Dodawanie systemu Windows 8 do domeny

Share this post

Kolejny wpis z serii dodawanie do domeny. Tym razem dowiecie się w jaki sposób należy dodać system Windows 8 do kontrolera domeny opartego o środowisko Windows Server. Czynność ta brzmi nieco skomplikowanie ale nie powinna przysporzyć wam trudności w jej wykonaniu.

Na początku logujemy się do systemu przy użyciu konta lokalnego.

Logowanie do systemu
Logowanie do systemu

Po udanym zalogowaniu się do systemu

Widok menu systemu Windows 8
Widok menu systemu Windows 8

W pierwszej kolejności sprawdzamy czy karta sieciowa pobrała adres ip z serwera (przyjmijmy, że na serwerze została uruchomiona usługa DHCP). Najprościej można to sprawdzić za pomocą wiersza poleceń. W tym celu przy użyciu klawisza windows + r wywołujemy okno “uruchamianie”

Okno uruchamiania aplikacji
Okno uruchamiania aplikacji

W czarnym oknie linii komend wpisujemy polecenie ipconfig. Polecenie to wyświetli nam adresy ip jakie automatycznie przydzielił nam serwer. W sufiks DNS konkretnego połączenia widzimy nazwę domeny serwera. Adres ip 192.168.10.101 to adres jaki zarezerwowała dla nas usługa DHCP. Adres 192.168.10.1 to adres serwera.

Okno wiersza poleceń
Okno wiersza poleceń

Jeśli na serwerze nie byłaby uruchomiona usługa dynamicznego przydzielania adresów ip (DHCP) powyższe adresy musielibyśmy dodać ręcznie we właściwościach karty sieciowej. Jak to zrobić, już wyjaśniam.

Przy zegarze, w prawym dolnym rogu znajduje się ikona małego komputerka, zaznaczamy ją myszką i przy użyciu prawego klawisza myszki rozwijamy menu podręczne, po czym lewym klawiszem myszki wybieramy opcję “Otwórz centrum sieci i udostępniania”

Otwarcie centrum sieci i udostępniania
Otwarcie centrum sieci i udostępniania

Z lewej strony otwartego okna wybieramy zakładkę “zmień ustawienia karty sieciowej”

Zmiana ustawień karty sieciowej
Zmiana ustawień karty sieciowej

Zaznaczamy ikonę naszej karty sieciowej po czy prawym klawiszem myszy rozwijamy menu podręczne z którego wybieramy zakładkę Właściwości.

Właściwości karty sieciowej
Właściwości karty sieciowej

Z listy dostępnych składników wybieramy Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i klikamy Właściwości.

 Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)
Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)

Zaznaczamy zakładkę “Użyj następującego adresu IP” i po kolei wpisujemy adres ip naszego komputera np. 192.168.10.101, maskę podsieci 255.255.255.0, bramę domyślną (adres serwera z zainstalowaną usługą Active Directory i DNS) 192.168.10.1 oraz w zakładce “Użyj następujących adresów serwerów DNS: wpisujemy 192.168.10.1. Na zakończenie klikamy ok.

Definiowanie adresów IP
Definiowanie adresów IP

Karta sieciowa została poprawnie skonfigurowana. Teraz rozpoczniemy proces dodawania systemu Windows 8 do domeny. Najeżdżając wskaźnikiem myszki w prawy górny róg ekranu rozwiniemy menu

Rozwinięcie menu
Rozwinięcie menu

z którego wybierzemy zakładkę ustawienia.

Wybór zakładki ustawienia
Wybór zakładki ustawienia

Następnie z listy dostępnych opcji wybieramy zakładkę “Informacje o komputerze”

Widok zakładki "Informacje o komputerze"
Widok zakładki “Informacje o komputerze”

Jak pewnie zauważyliście nasz system obecnie znajduje się w grupie roboczej. By podłączyć komputer do domeny klikamy “zmień ustawienia”

Zmiana ustawień
Zmiana ustawień

Aby zmienić stan komputera, czyli z grupy roboczej na domenę wybieramy opcję Zmień.

Zmiana z członkostwa w grupie roboczej w domenę
Zmiana z członkostwa w grupie roboczej w domenę

W sekcji członkostwo zaznaczamy domena i wpisujemy nazwę domeny, którą utworzyliśmy na serwerze. W tym przypadku domena nosi nazwę soisk.local i tak też wpisujemy zatwierdzając wciśnięciem klawisza OK.

Zmiana członkostwa, czyli dodanie komputera do domeny soisk.local
Zmiana członkostwa, czyli dodanie komputera do domeny soisk.local

Podłączenie do domeny wymaga autoryzacji. W oknie zmiany nazwy komputera/domeny podajemy login oraz hasło administratora domeny (serwera). Wpisanie hasła lokalnego administratora zostanie odrzucone.

Zmiana członkostwa, czyli dodanie komputera do domeny soisk.local
Zmiana członkostwa, czyli dodanie komputera do domeny soisk.local

Witamy w domenie. Taki komunikat zostanie wyświetlony jeśli wpiszemy poprawny login i hasło.

 Powitanie w domenie.
Powitanie w domenie.

By zmiany osiągnęły pożądany efekt kolejnym krokiem musi być ponowne uruchomienie komputera.

Zastosowanie zmian.
Zastosowanie zmian.

Zamykamy okno właściwości systemu

Zamknięcie okna właściwości systemu
Zamknięcie okna właściwości systemu

i restartujemy komputer

Restart komputera
Restart komputera

Ostatnim krokiem jaki nam pozostał po ponowne uruchomieniu komputera jest zalogowanie do domeny. Klikamy na zakładkę inny użytkownik.

Wybór zakładki inny użytkownik
Wybór zakładki inny użytkownik

Wpisujemy login oraz hasło użytkownika. Oczywiście użytkownik o takiej nazwie musi istnieć w usłudze Active Directory naszego serwera a dokładniej w zakładce użytkownicy.

Logowanie na konto założone w domenie.
Logowanie na konto założone w domenie.

Po zalogowaniu możemy wyświetlić kartę właściwości komputera i zobaczyć czy nazwa Grupa robocza (patrz Rysunek 13.) zmieniła się na Domena.

Właściwości komputera.
Właściwości komputera.

Możemy pójść o krok dalej i logując się na serwerze, w narzędziach administracyjnych wybrać przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, w niej wejść w zakładkę Computers i odszukać dodaną przez nas jednostkę.

Podgląd z poziomu serwera.
Podgląd z poziomu serwera.

Podobne wpisy

Zarządzanie użytkownikami za pomocą NET USER

Instalacja Windows 8 na wirtualnym dysku VHD

Włączanie lub wyłączanie programu Windows Defender

Ukrywanie konta użytkownika w systemie Windows 8