Instalacja systemu Windows Vista

Share this post

Windows Vista to jeden z nowszych systemów operacyjny koncernu Microsoft. Dla użytkowników licencji grupowych system Windows Vista jest dostępny już od 8 listopada 2006, w wersji pudełkowej dostępny jest od 29 stycznia 2007 roku. W tym artykule przejdziemy przez cały proces jego instalacji.

Podczas startu komputera, pierwszym procesem jaki wykona nasza jednostka będzie bootowanie, czyli wykrycie nośnika zawierającego sektor startowy. Może to być płyta DVD, pamięć USB lub dysk twardy. Kolejność, w której komputer sprawdza poszczególne nośniki znajdziemy w ustawieniach bootowania wchodząc w do biosu.

Nasz system zostanie zainstalowany z płyty zatem wchodzimy do biosu i ustawiamy opcję FIRST BOOT DEVICE na CD/DVD czyli sprawiamy by komputer w pierwszej kolejności szukał systemu operacyjnego na płycie DVD. Po ustawieniu w/w opcji zapisujemy zmiany. Po ponownym rozruchu, nośnik z instalacją systemu zostanie wykryty. Naciskamy dowolny klawisz w celu uruchomienia instalatora.

Rysunek 1. Rozruch.
Rysunek 1. Rozruch.

Instalator systemu został uruchomiony. Ustawiamy język i klikamy Dalej.

Rysunek 2. Ustawienia językowe.
Rysunek 2. Ustawienia językowe.

W kolejnym oknie kreatora klikamy Zainstaluj teraz.

Rysunek 3. Główne okno instalatora.
Rysunek 3. Główne okno instalatora.

Na naklejce dostarczonej wraz z nośnikiem odnajdujemy numer klucza produktu i wpisujemy go w tym oknie instalatora systemu. Oczywiście w tym momencie nie musimy podawać klucza. Klucz można też wpisać po zainstalowaniu systemu.

Rysunek 4. Klucz produktu.
Rysunek 4. Klucz produktu.

W kroku powyższym pominęliśmy wpisanie klucza. Warto dodać, że każdemu unikatowemu kluczowi przypisana jest odpowiednia wersja systemu. Gdybyśmy podali klucz, okna z wyborem systemu byśmy nie zobaczyli. Zaznaczamy wersję, która nas interesuje. Ptaszkiem zaznaczamy edycja kupionego systemu Windows została wybrana i klikamy Dalej.

Rysunek 5. Wybór wersji systemu.
Rysunek 5. Wybór wersji systemu.

Czytamy oraz akceptujemy postanowienia licencyjne.

Rysunek 6. Akceptacja postanowień licencyjnych.
Rysunek 6. Akceptacja postanowień licencyjnych.

W kolejnym oknie kreatora instalacji wybieramy niestandardowa. Pozwoli to Nam na wybranie dysków, partycji oraz czystą instalację systemu. Dane z partycji, na której ostanie wykonana instalacja zostaną utracone.

Rysunek 7. Instalacja niestandardowa.
Rysunek 7. Instalacja niestandardowa.

Wybieramy partycję, na której zostanie wykonana instalacja. Jeśli dysk nie posiada partycji, tworzymy je klikając nowy.

Rysunek 8. Podział dysku na partycje.
Rysunek 8. Podział dysku na partycje.

Po powyższym kroku kreator automatycznie rozpocznie instalację systemu, która potrwa kilkanaście minut.

Rysunek 9. Instalator rozpoczyna pracę.
Rysunek 9. Instalator rozpoczyna pracę.

Podczas instalacji system dokona kilka restartów. Po tym zobaczymy okno tworzenia pierwszego użytkownika. Wpisujemy login, hasło oraz przypomnienie, które pozwoli Nam na szybkie jego skojarzenie.

Rysunek 10. Tworzenie użytkownika.
Rysunek 10. Tworzenie użytkownika.

Definiujemy nazwę komputera.

Rysunek 11. Definiowanie nazwy komputera.
Rysunek 11. Definiowanie nazwy komputera.

Włączamy aktualizacje automatyczne.

Rysunek 12. Włączanie aktualizacji.
Rysunek 12. Włączanie aktualizacji.

Ustawiamy strefę czasową.

Rysunek 13. Ustawianie strefy czasowej.
Rysunek 13. Ustawianie strefy czasowej.

Klikamy rozpocznij w celu sfinalizowania instalacji.

Rysunek 14. Finalizowanie instalacji.
Rysunek 14. Finalizowanie instalacji.

Finalizacja instalacji, czyli podstawowa konfiguracja potrwa kilka minut.

Rysunek 16. Finalizacja ustawień.
Rysunek 16. Finalizacja ustawień.

Po wykonaniu powyższych czynności komputer z nowym systemem jest gotowy do pracy.

Rysunek 16. System gotowy do pracy.
Rysunek 16. System gotowy do pracy.

Podobne wpisy

Instalacja systemu Windows Vista z dysku USB

Transfer plików i ustawień w systemie Windows Vista

Dodawanie systemu Windows Vista do domeny