Instalacja WDS

Rysunek 3. Wprowadzenie do Usług wdrażania systemu Windows

Rysunek 3. Wprowadzenie do Usług wdrażania systemu Windows

Najczęściej oglądane

Logowanie do systemu Windows 10 bez znajomości hasła

Zarządzanie użytkownikami za pomocą NET USER

Tryb awaryjny Windows 10 po wciśnięciu klawisza F8

Udostępnianie plików i folderów w sieci lokalnej.