Instalacja Microsoft Hyper-V Server 2012

Share this post

Microsoft Hyper-V Server 2012 to w pełni funkcjonalny, samodzielny hiperwizor przeznaczony do wirtualizacji przede wszystkim serwerów. Zużywa o połowę mniej przestrzeni dyskowej niż instalacja Windows Server oraz w pełni integruje się z Microsoft System Center i innymi technologiami jak np. Windows Update i Active Directory.

Sama instalacja nie jest skomplikowana, praktycznie zbliżona do instalacji Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 W pierwszej kolejności pobieramy obraz iso servera

Jeśli jesteśmy już w posiadaniu nośnika zawierającego instalator systemu Microsoft Hyper-V Server 2012, to umieszczamy go w napędzie DVD (jeśli dysponujemy obrazem iso płyty w pierwszej kolejności należy wypalić ją na nośniku DVD) i uruchamiamy komputer.

Rozruch z dysku twardego
Rozruch z dysku twardego

Jeśli po uruchomieniu komputera, instalacja nie rozpocznie się automatycznie, oznacza to, że komputer w biosie ma przypisany dysk twardy jako pierwsze urządzenie rozruchowe. Należy to zmienić wchodząc klawiszem DEL lub F1 do konfiguracji BIOS.

Następnie wybieramy opcję Advanced BIOS Features

Zmiana konfiguracji BIOS
Zmiana konfiguracji BIOS

Po czym przechodzimy do zakładki Boot Sequence wciskając klawisze Enter.

Zmiana konfiguracji BIOS
Zmiana konfiguracji BIOS

Jako pierwsze urządzenie rozruchowe (1st Boot Device) ustawiamy napęd CD/DVD, po czym zapisujemy zmiany wciskając klawisz F10.

Zmiana konfiguracji BIOS
Zmiana konfiguracji BIOS

Po wykonaniu powyższych czynności i restarcie komputera powinien wystartować instalator systemu Microsoft Hyper-V Server 2012.

Ładowanie plików instalatora
Ładowanie plików instalatora

Po załadowaniu płyty pierwszym oknem menadżera instalacji będzie wybór języka, w którym odbędzie się instalacja.

Wybór języka.
Wybór języka.

Klikamy w przycisk Install now w celu rozpoczęcia procesu przygotowywania systemu do instalacji.

Rozpoczęcie procesu instalacji systemu.
Rozpoczęcie procesu instalacji systemu.

Czytamy oraz poprzez zaznaczenie ptaszkiem akceptujemy postanowienia licencyjne i przechodzimy do następnego kroku klikając Next.

Akceptacja licencji.
Akceptacja licencji.

W kolejnym oknie kreatora instalacji wybieramy instalację nowego systemu poprzez wciśnięcie Custom.

 Instalacja nowego systemu.
Instalacja nowego systemu.

Wybieramy dysk na którym chcemy zainstalować nową wersję systemu. Jeśli dysk nie jest podzielony na partycje klikamy w Drive option.

Wybór dysku.
Wybór dysku.

Zaznaczamy dysk z nieprzydzielonym miejscem i z dostępnych opcji wybieramy opcję New

Podział dysku na partycje
Podział dysku na partycje

W oknie size wpisujemy rozmiar nowo tworzonej partycji i klikamy Apply.

Tworzenie partycji przeznaczonej pod instalację systemu  Hyper-V Server 2012
Tworzenie partycji przeznaczonej pod instalację systemu Hyper-V Server 2012

Podczas podziału dysku na partycje instalator poinformuje nas o automatycznym utworzeniu partycji rozruchowej.

 Tworzenia partycji rozruchowej.
Tworzenia partycji rozruchowej.

Wybieramy partycję na której zostanie zainstalowany system i ponownie klikamy Next

Wybór partycji na której zostanie zainstalowany system
Wybór partycji na której zostanie zainstalowany system

Od tego momentu instalator rozpocznie proces kopiowania na dysk twardy komputera wszystkich plików niezbędnych do działania systemu. Proces ten w zależności od konfiguracji sprzętowej komputera może potrwać od kilku do kilkunastu minut.

Proces instalacji systemu Hyper-V Server 2012 został rozpoczęty
Proces instalacji systemu Hyper-V Server 2012 został rozpoczęty

Po zakończeniu procesu kopiowania plików, komputer zostanie automatycznie uruchomiony.

Restart systemu po zakończeniu kopiowania plików
Restart systemu po zakończeniu kopiowania plików

Następnie po restarcie komputera nastapi pierwsze uruchomienie systemu z dysku twardego co rozpocznie proces przygotowania oraz instalacji urządzeń.

Pierwsze uruchomienie systemu
Pierwsze uruchomienie systemu

Kolejnym etapem instalacji jest przygotowanie systemu do personalizacji.

Przygotowanie systemu do personalizacji
Przygotowanie systemu do personalizacji

Po zainstalowaniu systemu pierwszą czynnością jaką wykonamy będzie zmiana hasła administratora. Klikamy ok.

Zmiana hasła Administratora systemu
Zmiana hasła Administratora systemu

Wpisujemy nowe hasło dla konta Administratora następnie klikamy w niebieską strzałkę.

Zmiana hasła Administratora systemu
Zmiana hasła Administratora systemu

Hasło zostało zmienione. klikamy OK.

Hasło zostało zmienione.
Hasło zostało zmienione.

Po automatycznym zalogowaniu do systemu przywita nas dwa okna, CMD i narzędzie konfiguracyjne SCONFIG. , za pomocą którego wykonamy podstawową konfigurację systemu.

Widok okna CMD oraz narzędzie konfiguracyjne SCONFIG.
Widok okna CMD oraz narzędzie konfiguracyjne SCONFIG.

Podobne wpisy

Instalacja systemu Windows Server 2012 R2 Preview

Instalacja Windows Server 2012 Release Candidate (RC)