Dodawanie systemu Windows 11 do domeny

Share this post

Kolejny wpis z serii dodawanie do domeny. Tym razem dowiecie się w jaki sposób należy dodać system Windows 11 do kontrolera domeny opartego o środowisko Windows Server. Czynność ta brzmi nieco skomplikowanie ale nie powinna przysporzyć wam trudności w jej wykonaniu.

Na początku logujemy się do systemu Windows 11 przy użyciu konta lokalnego. W pierwszej kolejności sprawdzamy czy karta sieciowa zainstalowana w systemie pobrała adres ip z serwera (przyjmijmy, że na serwerze została zainstalowana i poprawnie skonfigurowana usługa DHCP). Klikamy w lupę i wpisujemy cmd.

Krok 1. Wywołanie wiersza poleceń w celu sprawdzenia adresu ip komputera.
Krok 1. Wywołanie wiersza poleceń w celu sprawdzenia adresu ip komputera.

W czarnym oknie wiersza poleceń wpisujemy komendę ipconfig. Polecenie to wyświetli nam adres ip jaki automatycznie przydzielił nam serwer. W sufiksie DNS widzimy nazwę domeny serwera. Adres ip 10.1.1.10 to unikalny adres jaki zarezerwowała dla nas usługa DHCP, natomiast adres ip  10.1.1.1 to adres serwera na którym znajduje się zainstalowana oraz skonfigurowana usługa Active Directory.

Krok 2: Sprawdzenie adresu IP naszego komputera pracującego pod kontrolą systemu Windows 11.
Krok 2: Sprawdzenie adresu IP naszego komputera pracującego pod kontrolą Windows 11.

Jeśli na serwerze nie została zainstalowana oraz skonfigurowana usługa dynamicznego przydzielania adresów ip (DHCP) powyższe adresy musielibyśmy dodać ręcznie we właściwościach karty sieciowej. Już wyjaśniam jak tego dokonać.

W pierwszej kolejności wywołujemy zakładkę Ustawienia.

Krok 1: Wywołanie przystawki Ustawienia systemu Windows 11.
Krok 3: Wywołanie przystawki Ustawienia systemu Windows 11.

Następnie klikamy w zakładkę Sieć i Internet a po wyświetleniu wszystkich dostępnych opcji wybieramy Ethernet.

Krok 4: Wywołanie zakładki Sieć i Internet.
Krok 4: Wywołanie zakładki Sieć i Internet.

W tym miejscu również możemy podejrzeć adres ip jaki automatycznie przydzielił nam serwer. Ta część jak wyżej wspomniałem jest przeznaczona dla tych osób, które nie posiadają zainstalowanej oraz skonfigurowanej usługa dynamicznego przydzielania adresów ip (DHCP) na serwerze. Więc jeśli chcesz samodzielnie przypisać adresy ip do karty sieciowej kliknij przycisk Edytuj.

Krok 5: Ręczne przypisanie adresu ip do komputera.
Krok 5: Ręczne przypisanie adresu ip do komputera.

W wyświetlonym oknie wybieramy opcję ręczne.

Krok 6: Ręczne przypisanie adresu ip do komputera.
Krok 6: Ręczne przypisanie adresu ip do komputera.

zaznaczamy IPv4.

Krok 7: Ręczne przypisanie adresu ip do komputera.
Krok 7: Ręczne przypisanie adresu ip do komputera.

i podajemy adresy (w moim przypadku będzie to tak):

IP: 10.1.1.10 (adres ip jaki przypiszemy do naszego komputera)

Maska podsieci: 255.0.0.0

Brama: 10.1.1.1 (adres ip serwera)

Serwer DNS: 10.1.1.1 (adres ip naszego serwera)

Krok 8: Ręczne przypisanie adresu ip do komputera.
Krok 8: Ręczne przypisanie adresu ip do komputera.

Zapisujemy ustawienia. Jak pewnie większość was zauważyła, poradniki głównie opierają się o zakładkę Ustawienia. Można te wszystkie kroki przeklikać przy użyciu tradycyjnego i dobrze wszystkim znanego Panelu sterowania ale…plotki głoszą, że zakładka Ustawienia zastąpi panel sterowania, który w niedalekiej przyszłości całkowicie zniknie z systemu. Wracając do tematu dodania systemu Windows 11 do domeny klikamy w zakładkę Konta a następnie wybieramy Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki

Krok 9. Uzyskiwanie dostępu do miejsca pracy lub nauki.
Krok 9. Uzyskiwanie dostępu do miejsca pracy lub nauki.

następnie klikamy w niebieski przycisk połącz.

Krok 10. Dodawanie systemu Windows 11 do domeny
Krok 10. Dodawanie systemu Windows 11 do domeny

W wyświetlonym oknie Konto Microsoft wybieramy przyłącz to konto do lokalnej domeny usługi Active Directory.

Krok 11. Przyłączenie komputera działającego pod kontrolą Windows 11 do domeny.
Krok 11. Przyłączenie komputera działającego pod kontrolą Windows 11 do domeny.

Podajemy nazwę domeny (w moim przypadku będzie to soiskpl.local i klikamy dalej.

Krok 12. Przyłączenie komputera działającego pod kontrolą Windows 11 do domeny.
Krok 12. Przyłączenie komputera działającego pod kontrolą Windows 11 do domeny.

Jeśli usługa Active Directory została na serwerze poprawni skonfigurowana i komputery znajdują się w tej samej sieci, zostaniesz poproszony o podanie loginu oraz hasła do konta użytkownika utworzonego wcześniej na serwerze.

Krok 13. Podanie poświadczeń do serwera.
Krok 13. Podanie poświadczeń do serwera.

Jeśli login i hasło zostały podane poprawnie, zostaniesz poproszony o ponowne uruchomienie komputera.

Krok 14. Ponowne uruchomienie komputera.
Krok 14. Ponowne uruchomienie komputera.

BRAWO !!! Komputer został dodany do domen o czym świadczą zmiany na ekranie logowania.

Krok 15. Widok zmian na ekranie logowania
Krok 15. Widok zmian na ekranie logowania

Wpisujemy login oraz hasło użytkownika. Oczywiście użytkownik o takiej nazwie musi istnieć w usłudze Active Directory naszego serwera a dokładniej w zakładce użytkownicy.

Krok 16. Logowanie do komputera za pomocą konta domenowego.
Krok 16. Logowanie do komputera za pomocą konta domenowego.

To by było na tyle. Miłej zabawy :)

Podobne wpisy

Jak poprawnie zainstalować wtyczkę e-Deklaracje w systemie Windows 11

Zarządzanie użytkownikami za pomocą polecenia NET USER

Jak wyłączyć ekran blokady w systemie Windows 11

Jak wyłączyć funkcję przyciągania okna w systemie Windows 11