DHCP – instalacja i konfiguracja

Share this post

Usługa DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) jest protokołem konfigurowania węzłów, który oferuje możliwość automatycznego pobrania z serwera konfiguracji TCP/IP, czyli adresu IP, maski podsieci, domyślnej bramy w sieci, serwerów DNS. W tym tekście opiszę jak skonfigurować serwer, dzięki któremu będziemy mogli dynamicznie przydzielać adresy IP w sieci lokalnej.

Na początku skonfigurujemy dwie karty sieciowe.

Rysunek 1. Ustawienia kart sieciowych.
Rysunek 1. Ustawienia kart sieciowych.

Na pierwszej karcie w opcji adres ip widzimy adres naszego serwera (192.168.0.2), podłączony jest do routera (który jednocześnie pełni rolę bramy – 192.168.0.1). Serwer ma zainstalowaną i skonfigurowaną usługę DNS więc w preferowanym adresie DNS podajemy ip naszego serwera. Druga karta sieciowa posiada adres 192.168.10.1 i dla tej karty zainstalujemy usługę DHCP.

Wchodzimy w menu start -> programy -> narzędzia administracyjne -> kreator konfiguracji serwera. Kreator ułatwia przypisanie ról do serwera. Za pomocą tego kreatora możemy też usunąć uprzednio dodane role. Klikamy dalej.

Rysunek 2. Dodawanie ról
Rysunek 2. Dodawanie ról

Przed rozpoczęciem instalacji nowej roli powinniśmy sprawdzić czy serwer spełnia wszystkie wymagane kryteria (posiada zainstalowane i poprawnie skonfigurowane karty sieciowe, łączy się z internetem itp). Jeśli wszystko jest ok, klikamy dalej.

Rysunek 3. Wstępne kroki.
Rysunek 3. Wstępne kroki.

Kliknięcie przycisku dalej spowodowało uruchomienie sprawdzania przez kreator ustawień sieciowych.

Rysunek 4. Sprawdzanie ustawień sieciowych.
Rysunek 4. Sprawdzanie ustawień sieciowych.

Po sprawdzeniu ustawień automatycznie pojawi się okno z listą ról, które możemy zainstalować na serwerze. Nas interesuje DHCP więc tę rolę zaznaczamy i przechodzimy do następnego kroku klikając dalej.

Rysunek 4. Dodawanie roli do serwera.
Rysunek 4. Dodawanie roli do serwera.

W oknie podsumowania widzimy nazwę roli, którą wybraliśmy do zainstalowania. Na tym etapie w razie pomyłki (wybrania innej roli) możemy cofnąć się i poprawić nasz wybór. W naszym przypadku wszystko jest ok. Klikamy dalej.

Rysunek 5. Podsumowanie.
Rysunek 5. Podsumowanie.

Powyższy krok rozpoczął instalację usługi DHCP, która potrwa kilkanaście sekund.

Rysunek 6. Instalacja usługi.
Rysunek 6. Instalacja usługi.

Po zakończeniu instalacji automatycznie ruchomi się kreator konfiguracji DHCP, który pomoże nam w utworzeniu zakresu dla rozpowszechniania adresów ip na komputerach w sieci lokalnej. Klikamy dalej.

Rysunek 8. Kreator zakresów.
Rysunek 8. Kreator zakresów.

W tym oknie definiujemy nazwę identyfikującą nasz zakres oraz opis, który pomoże nam go określić.

Rysunek 9. Tworzenie nazwy zakresu.
Rysunek 9. Tworzenie nazwy zakresu.

Zakres adresów ip, które będą przydzielane przez nasz serwer DHCP.

Rysunek 10. Zakres adresów ip.
Rysunek 10. Zakres adresów ip.

Wykluczenia używamy w przypadku, gdy chcemy np. przydzielić drukarce sieciowej adres ip z puli adresów DHCP. Okno to pozwala na wykluczenie adresu, który nie zostanie rozpropagowany przez w/w usługę. W naszym ćwiczeniu nie wykluczamy adresu i przechodzi do następnego kroku klikając dalej.

Rysunek 11. Wykluczenie adresu z puli DHCP.
Rysunek 11. Wykluczenie adresu z puli DHCP.

Czas trwania dzierżawy na ogół powinien równać się przeciętnemu czasowi połączenia komputera z daną siecią. Ja ustawiłem ten czas na 3 dni. Oznacza to, że serwer przez 3 dni będzie pamiętał adres ip maszyny, która go pobrała, a po 3 dniach przydzieli jej nowy z puli adresów.

Rysunek 12. Czas trwania dzierżawy.
Rysunek 12. Czas trwania dzierżawy.

Kiedy klient uzyskuje adres ip, można podczas tej operacji wysłać do niego informację dotyczącą adresów ip routerów (bram domyślnych) i serwerów DNS. Oczywiście zaznaczamy TAK, bo chcemy teraz skonfigurować te opcje.

Rysunek 13. Konfigurowanie dodatkowych opcji DHCP.
Rysunek 13. Konfigurowanie dodatkowych opcji DHCP.

Adres ip routera to pierwsza zakładka jaką napotkamy podczas konfigurowania dodatkowych opcji usługi DHCP. Nasza usługa rozprowadza adresy z przedziału 192.168.10.10 – 192.168.10.50. Routerem oraz bramą dla klientów w sieci wewnętrznej będzie najniższy adres ip jaki możemy przydzielić. Oczywiście damy 192.168.10.1 by właśnie ta 1 przypominała nam, że jest to najważniejszy adres w naszej sieci wewnętrznej, bo w tej sieci serwer jest naszym routerem.

Rysunek 14. Adres ip routera.
Rysunek 14. Adres ip routera.

W kolejnym kroku możemy przypisać nazwę naszej domeny oraz podać adres ip serwera dns.

Rysunek 15. Wprowadzanie nazwy domeny oraz adresu serwera DNS.
Rysunek 15. Wprowadzanie nazwy domeny oraz adresu serwera DNS.

WINS czyli Windows Internet Name Service jest usługą umożliwiającą tłumaczenie nazw komputerów na adresy internetowe. Mówiąc prościej użytkownik korzystający z usługi WINS może odwoływać się do komputerów pisząc po prostu jego nazwę np SOISK. Nazwa ta zostaje następnie zamieniona na adres IP tego komputera. Usługa WINS może działać sama lub we współpracy z serwerem DNS. Podajemy ten sam adres ip, na którym uruchomiona jest usług DNS.

Rysunek 16. Serwery WINS.
Rysunek 16. Serwery WINS.

Ostatnim oknem kreatora jest uaktywnienie wszystkich wcześniej zdefiniowanych zakresów.

Rysunek 17. Uaktywnianie zakresów.
Rysunek 17. Uaktywnianie zakresów.

W tym momencie zakończyliśmy pracę naszego kreatora nowych zakresów.

Rysunek 18. Zakończenie pracy kreatora.
Rysunek 18. Zakończenie pracy kreatora.

W tym momencie nasz serwer został pomyślnie skonfigurowany i stał się serwerem DHCP.

Rysunek 19. Komunikat końcowy.
Rysunek 19. Komunikat końcowy.

Pozostaje uruchomić komputer w naszej sieci wewnętrznej i sprawdzić działanie serwera.

Rysunek 20. Pierwszy rozdany adres.
Rysunek 20. Pierwszy rozdany adres.

Podobne wpisy

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003