Automatyczna dystrybucja programów za pomocą GPO

Share this post

Jedną z często powtarzających się czynności z jaką spotyka się administrator systemów serwerowych Windows jest instalacja oraz aktualizacja oprogramowania. Nie ważne, czy zarządzamy 10, czy 100 komputerami, nikt nie lubi przemieszczać się od jednego do drugiego pcta, mozolnie i rutynowo wykonywać tą samą czynność. Windows serwer umożliwia automatyczną i nienadzorowaną instalację oprogramowania. Technika, którą zobaczycie pozwala na wdrożenie aplikacji za pomocą usługi Active Directory oraz GPO. Konfiguracja jest prosta o czym przekonacie się czytając ten artykuł.

Na początku dodajemy komputer (dla testu) z zainstalowanym systemem Windows XP do domeny.

Rysunek 1. Dodanie komputera do domeny.
Rysunek 1. Dodanie komputera do domeny.

W otwartej przystawce Użytkownicy i komputery Active Directory tworzymy nową jednostkę organizacyjną.

Rysunek 2. Utworzenie nowej jednostki organizacyjnej.
Rysunek 2. Utworzenie nowej jednostki organizacyjnej.

Definiujemy nazwę dla nowo utworzonej jednostki organizacyjnej np. appdeploy

Rysunek 3. Definiowanie nazwy dla nowej jednostki organizacyjnej.
Rysunek 3. Definiowanie nazwy dla nowej jednostki organizacyjnej.

Nowa jednostka organizacyjna o nazwie appdeploy została utworzona.

Rysunek 4. Podgląd utworzonej jednostki organizacyjnej.
Rysunek 4. Podgląd utworzonej jednostki organizacyjnej.

Naszym kolejnym krokiem będzie przeniesienie wcześniej dodanego komputera do domeny do nowego OU – appedploy

Rysunek 5. Komputer przeniesiony do nowej jednostki oeganizacyjnej.
Rysunek 5. Komputer przeniesiony do nowej jednostki oeganizacyjnej.

Na tym etapie kończymy pracę z przystawką Active Directory. Następną czynnością jaką wykonamy będzie utworzenie na dysku serwera folderu o nazwie appdeploy, w którym znajdą się programy przeznaczone do dystrybucji.

Rysunek 6. Tworzenie folderu appdeploy.
Rysunek 6. Tworzenie folderu appdeploy.

Po utworzeniu folderu, udostępniamy go. Jeśli nie widzimy górnego menu, wciskamy klawisz F10 i wybieramy zakładkę opcje folderów.

Rysunek 7. Zmiana opcji folderów.
Rysunek 7. Zmiana opcji folderów.

Przechodzimy do zakładki Widok i odhaczamy opcję “użyj kreatora udostępniania”, po czym klikamy Ok.

Rysunek 8. Włączenie zaawansowanego udostepniania.
Rysunek 8. Włączenie zaawansowanego udostepniania.

Po zamknięciu okna konfiguracji opcji folderów, klikamy na folder Appdeploy, prawym klawiszem myszki rozwijamy menu kontekstowe, z którego wybieramy opcję, Udostępnij -> Udostępnianie zaawansowane.

Rysunek 9. Udostępnianie folderu.
Rysunek 9. Udostępnianie folderu.

Zaznaczamy zakładkę Udostępnianie i wybieramy opcję Udostępnianie zaawansowane.

Rysunek 10. Udostępnianie folderu appdeploy.
Rysunek 10. Udostępnianie folderu appdeploy.

Klikamy w okienko udostępnij ten folder, definiujemy nazwę udziału np. appdeploy i klikamy ok.

Rysunek 11. Udostepnianie folderu.
Rysunek 11. Udostepnianie folderu.

Po udostępnieniu folderu w sieci przechodzimy do zakładki zabezpieczenia i ustawiamy uprawnienia (odczyta, zapis, pełna kontrola itp.) dla grup, które będą mogły korzystać z zawartości folderu appdepoy.

Dla grupy administratorów domeny ustawiamy pełna kontrola.

Rysunek 12. Definiowanie uprawnień do folderu appedploy.
Rysunek 12. Definiowanie uprawnień do folderu appedploy.

Natomiast dla grupy Użytkownicy uwierzytelnieni zaznaczamy opcję odczyt. Po ustawieniu uprawnień do folderu klikamy Ok.

Rysunek 13. Definiowanie uprawnień dla grupy Użytkownicy uwierzytelnieni.
Rysunek 13. Definiowanie uprawnień dla grupy Użytkownicy uwierzytelnieni.

Jak widzimy na zakładce Zabezpieczenia, uprawnienia zostały zdefiniowane.

Rysunek 14. Ustawienie zabezpieczeń dla folderu appdeploy.
Rysunek 14. Ustawienie zabezpieczeń dla folderu appdeploy.

Gdy folder w sieci mamy już udostępniony kopiujemy do niego programy w wersji msi. Pobieramy z serwerów Adobe Flash Playera oraz Adobe Readera.

Rysunek 15. Pobieranie paczek MSI.
Rysunek 15. Pobieranie paczek MSI.

i umieszczamy w folderze Appdeploy.

Rysunek 16. Kopiowanie paczek MSI do folderu appdeploy.
Rysunek 16. Kopiowanie paczek MSI do folderu appdeploy.

Po zapisaniu odpowiednich programów w wersji msi, sprawdzamy, czy paczki są dostępne przez udział sieciowy. Klikamy start -> uruchom i wpisujemy nazwę serwera, w moim przypadku jest to \\win2008-ad

Rysunek 17. Sprawdzenie, czy folder appdeploy został poprawnie udostepniony.
Rysunek 17. Sprawdzenie, czy folder appdeploy został poprawnie udostepniony.

Jak widzimy folder appdeploy został poprawnie udostępniony. Podwójnym kliknięciem sprawdzamy jego zawartość.

Rysunek 18. Widok udostępnionego udziału sieciowego.
Rysunek 18. Widok udostępnionego udziału sieciowego.

Jak widzimy na poniższym screenie, cała zawartość folderu appedploy jest dostępna w sieci o czym świadczy wyświetlenie zawartości przez możliwość wejścia na udział sieciowy.

Rysunek 19. Widok zawartości udostępnionego w sieci folderu appdeploy.
Rysunek 19. Widok zawartości udostępnionego w sieci folderu appdeploy.

Teraz za pomocą przystawki GPO umożliwimy instalację programów na komputerze znajdującym się w jednostce organizacyjnej o nazwie Appdeploy.
Uruchamiamy przystawkę Zarządzanie zasadami grup, odnajdujemy ou o nazwie appdeploy, prawym klawiszem myszki rozwijamy menu kontekstowe i wybieramy opcję “Utwórz obiekt zasad grup w tej domenie i umieść tu łącze”.

Rysunek 20. Tworzenie nowego GPO.
Rysunek 20. Tworzenie nowego GPO.

Definiujemy nazwę dla nowego obiektu zasad grup np. Instalacja softu.

Rysunek 21. Definiowanie nazwy dla nowgo obiektu zasad grup.
Rysunek 21. Definiowanie nazwy dla nowgo obiektu zasad grup.

Po utworzeniu zasady, zaznaczamy ją, prawym klawiszem myszki rozwijamy menu kontekstowe i wybieramy opcję Edytuj.

Rysunek 22. Edycja zasad grup.
Rysunek 22. Edycja zasad grup.

Rozwijamy zakładki Konfiguracja komputera -> Zasady -> Ustawienia oprogramowania -> Instalacja oprogramowania. W białym polu w którym widnieje napis “Brak elementów do wyświetlenia w tym widoku” klikamy prawym klawiszem myszki i z rozwiniętego menu kontekstowego wybieramy Nowy -> Pakiet.

Rysunek 23. Dodanie nowego pakietu MSI do GPO.
Rysunek 23. Dodanie nowego pakietu MSI do GPO.

Przechodzimy do udziału sieciowego wpisując \\nazwa_serwera\appdeploy

Rysunek 24. Przechodzimy do udostępnionego folderu appdeploy.
Rysunek 24. Przechodzimy do udostępnionego folderu appdeploy.

Wybieramy pierwszy pakiet MSI np. flashplayer i klikamy otwórz.

Rysunek 25. Wybór pierwszego pakietu msi, który będzie instalowany.
Rysunek 25. Wybór pierwszego pakietu msi, który będzie instalowany.

W oknie “rozmieszczenie oprogramowania” jako metodę rozmieszczenia wybieramy przypisany i klikamy ok.

Rysunek 26. Wybor metody dystrybucji oprogramowania.
Rysunek 26. Wybor metody dystrybucji oprogramowania.

Jak widzimy w oknie instalacja oprogramowania, pierwszy pakiet MSI czyli flash player jest gotowy do dystrybucji.

Rysunek 27. Pierwszy pakiet gotowy do dystrybucji.
Rysunek 27. Pierwszy pakiet gotowy do dystrybucji.

w analogiczny sposób dodajemy pakiet msi zawierający program Adobe Reader.

Rysunek 29. Pakiety msi gotowe do dystrybucji.
Rysunek 29. Pakiety msi gotowe do dystrybucji.

Po dodaniu paczek do GPO, zamykamy okna i przechodzimy na komputer z zainstalowanym systemem Windows XP. Uruchamiamy wiersz poleceń przez kliknięcie w menu start -> uruchom -> cmd. Wpisujemy gpupdate /force by odświeżyć oraz pobrać nowe ustawienia zasad grup z serwera.

Rysunek 29. Odświeżanie zasad grup przy użyciu polecenia gpupdate /force
Rysunek 29. Odświeżanie zasad grup przy użyciu polecenia gpupdate /force

Jeśli wszystko poszło dobrze, po odświeżeniu zasad grup zobaczymy komunikat o zasadach, których zaimplementowanie może odbyć się po ponownym uruchomieniu komputera. Klikamy literę T i uruchamiamy ponownie komputer.

Rysunek 30. Odświeżenie zasad grup wymaga ponownego restartu.
Rysunek 30. Odświeżenie zasad grup wymaga ponownego restartu.

Po restarcie komputera, przed zalogowaniem się do systemu nastąpi bezdotykowa instalacja programów, które wcześniej dodaliśmy do zasad grup. W pierwszej kolejności Adobe Flash Player.

Rysunek 31. Bezdotykowa instalacja programu Adobe Flash Player.
Rysunek 31. Bezdotykowa instalacja programu Adobe Flash Player.

po dosłownie kilkunastu sekundach rozpocznie się instalacja programu Adobe Reader.

Rysunek 32. Automatyczna instalacja programu Adobe Reader.
Rysunek 32. Automatyczna instalacja programu Adobe Reader.

Po zakończeniu instalacji logujemy się do systemu i cieszymy oko automatycznie zainstalowanymi programami.

Rysunek 33. Widok automatycznie zainstalowanych programów.
Rysunek 33. Widok automatycznie zainstalowanych programów.

Jeśli w identyczny sposób chcielibyśmy na pozostałych komputerach również zainstalować oprogramowanie, nic prostszego, wystarczy dodać je do domeny i przenieść do jednostki organizacyjnej appdeploy. W tym przykładzie dodatkowo zainstalujemy programy w systemie Windows 7.

Rysunek 34. Dodanie systemu Windows 7 do domeny.
Rysunek 34. Dodanie systemu Windows 7 do domeny.

Tak jak w powyższym przykładzie, uruchamiamy wiersz poleceń i odświeżamy zasady grup poleceniem gpupdate /force

Rysunek 35. Odświeżanie zasad grup przy użyciu polecenia gpupdate /force
Rysunek 35. Odświeżanie zasad grup przy użyciu polecenia gpupdate /force

Jeśli wszystko poszło dobrze, po odświeżeniu zasad grup zobaczymy komunikat o zasadach, których zaimplementowanie może odbyć się po ponownym uruchomieniu komputera. Klikamy literę T i uruchamiamy ponownie komputer.

Rysunek 36. Zaimplementowanie nowych zasad grup wymaga ponownego restartu.
Rysunek 36. Zaimplementowanie nowych zasad grup wymaga ponownego restartu.

Po restarcie komputera, przed zalogowaniem się do systemu nastąpi bezdotykowa instalacja programów, które wcześniej dodaliśmy do zasad grup. W pierwszej kolejności zainstaluje się Adobe Flash Player a następnie Adobe Reader. Oczywiście taka informacja (jak to ma miejsce w systemie Windows XP) nie zostanie wyświetlona.

Rysunek 37. Automatyczna instalacja programów w systemie Windows 7.
Rysunek 37. Automatyczna instalacja programów w systemie Windows 7.

Instalacja programów potrwa dosłownie kilkanaście sekund. Po zakończeniu instalacji programów możemy zalogować się w systemie i uruchomić wdrożone przez nas aplikacje.

Rysunek 38. Widok bezdotykowo zainstalowanych programów w systemie Windows 7.
Rysunek 38. Widok bezdotykowo zainstalowanych programów w systemie Windows 7.

UWAGA !!!

Jeśli chcemy, by Windows 7 podczas wdrażania oprogramowania poinformował nas o tym (tak jak to jest w systemie Windows XP) musimy ponownie wyedytować zasadę grup (instalacja softu), otworzyć zakładki Konfiguracja komputera -> Zasady -> Szablony administracyjne -> system i odnaleźć tam zasadę “Pełne lub zwykłe komunikaty o stanie”. Zaznaczyć ją, prawym klawiszem myszki rozwinąć menu kontekstowe i z niego wybrać opcję Edycja.

Rusinek 39. Edycja zasady "Pełne lub zwykłe komunikaty o stanie".
Rusinek 39. Edycja zasady "Pełne lub zwykłe komunikaty o stanie".

następnie włączyć ją i zamknąć okno.

Rysunek 40. Włączenie zasady.
Rysunek 40. Włączenie zasady.

Po odświeżeniu zasad, informacja o instalacja programów na pozostałych komputerach zawierających system Windows 7 jak i Vista będzie już widoczna.

Rysunek 41. Podgląd wdrażanych programow.
Rysunek 41. Podgląd wdrażanych programow.

Pamiętajcie. Zanim zaczniecie bawić się gpo, pobrane paczki MSI warto przed wdrożeniem najpierw sprawdzić poprzez ręczną jej instalacje na wybranej maszynie używając do tego konta systemowego. Po takiej instalacji, jeżeli przebiegła ona prawidłowo, logujecie się na normalnego użytkownika i sprawdzacie czy aplikacja działa poprawnie. Dopiero po takiej operacji można dodawać pakiety msi do GPO.

Jeśli podczas instalacji pojawiają się błędy warto użyć polecenia msiexec /i plik.msi /qn /lv* log.txt by potem w logu sprawdzić jaka jest przyczyna błędów powstałych przy instalacji.

Lista najczęściej spotykanych i poszukiwanych paczek MSI.

7Zip
Adobe Reader
Chrome
Firefox
Flash Player
Opera

Powyższą techniką możecie instalować tylko pewne typy aplikacji, takie jak pakiety instalatora windows (.msi), pliki transformacji (.mst) oraz pliki poprawki (.msp). Przy wdrożeniu musimy pamiętać by odpowiednie pakiety istniały w przygotowanym do tego celu udziale sieciowym, który musi mieć uprawnienia do odczytu. Jak widzicie warto poświęcić kilka minut na to, by zautomatyzować jakąś rzecz i więcej nie bawić się w ręczne wykonywanie tego samego procesu na kilku komputerach.

Podobne wpisy

Zdalne zarządzanie serwerem Hyper-V w grupie roboczej

Najczęściej stosowane polecenia w serwerze Hyper-V

Implementacja filtrów WMI w zasadach grup (GPO)