Instalacja systemu Windows Server 2003

Share this post

Dnia 24 kwietnia 2002r. firma Microsoft wprowadziła na rynek system Windows Server™ 2003. W rodzinie produktów Windows Server 2003 zastosowano najlepsze technologie z systemu Windows 2000 Server, które są teraz jeszcze łatwiejsze w instalacji, zarządzaniu i obsłudze. W tej części artykułu zajmiemy się instalacją systemu.

Podczas startu komputera, pierwszym procesem jaki wykona nasza jednostka będzie bootowanie, czyli wykrycie nośnika zawierającego sektor startowy. Może to być płyta DVD, pamięć USB lub dysk twardy. Kolejność, w której komputer sprawdza poszczególne nośniki znajdziemy w ustawieniach bootowania wchodząc w do biosu.

Nasz system zostanie zainstalowany z płyty zatem wchodzimy do biosu i ustawiamy opcję FIRST BOOT DEVICE na CD/DVD czyli sprawiamy by komputer w pierwszej kolejności szukał sektora startowego instalatora na płycie CD. Po ustawieniu w/w opcji zapisujemy zmiany.

Po ponownym rozruchu, nośnik z instalacją systemu Windows Server 2003 zostanie wykryty.

Rysunek 1. Identyfikacja sprzętu.
Rysunek 1. Identyfikacja sprzętu.

Warto zaznaczyć, że instalacja zbliżona jest do tej w systemie Windows Xp. Po zakończeniu identyfikacji sprzętu pojawi się Zaproszenie, czyli wstęp do programu instalacyjnego. Klikamy klawisz Enter przechodząc do następnego kroku.

Rysunek 2. Wstęp do intalacji.
Rysunek 2. Wstęp do intalacji.

Akceptujemy umowę licencyjną poprzez wciśnięcie klawisza F8.

Rysunek 3. Akceptacja umowy licencyjnej.
Rysunek 3. Akceptacja umowy licencyjnej.

W kolejnym oknie kreatora instalacji dokonamy podziału dysku na partycję poprzez wciśnięcie klawisza C.

Rysunek 4. Tworzenie partycji.
Rysunek 4. Tworzenie partycji.

Domyślnie kreator tworzenia pierwszej partycji rezerwuje całą pojemność dysku. Przy tworzeniu tego poradnika posłużyliśmy się 15 gigowym dyskiem więc tworzymy jedną partycję o właśnie takim rozmiarze.

Rysunek 5. Tworzenie partycji.
Rysunek 5. Tworzenie partycji.

Po wciśnięciu klawisza Enter partycja o literze C zostanie utworzona. Zaznaczamy ją i ponownie klikamy Enter.

Rysunek 6. Wybór partycji, na której zostanie zainstalowany system.
Rysunek 6. Wybór partycji, na której zostanie zainstalowany system.

formatujemy partycję stosując system kliku NTFS.

Rysunek 7.Wybór systemu plików.
Rysunek 7.Wybór systemu plików.

Po wykonaniu powyższego kroku formatowanie partycji zostanie rozpoczęte.

Rysunek 8. Formatowanie partycji.
Rysunek 8. Formatowanie partycji.

Zakończenie formatowania rozpocznie proces kopiowania plików na dysk.

Rysunek 9.Kopiowanie plików instalatora.
Rysunek 9.Kopiowanie plików instalatora.

Po skopiowaniu plików instalator ponownie uruchomi komputer.

Rysunek 10. Restart komputera.
Rysunek 10. Restart komputera.

Po restarcie instalator uruchomi się w rybie graficznym. Od tego momentu nasz udział podczas przebiegu procesu instalacji systemu Windows Server 2003 będzie znikomy.

Rysunek 11. Instalacja w trybie graficznym.
Rysunek 11. Instalacja w trybie graficznym.

Po kilkunastu minutach instalator poprosi o ustawienie opcji regionalnych. Klikamy dalej gdyż domyślnie instalując system w wersji polskiej region ustawiony jest na Polski.

Rysunek 12. Ustawienia regionalne.
Rysunek 12. Ustawienia regionalne.

Wpisujemy nazwisko (np. instalatora systemu) oraz nazwę firmy dla której wykonana jest instalacja.

Rysunek 13. Definiowanie nazw.
Rysunek 13. Definiowanie nazw.

Na naklejce dostarczonej wraz z nośnikiem odnajdujemy numer klucza produktu i wpisujemy go w tym oknie.

Rysunek 14. Okno wprowadzania klucza produktu.
Rysunek 14. Okno wprowadzania klucza produktu.

Wybieramy tryb licencjonowania, których są twa typy: “na serwer” i “na użytkownika lub urządzenie”.

Licencjonowanie dostępu “na serwer” jest związane z liczbą jednoczesnych podłączeń do serwera: kupno 5 licencji pozwala na legalne podłączenie się do systemu 5 użytkowników, próba podłączenia do zasobu szóstego klienta zakończy się niepowodzeniem.

Jeśli w sieci pracuje więcej niż jeden serwer, należałoby dla każdego klienta kupować zwielokrotnione licencje i w takim wypadku lepiej wybrać typ “na użytkownika lub urządzenie”, potrzeba wówczas tylko tyle licencji, ile jest klientów sieci. Nie ma znaczenia liczba serwerów, do których podłącza się dany użytkownik.

Tryb licencjonowania oraz liczba licencji CAL określana jest podczas instalacji systemu. Jeśli po zainstalowaniu serwera chcemy dodać nowe licencje lub przejść na typ “na użytkownika lub urządzenie”, należy skorzystać z ikony Licencjonowanie, dostępnej w Panelu sterowania.

Rysunek 15. Wybór licencjonowania.
Rysunek 15. Wybór licencjonowania.

W kolejnym kroku definiujemy nazwę sieciową dla naszego servera oraz tworzymy hasło dla administratora.

Rysunek 16. Definiowanie nazwy servera oraz hasła administratora.
Rysunek 16. Definiowanie nazwy servera oraz hasła administratora.

Ustawiamy datę oraz godzinę.

Rysunek 17. Okno ustawień daty oraz godziny.
Rysunek 17. Okno ustawień daty oraz godziny.

Podczas pytania o to czy chcemy aby ten komputer był członkiem domeny zaznaczamy nie, czyniąc go członkiem grupy roboczej.

Rysunek 18. Członkostwo.
Rysunek 18. Członkostwo.

Nasz udział podczas instalacji systemu został zakończony. Przez pozostałe 30 minut można iść się napić kawy

Rysunek 19. Dalsza część instalacji odbywa się bez naszego udziału.
Rysunek 19. Dalsza część instalacji odbywa się bez naszego udziału.

Po zakończeniu instalacji możemy zalogować się do systemu.

Rysunek 20. Okno logowania do systemu.
Rysunek 20. Okno logowania do systemu.

Podobne wpisy

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003