Hyper-V – zwiększanie rozmiaru dysku vhd

Share this post

Wyobraźmy sobie, że zainstalowaliśmy system na niewielkiego rozmiaru partycji. Teraz chcielibyśmy doinstalować parę programów,jednak one do instalacji potrzebują zasobów dyskowych, którymi w chwili obecnej nie dysponujemy. Aby zwiększyć rozmiar dysku wystarczy przebrnąć przez kilka okienek kreatora.

Na początku włączamy wirtualną maszynę, na której mamy zainstalowany system. Logujemy się i otwieramy zakładkę komputer znajdującą się w menu start. Zaznaczamy dysk i poprzez kliknięcie na nim prawym klawiszem myszki rozwijamy menu podręczne, z którego wybieramy właściwości. Niespełna 7 gigowa partycja.

Rysunek 1. Rozmiar dysku przed zwiększeniem
Rysunek 1. Rozmiar dysku.

To samo możemy zobaczyć poprzez Menadżer zarządzania komputerem, klikając na zakładce zarządzanie dyskami.

Rysunek 2. Widok partycji w Menadżerze zarządzania dyskami.
Rysunek 2. Widok partycji w Menadżerze zarządzania dyskami.

Znamy już rozmiar naszego dysku. Przechodzimy do Menadżera funkcji Hyper-V, klikamy w menu akcja -> Edytuj dysk.

Rysunek 3. Edycja dysku.
Rysunek 3. Edycja dysku.

Czynność ta uruchomi Kreator edycji wirtualnego dysku twardego. Klikamy Dalej.

Rysunek 4. Kreator edycji wirtualnego dysku.
Rysunek 4. Kreator edycji wirtualnego dysku.

Poprzez kliknięcie przycisku “Przeglądaj” lokalizujemy plik wirtualnej maszyny (vhd), który poddamy edycji.

Rysunek 5. Lokalizowanie wirtualnego dysku.
Rysunek 5. Lokalizowanie wirtualnego dysku.

Zaznaczamy opcję zwiększ rozmiar i przechodzimy dalej.

Rysunek 6. Zwiększanie rozmiaru dysku.
Rysunek 6. Zwiększanie rozmiaru dysku.

Wpisujemy nowy rozmiar naszego wirtualnego dysku. W tym przypadku zwiększamy jego rozmiar o 3 giga.

Rysunek 7. Definiowanie rozmiaru dysku.
Rysunek 7. Definiowanie rozmiaru dysku.

Praca kreatora została zakończona. Klikamy zakończ by wprowadzić zdefiniowane zmiany.

Rysunek 8. Kończenie pracy kreatora.
Rysunek 8. Kończenie pracy kreatora.

Kliknięcie przycisku zakończ rozpocznie proces zwiększania rozmiaru dysku.

Rysunek 9. Rozpoczęcie procesu edycji.
Rysunek 9. Rozpoczęcie procesu edycji.

Po zakończeniu procesu uruchamiamy wirtualną maszynę. Teraz do dyspozycji mamy dodatkowe miejsce.

Rysunek 10. Widok rozmiaru dysku po zwiększeniu.
Rysunek 10. Widok rozmiaru dysku po zwiększeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne wpisy

Zdalne zarządzanie serwerem Hyper-V w grupie roboczej

Najczęściej stosowane polecenia w serwerze Hyper-V

Automatyczna dystrybucja programów za pomocą GPO

Implementacja filtrów WMI w zasadach grup (GPO)