Instalacja systemu Windows Server 2012

Share this post

Windows Server 2012 miał swoją premierę nieco wcześniej niż jego desktopowy odpowiednik. Finalna wersja nowego systemu serwerowego Microsoftu miała miejsce 4 września 2012 roku Instalacja systemów Windows Server 2012 nie jest trudna i zbytnio nie różni się od instalacji jego poprzednika, czyli systemu Windows Server 2008. W tym artykule przejdziemy przez cały proces jego instalacji.

Jeśli jesteśmy już w posiadaniu nośnika zawierającego instalator systemu Microsoft Server 2012, umieszczamy go w napędzie DVD (jeśli dysponujemy obrazem iso płyty w pierwszej kolejności należy wypalić ją na nośniku DVD) i uruchamiamy komputer.

Rozruch z dysku twardego
Rozruch z dysku twardego

Jeśli po uruchomieniu komputera, instalacja nie rozpocznie się automatycznie, oznacza to, że komputer w biosie ma przypisany dysk twardy jako pierwsze urządzenie rozruchowe. Należy to zmienić wchodząc klawiszem DEL lub F1 do konfiguracji BIOS.

Następnie wybieramy opcję Advanced BIOS Features

Zmiana konfiguracji BIOS
Zmiana konfiguracji BIOS

Po czym przechodzimy do zakładki Boot Sequence wciskając klawisze Enter.

Zmiana konfiguracji BIOS
Zmiana konfiguracji BIOS

Jako pierwsze urządzenie rozruchowe (1st Boot Device) ustawiamy napęd CD/DVD, po czym zapisujemy zmiany wciskając klawisz F10.

Zmiana konfiguracji BIOS
Zmiana konfiguracji BIOS

Po wykonaniu powyższych czynności i restarcie komputera powinien wystartować instalator systemu Microsoft Server 2012.

Ładowanie plików instalatora
Ładowanie plików instalatora

Po załadowaniu płyty pierwszym oknem menadżera instalacji będzie wybór języka, w którym odbędzie się instalacja.

Wybór języka.
Wybór języka.

Klikamy w przycisk Zainstaluj teraz w celu rozpoczęcia procesu przygotowywania systemu do instalacji.

Rozpoczęcie procesu instalacji systemu.
Rozpoczęcie procesu instalacji systemu.

Instalator rozpoczyna pracę związaną z przygotowaniem jednostki do wdrożenia nowego systemu.

Rozpoczęcie pracy przez instalator systemu
Rozpoczęcie pracy przez instalator systemu

Wpisujemy otrzymany przy zakupie systemu klucz produktu, po czym przechodzimy do następnego kroku wciskając przycisk Dalej.

Klucz powinien znajdować się z tyłu pudełka. Umieszczając klucz w przeznaczonym do tego celu oknie możemy pominąc wpisywanie kresek, gdyż podczas wpisywania klucza, zostaną one dodane automatycznie.

Wpisanie klucza produktu.
Wpisanie klucza produktu.

Wybieramy wersję systemu, którą mamy zamiar zainstalować i klikamy Dalej.

Wybór wersji systemu.
Wybór wersji systemu.

Czytamy oraz poprzez zaznaczenie ptaszkiem akceptujemy postanowienia licencyjne.

Akceptacja postanowień licencyjnych
Akceptacja postanowień licencyjnych

W kolejnym oknie kreatora instalacji wybieramy niestandardowa. Pozwoli to Nam na wybranie dysków, partycji oraz czystą instalację systemu.

Wybór instalacji niestandardowej
Wybór instalacji niestandardowej

Wybieramy dysk, na którym zostanie wykonana instalacja systemu Windows Server 2012. Jeśli dysk nie posiada utworzonych partycji, tworzymy je klikając w zaawansowane opcje dysku

Podział dysku na partycje
Podział dysku na partycje

Zaznaczamy dysk z nieprzydzielonym miejscem i z dostępnych opcji wybieramy opcję Nowa.

Tworzenie nowej partycji
Tworzenie nowej partycji

Definiujemy rozmiar tworzonej przez nas partycji po czym klikamy Zastosuj.

Tworzenie partycji przeznaczonej pod instalację systemu Windows Server 2012
Tworzenie partycji przeznaczonej pod instalację systemu Windows Server 2012

Po wybraniu opcji zastosuj instalator utworzy dodatkową ponad 300 megową partycję rozruchową co potwierdzimy klikając OK.

Automatyczne tworzenie partycji rozruchowej
Automatyczne tworzenie partycji rozruchowej

Wybieramy partycję na której zostanie zainstalowany system i ponownie klikamy Dalej.

Wybór partycji na której zostanie zainstalowany system
Wybór partycji na której zostanie zainstalowany system

Od tego momentu instalator rozpocznie proces kopiowania na dysk twardy komputera wszystkich plików niezbędnych do działania systemu. Proces ten w zależności od konfiguracji sprzętowej komputera może potrwać od kilku do kilkunastu minut.

Proces instalacji systemu Windows Server 2012 został rozpoczęty
Proces instalacji systemu Windows Server 2012 został rozpoczęty

Po zakończeniu procesu kopiowania plików, komputer zostanie automatycznie uruchomiony.

Restart systemu po zakończeniu kopiowania plików
Restart systemu po zakończeniu kopiowania plików

Następnie po restarcie komputera nastąpi pierwsze uruchomienie systemu z dysku twardego.

Pierwsze uruchomienie systemu
Pierwsze uruchomienie systemu

Od tego momentu rozpocznie się proces przygotowania oraz instalacji urządzeń.

Pierwsze uruchomienie systemu
Pierwsze uruchomienie systemu

Kolejnym etapem instalacji jest przygotowanie systemu do personalizacji oraz pierwszego logowania

Przygotowanie systemu do personalizacji
Przygotowanie systemu do personalizacji

Po zainstalowaniu systemu pierwszą czynnością jaką wykonamy będzie utworzenie hasła dla wbudowanego konta administratora.

Definiowanie hasła dla wbudowanego konta administratora
Definiowanie hasła dla wbudowanego konta administratora

Od tego momentu rozpocznie się proces finalizowania ustawień.

Finalizowanie ustawień
Finalizowanie ustawień

System jest już gotowy do pracy. Wciskamy na klawiaturze kombinację klawiszy CTRL+ALT+DEL w celu wywołania okna logowania.

Logowanie do systemu
Logowanie do systemu

Podajemy wcześniej zdefiniowane hasło dla wbudowanego konta administratora po czym klikamy w niebieską strzałkę.

Logowanie do systemu
Logowanie do systemu

Nasz świeżo zainstalowany system jest już gotowy do pracy. Od tego momentu możemy zacząć przygodę z najnowszym systemem serwerowym firmy Microsoft.

Widok pulpitu nawigacyjnego menedżera serwera
Widok pulpitu nawigacyjnego menedżera serwera

Podobne wpisy

Instalacja systemu Windows Server 2012 R2 Preview

Instalacja Windows Server 2012 Release Candidate (RC)