Instalacja Active Directory w systemie Windows Server 2016

Share this post

Active Directory jest usługą stworzoną przez Microsoft. Najprościej rzecz ujmując Active Directory to nic innego jak zbiór informacji o użytkownikach, urządzeniach działających w sieci oraz przypisanych im uprawnieniach. Dzięki tej usłudze z poziomu jednego miejsca możemy sprawować kontrolę nad komputerami, drukarkami podłączonymi do serwera, tworzyć nowych użytkowników oraz przypisywać im specjalne uprawnienia np. dostępu do udziałów sieciowych (udostępnionych folderów).

Naszą przygodę z  Windows Server 2016 rozpoczęliśmy od jego instalacji. W dzisiejszym kursie zajmiemy się instalacją Active Directory zmieniając nasz czysty serwer w kontroler domeny.

Nas wstępie bardzo ważna informacja. Serwer stoi na adresie 10.0.0.1 o nazwie soiskserver

Adres IP servera.
Adres IP servera.

Usługi instalujemy wywołując przystawkę Menedżer Servera, a następnie klikając Dodaj role i funkcje.

Dodawanie ról i funkcji w systemie Windows Server 2016 przy użyciu Menedżera Servera.
Dodawanie ról i funkcji w systemie Windows Server 2016 przy użyciu Menedżera Serwera.

Powyższa czynność wywoła okno kreatora dodawania ról i funkcji w systemie Windows Server 2016. Klikamy Dalej.

Okno kreatora dodawania ról i funkcji w systemie Windows Server 2016.
Okno kreatora dodawania ról i funkcji w systemie Windows Serwer 2016.

Zostawiamy domyślnie zaznaczoną opcję Instalacja oparta na rolach lub oparta na funkcjach i przechodzimy do następnego kroku klikając dalej.

Okno kreatora dodawania ról i funkcji w systemie Windows Server 2016.
Okno kreatora dodawania ról i funkcji w systemie Windows Serwer 2016.

Wybieramy serwer na którym zostanie zainstalowana usługa Active Directory i klikamy dalej.

Wybór serwera na którym zostanie zainstalowana usługa Active Directory.
Wybór serwera na którym zostanie zainstalowana usługa Active Directory.

Z listy dostępnych ról wybieramy Usługi domenowe Active Directory.

Instalacja usługi domenowej Active Directory w systemie Windows Serwer 2016.
Instalacja usługi domenowej Active Directory w systemie Windows Serwer 2016.

Powyższa czynność wywoła dodatkowe okno doinstalowania funkcji wspierających działanie Active Directory. Klikamy Dodaj funkcje.

Dodanie funkcji wspierających działanie usługi Active Directory.
Dodanie funkcji wspierających działanie usługi Active Directory.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że usługi domenowe Active Directory do prawidłowego działania potrzebują jeszcze jednej usługi – DNS którą (oczywiście jeśli nie została wcześniej dodana) zainstalować. W tym celu klikamy  w checkboxa Server DNS

Instalacja Serwera DNS w systemie Windows Server 2016.
Instalacja Serwera DNS w systemie Windows Server 2016.

Też i w tym przypadku klikamy Dodaj funkcje.

Dodanie funkcji Serwer DNS wspierającej działanie usługi Active Directory.
Dodanie funkcji Serwer DNS wspierającej działanie usługi Active Directory.

Jeśli role Serwer DNS oraz Usługi Domenowe Active Directory zostały zaznaczone jak na poniższym obrazku, możemy przejść do następnego kroku klikając w przycisk Dalej.

Instalacja Usługi Active Directory oraz Serwera DNS w systemie Windows Serwer 2016.
Instalacja Usługi Active Directory oraz Serwera DNS w systemie Windows Serwer 2016.

W tym oknie nic nie zmieniamy. Klikamy Dalej przechodząc do następnego etapu Instalacji usługi domenowej Active Directory.

Okno widoku funkcji systemu Windows Serwer 2016.
Okno widoku funkcji systemu Windows Serwer 2016.

To okno jest bardzo ważne. Przed rozpoczęciem procesu instalacji przez serwer usług domenowych dowiemy się czym jest Active Directory oraz do czego służy. Po zapoznaniu się z treścią klikamy dalej.

