Dodawanie systemu Windows Vista do domeny

Share this post

Trzeci artykuł z serii dodawanie systemu Windows do domeny. Tym razem dowiecie się w jaki sposób należy dodać Vistę do kontrolera domeny opartego o środowisko Windows Server. Czynność ta praktycznie nie różni się niczym od opisanego wcześniej artykułu dotyczącego dodawania 7 do Active Direcotry.

Uruchamiamy komputer z zainstalowanym systemem Windows Vista i logujemy się na konto z uprawnieniami administratora.

Rysunek 1. Logowanie do systemu.
Rysunek 1. Logowanie do systemu.

Po zalogowaniu do systemu, w pierwszej kolejności sprawdzamy czy komputer pobrał adres ip z serwera (ważne, by na serwerze była zainstalowana i uruchomiona usługa DHCP). Wchodzimy w menu start -> uruchom -> cmd. W czarnym oknie linii komend wpisujemy ipconfig. Polecenie to wyświetli nam adresy ip jakie pobrała karta sieciowa. W sufiks DNS konkretnego połączenia widzimy nazwę domeny serwera. Jeśli na serwerze nie byłaby uruchomiona usługa dynamicznego przydzielania adresów ip (DHCP) adresy musielibyśmy ręcznie dodać we właściwościach karty.

Rysunek 2. Sprawdzanie adresu ip.
Rysunek 2. Sprawdzanie adresu ip.

Karta sieciowa poprawnie pobrała adresy z serwera więc możemy przejść do następnego kroku. Klikamy menu start -> Komputer, prawoklikiem rozwijamy menu kontekstowe i z niego wybieramy właściwości.

Rysunek 3. Właściwości komputera.
Rysunek 3. Właściwości komputera.

Powyższa czynność otworzyła okno Właściwości komputera, w którym poza wersją systemu, nazwie dostępnego procesora i pamięci znajduje się nazwa komputera i grupy roboczej. Obecnie komputer Vista znajduje się w grupie roboczej WORKGROUP. Klikamy Zmień ustawienia w celu dodania go do domeny.

Rysunek 4. Zmiana ustawień grupy roboczej.
Rysunek 4. Zmiana ustawień grupy roboczej.

Po otwarciu nowego okna klikamy zmień.

Rysunek 5. Opcja zmień we właściwościach systemu.
Rysunek 5. Opcja zmień we właściwościach systemu.

W oknie zmiany nazwy komputera/domeny zaznaczamy domena i wpisujemy nazwę domeny, do której chcemy zostać podłączeni. W tym przypadku domena nazywa się soisk.local i taką nazwę podajemy.

Rysunek 6. Zmiana członkostwa.
Rysunek 6. Zmiana członkostwa.

Po wciśnięciu OK komputer spróbuje skomunikować się z kontrolerem domeny.Podłączenie do domeny wymaga autoryzacji. W oknie zmiany nazwy komputera/domeny podajemy login oraz hasło administratora domeny (serwera). Wpisanie hasła lokalnego administratora zostanie odrzucone.

Rysunek 7. Autoryzacja.
Rysunek 7. Autoryzacja.

Witamy w domenie. Taki komunikat zostanie wyświetlony jeśli wpiszemy poprawny login i hasło.

Rysunek 8. Powitanie w domenie.
Rysunek 8. Powitanie w domenie.

By zmiany osiągnęły pożądany efekt kolejnym krokiem musi być ponowne uruchomienie komputera.

Rysunek 9. Zastosowanie zmian.
Rysunek 9. Zastosowanie zmian.

Ostatnim krokiem jaki nam pozostał po ponowne uruchomieniu komputera jest zalogowanie do domeny. Klikamy na zakładkę przełącz użytkownika.

Rysunek 10. Logowanie do systemu.
Rysunek 10. Logowanie do systemu.

Wybieramy inny użytkownik.

Rysunek 11. Wybór innego użytkownika.
Rysunek 11. Wybór innego użytkownika.

Wpisujemy login oraz użytkownika. Ważne jest by użytkownik o takiej nazwie istniał w zakładce użytkownicy znajdującej się w usłudze Active Directory naszego serwera.

Rysunek 12. Logowanie na konto założone w domenie.
Rysunek 12. Logowanie na konto założone w domenie.

Po zalogowaniu się do systemu możemy sprawdzić efekt wykonanych czynności poprzez wyświetlenie karty właściwości komputera i sprawdzenie czy nazwa Grupa robocza (patrz Rysunek 4.) zmieniła się na Domena.

Rysunek 13. Właściwości komputera.
Rysunek 13. Właściwości komputera.

Możemy pójść o krok dalej i logując się na serwerze, w narzędziach administracyjnych wybrać przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, w niej wejść w zakładkę Computers i odszukać dodaną przez nas jednostkę.

Rysunek 14. Podgląd z poziomu serwera.
Rysunek 14. Podgląd z poziomu serwera.

Podobne wpisy

Instalacja systemu Windows Vista z dysku USB

Transfer plików i ustawień w systemie Windows Vista

Instalacja systemu Windows Vista