Konfiguracja WDS

Rysunek 13. Włączanie usług wdrażania systemu Windows

Rysunek 13. Włączanie usług wdrażania systemu Windows

Najczęściej oglądane

Logowanie do systemu Windows 10 bez znajomości hasła

Zarządzanie użytkownikami za pomocą NET USER

Tryb awaryjny Windows 10 po wciśnięciu klawisza F8

Udostępnianie plików i folderów w sieci lokalnej.