Instalacja systemu Windows Server 2008 R2

Share this post

W pierwszej połowie stycznia Microsoft udostępnił wersję beta swojego najnowszego systemu operacyjnego – Windows 7. W tym samym czasie udostępniona została wersja beta Windows Server 2008 R2. Instalacja systemów Windows Server 2008 nie jest trudna i zbytnio nie różni się od instalacji pozostałych systemów takich jak Windows Vista czy Windows 7. W tym artykule przejdziemy przez cały proces jego instalacji.

W pierwszej kolejności pobieramy obraz iso servera, nagrywamy na płytę dvd. Następnie uruchamiamy komputer, umieszczamy płytę w napędzie i w biosie ustawiamy napęd DVD jako pierwsze urządzenie rozruchowe.

Po załadowaniu płyty pierwszym oknem menadzera instalacji będzie wybór ustawień regionalnych.

Rysunek 1. Wybór ustawiń językowych.
Rysunek 1. Wybór ustawiń językowych.

Klikamy w Zainstaluj teraz w celu rozpoczęcia procesu instalacji systemu.

Rysunek 2. Instalacja systemu.
Rysunek 2. Instalacja systemu.

Wybieramy wersję systemu, którą mamy zamiar zainstalować i klikamy Dalej.

Rysunek 3. Wybór wersji systemu.
Rysunek 3. Wybór wersji systemu.

Czytamy oraz poprzez zaznaczenie ptaszkiem akceptujemy postanowienia licencyjne.

Rysunek 4. Akceptacja licencji.
Rysunek 4. Akceptacja licencji.

W kolejnym oknie kreatora instalacji systemu wybieramy instalację nowego systemu poprzez wciśnięcie Niestandardowa.

Rysunek 5. Wybór typu instalacji.
Rysunek 5. Wybór typu instalacji.

Wybieramy dysk na którym chcemy zainstalować nową wersję systemu. Jeśli dysk nie jest podzielony na partycje klikamy w Opcje dysku.

Rysunek 6. Wybór dysku.
Rysunek 6. Wybór dysku.

Wybieramy opcję Nowyw celu utworzenia nowej partycji.

Rysunek 7. Tworzenie partycji.
Rysunek 7. Tworzenie partycji.

W oknie rozmiar wpisujemy rozmiar nowo tworzonej partycji i klikamy Zastosuj.

Rysunek 8. Tworzenie partycji.
Rysunek 8. Tworzenie partycji.

Podczas podziału dysku na partycje instalator poinformuje nas o automatycznym utworzeniu rozruchowej partycji.

Rysunek 9. Instalacja systemu.
Rysunek 9. Instalacja systemu.

Po utworzeniu partycji przechodzimy do dalszej częśći instalacji systemu klikając przycisk Dalej.

Rysunek 10. Utworzenie partycji.
Rysunek 10. Utworzenie partycji.

Proces kopiowania plików oraz instalacji systemu został rozpoczęty i potrwa kilkanaście minut.

Rysunek 11. Rozpoczęcie procesu instalacji systemu.
Rysunek 11. Rozpoczęcie procesu instalacji systemu.

Po zainstalowaniu systemu pierwszą czynnością jaką wykonamy będzie zmiana hasła administratora. Klikamy ok.

Rysunek 12. Zmiana hasła użytkownika.
Rysunek 12. Zmiana hasła użytkownika.

Wpisujemy nowe hasło dla konta Administratora następnie klikamy w niebieską strzałkę.

Rysunek 13. Zmiana hasła.
Rysunek 13. Zmiana hasła.

Hasło zostało zmienione. klikamy OK.

Rysunek 14. Hasło zostało zmienione.
Rysunek 14. Hasło zostało zmienione.

Po automatycznym zalogowaniu do systemu przywita nas okno z zadanami konfiguracji początkowej.

Rysunek 15. Logowanie do serwera.
Rysunek 15. Logowanie do serwera.

Podobne wpisy

Zdalne zarządzanie serwerem Hyper-V w grupie roboczej

Najczęściej stosowane polecenia w serwerze Hyper-V

Automatyczna dystrybucja programów za pomocą GPO

Implementacja filtrów WMI w zasadach grup (GPO)