Okno informujące o tym czym jest i do czego służy Active Directory w Windows Serwer 2016.
Okno informujące o tym czym jest i do czego służy Active Directory w Windows Serwer 2016.

To okno kreatora dodawania ról i funkcji do serwera działającego pod kontrolą systemu Windows Server 2016 również jest bardzo ważne. Z tego okna dowiemy się czym Server DNS i do czego służy. Po zapoznaniu się z treścią klikamy dalej.

Okno informujące o tym czym jest i do czego służy Serwer DNS w Windows Server 2016.
Okno informujące o tym czym jest i do czego służy Serwer DNS w Windows Serwer 2016.

Przed nami ostatnie okno potwierdzające instalację usług domenowych Active Directory w systemie Windows Server 2016. Jeśli jesteś pewny swojego wyboru, klikamy zainstaluj.

Instalacja usług domenowych w systemie Windows Server 2016.
Instalacja usług domenowych w systemie Windows Server 2016.

Wykonanie powyższej czynności rozpocznie proces instalacji usług domenowych Active Directory w systemie Windows Server 2016.

Rozpoczęcie procesu instalacji usług domenowych w systemie Windows Server 2016.
Rozpoczęcie procesu instalacji usług domenowych w systemie Windows Serwer 2016.

Po kilkunastu minutach proces instalacji usług domenowych Active Directory w systemie Windows Server 2016 zostanie zakończony. Zamykamy okno klikając w przycisk Zamknij.

Zakończenie procesu instalacji usług domenowych w systemie Windows Server 2016.
Zakończenie procesu instalacji usług domenowych w systemie Windows Serwer 2016.

Świetnie. Teraz czas na najprzyjemniejszy proces – czyli konfigurację usługi Active Directory. Uruchamiamy przystawkę Menedżer Serwera i klikamy w żółty trójkąt znajdujący się w prawy górnym rogu. Po rozwinięciu zakładki klikamy Podnieś poziomu tego serwera do poziomu kontrolera domeny.

Konfigurowanie ról i funkcji przy użyciu Menedżera Servera.
Konfigurowanie ról i funkcji przy użyciu Menedżera Serwera.

W oknie konfiguracji zaznaczamy pole dodaj nowy las i definiujemy nazwę domeny głównej, w moim przypadku będzie do nazwa soisk.local

Konfiguracja usług domenowych Active Directory w systemie Windows Server 2016.
Konfiguracja usług domenowych Active Directory w systemie Windows Serwer 2016.

Poziom funkcjonalności lasu oraz domeny ustawiamy na Windows Server 2016. Następnie definiujemy hasło trybu przywracania usług katalogowych i klikamy dalej.

Konfiguracja usług domenowych Active Directory w systemie Windows Server 2016.
Konfiguracja usług domenowych Active Directory w systemie Windows Serwer 2016.

W kolejnym oknie klikamy dalej, nie przejmując się komunikatem o braku możliwości utworzenia delegowania dla tego serwera dns.

Konfiguracja usług domenowych Active Directory w systemie Windows Serwer 2016.
Konfiguracja usług domenowych Active Directory w systemie Windows Serwer 2016.

Kreator konfiguracji usług domenowych Active Directory automatycznie na podstawie wcześniej zdefiniowanej nazwy domeny przypisze nazwę NETBIOS. Przechodzimy do następnego kroku klikając Dalej.

Konfiguracja usług domenowych Active Directory w systemie Windows Serwer 2016.
Konfiguracja usług domenowych Active Directory w systemie Windows Serwer 2016.

Określamy lokalizację bazy danych usług domenowych, pliku dziennika oraz sysvol. Ja lokalizację pozostawiłem domyślną, ale warto wskazać inną partycję lub dysk.

Konfiguracja usług domenowych Active Directory w systemie Windows Serwer 2016.
Konfiguracja usług domenowych Active Directory w systemie Windows Serwer 2016.

Ostatnie okno konfiguracji. System sprawdzi czy wszystko jest w porządku. Jeśli nie znajdzie żadnego błędu, klikamy Dalej.

Konfiguracja usług domenowych Active Directory w systemie Windows Serwer 2016.
Konfiguracja usług domenowych Active Directory w systemie Windows Serwer 2016.

Jeśli sprawdzenie wszystkich wymagań powiodło się, opcja zainstaluj powinna zostać aktywowana.

Konfiguracja usług domenowych Active Directory w systemie Windows Serwer 2016.
Konfiguracja usług domenowych Active Directory w systemie Windows Serwer 2016.

Kliknięcie w przycisk zainstaluj rozpocznie proces przygotowywania i konfigurowania serwera jako kontrole domeny.

Konfiguracja usług domenowych Active Directory w systemie Windows Serwer 2016.
Konfiguracja usług domenowych Active Directory w systemie Windows Serwer 2016.

Proces ten potrwa kilkanaście minut, o jego zakończeniu zostaniemy poinformowani stosownym komunikatem. Klikamy w przycisk zamknij.

Konfiguracja usług domenowych Active Directory w systemie Windows Serwer 2016.
Konfiguracja usług domenowych Active Directory w systemie Windows Serwer 2016.

Zakończenie instalacji i konfiguracji usługi domenowej Active Directory wymaga ponownego uruchomienia serwera. Oczywiście jeśli jest to możliwe, uruchamiamy go ponownie.

Zakończenie procesu konfiguracja usług domenowych Active Directory w systemie Windows Server 2016.
Zakończenie procesu konfiguracja usług domenowych Active Directory w systemie Windows Server 2016.

Gdy serwer zostanie już włączony, a usługi podniesione, możemy przejść na system kliencki w celu sprawdzenia, czy Active Directory faktycznie działa. Ten krok polega na dodaniu komputera działającego w oparciu o system Windows 10 PRO do domeny. Na wstępie przypomnę, że nasz serwer można w sieci lokalnej znaleźć pod nazwą soiskserver lub pod adresem ip: 10.0.0.1 

Naszemu klientowi (komputer z systemem Windows 10 PRO) przypisujemy adresy:

  • Adres ip: 10.0.0.2
  • Maska podsieci: 255.255.255.0
  • Brama domyślna: 10.0.0.1
  • Serwer DNS: 10.0.0.1
Konfiguracja karty sieciowej w systemie Windows 10 PRO.
Konfiguracja karty sieciowej w systemie Windows 10 PRO.

Wywołujemy przystawkę systemu Windows 10 PRO

Wywoływanie przystawki ustawień systemu Windows 10 PRO.
Wywoływanie przystawki ustawień systemu Windows 10 PRO.

następnie klikamy w opcje Zmień nazwę tego komputera.

Wywołanie zakładki zmiany nazwy komputera w systemie Windows 10 pro.
Wywołanie zakładki zmiany nazwy komputera w systemie Windows 10 pro.

Z dostępnych opcji wybieramy Zmień.

Dodanie systemu Windows 10 PRO do domeny.
Dodanie systemu Windows 10 PRO do domeny.

Wpisujemy adres domeny, w moim przypadku będzie to soisk.local i klikamy OK

Dodanie systemu Windows 10 PRO do domeny.
Dodanie systemu Windows 10 PRO do domeny.

Jeśli wszystkie powyższe kroki zostały wykonane poprawnie, System Windows 10 PRO  znajdzie w sieci nasz serwer, co potwierdzi komunikatem zabezpieczenia Windows. Podajemy tutaj login oraz hasło dostępowe do serwera.

Dodanie systemu Windows 10 PRO do domeny.
Dodanie systemu Windows 10 PRO do domeny.

Po kliknięciu w przycisk OK, naszym oczom powinien ukazać się poniższy komunikat.

Dodanie systemu Windows 10 PRO do domeny.
Dodanie systemu Windows 10 PRO do domeny.

Brawo !!! komputer działający w oparciu o system Windows 10 PRO został poprawnie dodany do domeny. Teraz w celu zastosowania zmian, musimy ponownie uruchomić system. Klikamy OK.

Dodanie systemu Windows 10 PRO do domeny.
Dodanie systemu Windows 10 PRO do domeny.

Zgodnie z podpowiedziami, uruchamiamy komputer ponownie

Dodanie systemu Windows 10 PRO do domeny.
Dodanie systemu Windows 10 PRO do domeny.

Po podniesieni się systemu, możemy zalogować się do domeny.

System Windows 10 dodany do domeny.
System Windows 10 dodany do domeny.

 

Podobne wpisy

Instalacja usługi DHCP w systemie Windows Serwer 2016