratora przy użyciu przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Możemy je włączyć wydając polecenie net user nazwa_konta /active:yes np. net user Administrator /active:yes

Aktywowanie konta administratora systemu.

Aktywowanie konta administratora systemu.

Sprawdzamy, czy konto zostało faktycznie aktywowane wydając polecenie net user Administrator

Podgląd aktywowanego konta administratora systemu.

Podgląd aktywowanego konta administratora systemu.

albo dodatkowo przy pomocy przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Podgląd aktywowanego konta administratora systemu.

Podgląd aktywowanego konta administratora systemu.

Ponowne wyłączenie konta może odbyć się poprzez wydanie polecenia net user nazwa_konta /active:no np. net user Administrator /active:no

Wyłączanie konta administratora systemu.

Wyłączanie konta administratora systemu.

Konto usuwamy poleceniem net user nazwa_konta /del czyli usuwając konto Maciek wydamy polecenie net user Maciek /del

Usuwanie konta użytkownika w systemie.

Usuwanie konta użytkownika w systemie.

Trwale pozbyliśmy się konta w systemie.

Usuwanie konta użytkownika w systemie.

Usuwanie konta użytkownika w systemie.

Uwaga !!! 

Teraz dodatkowo możemy np. poleceniem net localgroup nazwa_grupy nazwa_konta  /add przydzielić konto użytkownika do wybranej grupy lokalnej. W naszym przypadku konto Maćka dodamy do lokalnej grupy administratorzy, przez co uzyska on prawa administratora w systemie. W oknie wiersza poleceń wydajemy komendę net localgroup administratorzy Maciek /add

Przypisanie konta do lokalnej grupy administratorów systemu.

Przypisanie konta do lokalnej grupy administratorów systemu.

Oczywiście efekt możecie sprawdzić otwierając zakładkę „Członek grupy” w oknie „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Przypisanie konta do lokalnej grupy administratorów systemu.

Przypisanie konta do lokalnej grupy administratorów systemu.

lub poprzez wyświetlenie informacji o koncie stosując polecenie net user _nazwa_użytkownika np. net user Maciek

Informacje o koncie wyświetlone za pomocą polecenia net user.

Informacje o koncie wyświetlone za pomocą polecenia net user.

Tematy pokrewne: