Może się tak zdarzyć, a wiemy, że takie przypadki mają miejsce, kiedy podczas definiowania nazwy użytkownika nieoczekiwanie wkradnie się błąd, czyli tak zwana literówka. Na rozwiązanie tego problemu jest kilka sposobów. W tym artykule przedstawimy niektóre z nich.

Zmiana nazwy użytkownika za pomocą wiersza poleceń.

Na wstępie uruchamiamy wiersz poleceń w trybie administratora.

Wywołanie okna wiersza poleceń w systemie Windows 10.

Wywołanie okna wiersza poleceń w systemie Windows 10.

W celu zmiany nazwy konta posługujemy się poleceniem

wmic useraccount where name='obecna_nazwa_konta' rename nowa_nazwa_konta

W naszym przypadku zmienimy nazwę konta soisk.pl na soisk 

wmic useraccount where name='soisk.pl' rename soisk

Zmiana nazwy konta użytkownika lokalnego

Zmiana nazwy konta użytkownika lokalnego

Potwierdzamy klikając klawisz Enter i po chwili wywołane przez nas polecenie pozytywnie zakończy swoje działanie.

Zmiana nazwy konta użytkownika lokalnego

Zmiana nazwy konta użytkownika lokalnego

W identyczny sposób stosując polecenie

wmic useraccount where name='administrator' rename admin

możemy dokonać zmiany nazwy wbudowanego konta administratora systemu.

Zmiana nazwy użytkownika za pomocą przystawki Zarządzanie komputerem.

 Ten prosty sposób niestety nie dotyczy użytkowników pracujących pod kontrolą systemu Windows 10 Home. Zmianę nazwy użytkownika rozpoczynamy od uruchomienia przystawki Zarządzanie komputerem. Klikamy w ikonę Ten komputer, prawym klawiszem myszki rozwijamy menu podręczne z którego wybieramy opcję Zarządzaj

Wywołanie przystawki Zarządzanie komputerem.

Wywołanie przystawki Zarządzanie komputerem.

W otwartym oknie Zarządzania komputerem zaznaczamy przystawkę Użytkownicy i grupy lokalne a następnie wybieramy folder Użytkownicy.

Wywołanie przystawki Użytkownicy i grupy lokalne.

Wywołanie przystawki Użytkownicy i grupy lokalne.

Zaznaczamy użytkownika, któremu chcemy zmienić nazwę (w naszym przypadku będzie to soisk.pl), prawym klawiszem myszy rozwijamy menu podręczne z którego wybieramy Zmień nazwę.

Zmiana nazwy użytkownika lokalnego w systemie Windows 10.

Zmiana nazwy użytkownika lokalnego w systemie Windows 10.

Podajemy nową nazwę i restartujemy komputer.

Zmiana nazwy użytkownika lokalnego w systemie Windows 10.

Zmiana nazwy użytkownika lokalnego w systemie Windows 10.

Zmiana nazwy użytkownika za pomocą przystawki Konta użytkowników.

Próbę zmiany nazwy konta użytkownika lokalnego możemy również podjąć za pomocą przystawki Konta użytkowników znajdującej się w Panelu sterowania. Czynność tą poprzedzamy wywołaniem okna Panelu sterowania.

Wywołanie przystawki Panel sterowania w systemie Windows 10.

Wywołanie przystawki Panel sterowania w systemie Windows 10.

Z listy dostępnych opcji wybieramy zakładkę Konta użytkowników.

Widok zakładki Konta użytkowników.

Widok zakładki Konta użytkowników.

Ponownie wybieramy zakładkę Konta użytkowników.

Widok zakładki Konta użytkowników.

Widok zakładki Konta użytkowników.

Następnie wybieramy konto, którego nazwa zostanie zmieniona i klikamy Zmień swoją nazwę konta.

Zmiana nazwy konta w systemie Windows 10.

Zmiana nazwy konta w systemie Windows 10.

W oknie zmiany nazwy konta wpisujemy nową nazwę.

Zmiana nazwy konta w systemie Windows 10.

Zmiana nazwy konta w systemie Windows 10.

W naszym przypadku dokonujemy zmiany nazwy konta użytkownika lokalnego  z soisk.pl na soisk

Zmiana nazwy konta w systemie Windows 10.

Zmiana nazwy konta w systemie Windows 10.

Klikamy Zmień nazwę i gotowe.

Zmiana nazwy konta w systemie Windows 10.

Zmiana nazwy konta w systemie Windows 10.

Od tego momentu w systemie Windows 10 obowiązuje nowa nazwa konta lokalnego.

Tematy pokrewne: