Czyszczenie historii okna Uruchamianie

Share this post

Coraz częściej w celu szybkiego wywołania programu lub dostania się do konkretnego miejsca w komputerze używamy okna Uruchamianie. Każde polecenie wykonane przy pomocy ów okna zostaje zapisane w jego historii. Problem w tym, że na chwilę obecną w systemie Windows 10 nie znajdziemy opcji umożliwiającej łatwe wyczyszczenie zapamiętanych komend.

Widok historii okna Uruchamianie.
Widok historii okna Uruchamianie.

Na szczęście wszystkie polecenia przechowuje rejestr systemu. Zatem w tej części artykułu pokażę jak zabrać się za usunięcie odpowiednich wpisów.

Na wstępie za pomocą opcji wyszukaj wywołujemy okno Edytora rejestru.

Wywołanie okna edytora rejestru w systemie Windows 10.
Wywołanie okna edytora rejestru w systemie Windows 10.

W oknie edytora odnajdujemy klucz:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU

Zaznaczamy całą zawartość okna (poza wartością o nazwie Domyślna) i z menu podręcznego klikamy opcję usuń.

Usuwanie zawartości klucza MRUList.
Usuwanie zawartości klucza RunMRU.

Usunięcie pewnych wartości rejestru może spowodować niestabilność systemu. Na pytanie, czy na pewno chcemy trwale usunąć te wartości klikamy TAK.

Usuwanie zawartości klucza MRUList.
Usuwanie zawartości klucza MRUList.

Po usunięciu zawartości klucza RunMRU, prawa strona okna powinna prezentować się następująco

Widok zawartości klucza RunMRU w systemie Windows 10.
Widok zawartości klucza RunMRU w systemie Windows 10.

Zamykamy edytor rejestru i sprawdzamy czy historia okna Uruchamianie została wyczyszczona.

Widok wyczyszczonej historii polecenia Uruchom w systemie Windows 10.
Widok wyczyszczonej historii polecenia Uruchom w systemie Windows 10.

Natomiast co zrobić, by za każdym razem nie usuwać zawartości klucza RunMRU przy pomocy edytora rejestru ? Odpowiedź jest oczywista – użyć poniższego skryptu PowerShell.

Podobne wpisy

Blokowanie popularnych stron internetowych w systemie Windows 10.

Jak zablokować Facebooka oraz inne popularne serwisy internetowe

Usunięcie tarczy z ikony programu w systemie Windows 10.

4 sposoby na usunięcie tarczy z ikony programu w systemie Windows 10.

Podgląd zablokowanej zmiany hasła za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Zarządzanie użytkownikami przy użyciu polecenia NET USER w systemie Windows 10

Widok odinstalowanej asystentki Cortana.

Usunięcie Cortany z systemu Windows 10