Dodawanie systemu Windows 7 do domeny

Share this post

Drugi artykuł z serii dodawanie do domeny. Tym razem dowiecie się w jaki sposób należy dodać system Windows 7 do kontrolera domeny opartego o środowisko Windows Server. Czynność ta brzmi nieco skomplikowanie ale nie powinna przysporzyć wam trudności w jej wykonaniu.

W pierwszej kolejności sprawdzamy czy komputer pobrał adres ip z serwera (przyjmijmy, że na serwerze została uruchomiona usługa DHCP). Wchodzimy w menu start -> uruchom -> cmd. W czarnym oknie linii komend wpisujemy ipconfig. Polecenie to wyświetli nam adresy ip jakie pobrała karta sieciowa. W sufiks DNS konkretnego połączenia widzimy nazwę domeny serwera. Adres ip 192.168.10.103 to adres jaki przydzielił nam serwer. Adres 192.168.10.1 to adres serwera. Jeśli na serwerze nie byłaby uruchomiona usługa dynamicznego przydzielania adresów ip (DHCP) powyższe adresy musielibyśmy ręcznie dodać we właściwościach karty.

Rysunek 1. Sprawdzanie adresu ip.
Rysunek 1. Sprawdzanie adresu ip.

Karta sieciowa poprawnie pobrała adresy z serwera więc możemy przejść do następnego kroku. Klikamy menu start -> Komputer, prawoklikiem rozwijamy menu kontekstowe i z niego wybieramy właściwości.

Rysunek 2. Właściwości komputera.
Rysunek 2. Właściwości komputera.

Ta czynność otworzyła okno Właściwości komputera, w którym poza wersją systemu, nazwie dostępnego procesora i pamięci znajduje się nazwa komputera, domeny i ustawień grupy roboczej. Obecnie komputer Win7 znajduje się w grupie roboczej WORKGROUP. Klikamy Zmień ustawienia w celu dodania go do domeny.

Rysunek 3. Zmiana ustawień grupy roboczej.
Rysunek 3. Zmiana ustawień grupy roboczej.

Po otwarciu nowego okna klikamy zmień.

Rysunek 4. Opcja zmień we właściwościach systemu.
Rysunek 4. Opcja zmień we właściwościach systemu.

W oknie zmiany nazwy komputera/domeny zaznaczamy domena i wpisujemy nazwę domeny, do której chcemy zostać podłączeni. W tym przypadku domena nazywa się soisk.local i taką nazwę podajemy klikając ok. W tym momencie komputer spróbuje skomunikować się z kontrolerem. Gdy uda mu się połączyć wymagane będzie zalogowanie się na użytkownika domenowego.

Rysunek 5. Zmiana członkostwa.
Rysunek 5. Zmiana członkostwa.

Podłączenie do domeny wymaga autoryzacji. W oknie zmiany nazwy komputera/domeny podajemy login oraz hasło administratora domeny (serwera). Wpisanie hasła lokalnego administratora zostanie odrzucone.

Rysunek 6. Okno zabezpieczenia systemu Windows
Rysunek 6. Okno zabezpieczenia systemu Windows

Witamy w domenie. Taki komunikat zostanie wyświetlony jeśli wpiszemy poprawny login i hasło.

Rysunek 7. Powitanie w domenie.
Rysunek 7. Powitanie w domenie.

By zmiany osiągnęły pożądany efekt kolejnym krokiem musi być ponowne uruchomienie komputera.

Rysunek 8. Zastosowanie zmian.
Rysunek 8. Zastosowanie zmian.

Ostatnim krokiem jaki nam pozostał po ponowne uruchomieniu komputera jest zalogowanie do domeny. Klikamy na zakładkę przełącz użytkownika.

Rysunek 9. Logowanie do systemu.
Rysunek 9. Logowanie do systemu.

Wpisujemy login oraz użytkownika. Oczywiście użytkownik o takiej nazwie musi istnieć w zakładce użytkownicy znajdującej się w usłudze Active Directory naszego serwera.

Rysunek 10. Logowanie na konto założone w domenie.
Rysunek 10. Logowanie na konto założone w domenie.

Po zalogowaniu możemy wyświetlić kartę właściwości komputera i zobaczyć czy nazwa Grupa robocza (patrz Rysunek 3.) zmieniła się na Domena.

Rysunek 11. Właściwości komputera.
Rysunek 11. Właściwości komputera.

Możemy pójść o krok dalej i logując się na serwerze, w narzędziach administracyjnych wybrać przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, w niej wejść w zakładkę Computers i odszukać dodaną przez nas jednostkę.

Rysunek 12. Podgląd z poziomu serwera.
Rysunek 12. Podgląd z poziomu serwera.

Podobne wpisy

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7

Tworzenie kont użytkowników w systemie Windows 7

SOS czyli pomoc zdalna systemu Windows 7

Instalacja Windows 7 na wirtualnym dysku VHD