Instalacja systemu Windows 7 z dysku USB

Share this post

Często stajemy przed wyzwaniem upraszczania sobie pracy. W dzisiejszym poradniku stawimy czoło jednemu z takich wyzwań, którym będzie przygotowanie bootowalnego pendrive’a zawierającego pliki instalacyjne systemu Windows 7. W internecie jest masa poradników na temat tego jak przygotować takiego pendrive’a jednak większość to czynności dość pracochłonne a mało osób słyszało o narzędziu Windows7-USB-DVD-tool.

W pierwszej kolejności pobieramy Windows7-USB-DVD-tool a następnie podwójnym kliknięciem uruchamiamy.

Rysunek 1. Instalacja narzędzia.
Rysunek 1. Instalacja narzędzia.

Klikamy install

Rysunek 2. Instalacja narzędzia.
Rysunek 2. Instalacja narzędzia.

Instalacja została rozpoczęta i potrwa kilkanaście sekund.

Rysunek 3. Instalacja narzędzia.
Rysunek 3. Instalacja narzędzia.

Po zakończeniu instalacji klikamy Finish.

Rysunek 4. Koniec instalacji narzędzia.
Rysunek 4. Koniec instalacji narzędzia.

Po instalacji aplikacji, na pulpicie pojawi się do niej skrót. Uruchamiamy narzędzie poprzez podwójne kliknięcie.

Rysunek 5. Skrót do narzędzia.
Rysunek 5. Skrót do narzędzia.

Po uruchomieniu narzędzia przejdziemy przez 4 bardzo proste kroki. W kroku pierwszym podajemy ścieżkę do pliku zawierającego obraz iso systemu Windows 7. Klikamy browse.

Rysunek 6. Krok pierwszy - ścieżka do obrazu iso.
Rysunek 6. Krok pierwszy – ścieżka do obrazu iso.

Wskazujemy plik iso i klikamy otwórz.

Rysunek 7. Ścieżka zawierająca plik iso.
Rysunek 7. Ścieżka zawierająca plik iso.

Po wczytaniu ścieżki klikamy Next.

Rysunek 8. Dodanie ścieżki.
Rysunek 8. Dodanie ścieżki.

W kroku drugim wybieramy nośnik. Mamy do wyboru nagranie systemu na narzędziu USB lub płycie DVD. Klikamy na USB Device.

Rysunek 9. Wybór nośnika.
Rysunek 9. Wybór nośnika.

W kroku trzecim umieszczamy w porcie USB naszego pendrive’a. Jeśli się nie pojawi klikamy refresh.

Rysunek 10. Wybór narzędzia.
Rysunek 10. Wybór narzędzia.

Po wskazaniu narzędzia i kliknięciu Begin aplikacja rozpocznie przygotowywanie pendrive’a. W przypadku gdy będą znajdowały się na nim dane, zostaniemy poinformowani o możliwości jego wyczyszczeniu. Jeśli nie trzymamy na nim ważnych plików klikamy Erase USB Device.

Rysunek 11. Czyszczenie.
Rysunek 11. Czyszczenie.

W kolejnym oknie zostaniemy poproszeni o potwierdzenie wyboru, gdyż wybór ten prowadzi do usunięcia wszystkich plików z USB. Potwierdzamy klikając TAK.

Rysunek 12. Potwierdzenie usunięcia plików.
Rysunek 12. Potwierdzenie usunięcia plików.

narzędzie USB zostanie sformatowane.

Rysunek 13. Formatowanie narzędzia.
Rysunek 13. Formatowanie narzędzia.

A następnie pliki zawierające instalację systemu Windows 7 zostaną skopiowane na USB.

Rysunek 14. Kopiowanie plików.
Rysunek 14. Kopiowanie plików.

Tworzenie bootowalnego USB zostało zakończone. Zamykamy narzędzie.

Rysunek 15. Operacja kopiowania plików została zakończona.
Rysunek 15. Operacja kopiowania plików została zakończona.

Możemy podejrzeć jego zawartość w celu sprawdzenia, czy pliki zostały skopiowane.

Rysunek 16. Weryfikacja wykonanych czynności.
Rysunek 16. Weryfikacja wykonanych czynności.

Bootowalny USB został przygotowany. Teraz w biosie ustawiamy pierwsze narzędzie rozruchowe na USB, umieszczamy w napiędzie przygotowanego pendrive’a i instalujemy system.

Podobne wpisy

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7

Tworzenie kont użytkowników w systemie Windows 7

SOS czyli pomoc zdalna systemu Windows 7

Instalacja Windows 7 na wirtualnym dysku VHD