Instalacja systemu Windows XP

Share this post

Firma Microsoft zaprojektowała nowy system operacyjny w oparciu o już istniejące systemy: Windows 95, 98, ME oraz 2000 Professional, w wyniku czego powstał Windows XP. System operacyjny Windows XP został stworzony z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. W tym artykule przejdziemy przez cały etap jego instalacji.

Podczas startu komputera, pierwszym procesem jaki wykona nasza jednostka będzie bootowanie, czyli wykrycie nośnika zawierającego sektor startowy. Może to być płyta DVD, pamięć USB lub dysk twardy. Kolejność w której komputer sprawdza poszczególne nośniki znajdziemy w ustawieniach bootowania wchodząc do biosu.

Nasz system zostanie zainstalowany z płyty zatem wchodzimy do biosu i ustawiamy opcję FIRST BOOT DEVICE na CD/DVD czyli sprawiamy by komputer pierwszej kolejności szukał systemu operacyjnego na płycie CD. Po ustawieniu w/w opcji zapisujemy zmiany. Po ponownym uruchomieniu, nośnik z instalacją systemu zostanie wykryty.

Rysunek 1. Uruchomienie instalatora.
Rysunek 1. Uruchomienie instalatora.

Automatycznie rozpocznie się identyfikacja sprzętu.

Rysunek 2. Identyfikacja sprzętu.
Rysunek 2. Identyfikacja sprzętu.

Po zakończeniu identyfikacji sprzętu pojawi się kolejne okno instalatora systemu Windows XP, w którym interesuje Nas opcja pierwsza, czyli wciskamy klawisz Enter w celu instalacji systemu.

Rsunek 3. Przygotowanie do instalacji.
Rysunek 3. Przygoowanie do instalacji.

Akceptujemy umowę licencyjną poprzez wciśnięcie klawisza F8.

Rysunek 4. Akceptacja umowy licencyjnej.
Rysunek 4. Akceptacja umowy licencyjnej.

W kolejnym oknie instalatora dokonamy podziału dysku na partycje. Klikamy klawisz C w celu utworzenia partycji.

Rysunek 5. Podział dysku na partycje.
Rysunek 5. Podział dysku na partycje.

Domyślnie kreator tworzenia pierwszej partycji rezerwuje całą pojemność dysku.

Rysunek 6. Kreator tworzenia partycji.
Rysunek 6. Kreator tworzenia partycji.

W tym przypadku mamy 40 gigowy dysk, który podzielimy na pół i utworzymy 2 partycje. Pierwsza partycja będzie partycją systemową. Zatem wpisujemy 20000 Mb czyli (20 Gb) i klikamy Enter.

Rysunek 7. Podział dysku na partycje.
Rysunek 7. Podział dysku na partycje.

Partycja pierwsza (c) została utworzona. Pozostał obszar nie podzielony na partycję. Z tego miejsca w identyczny sposób możemy utworzyć kolejną partycję ale jej tworzenie wykonamy z poziomu zainstalowanego systemu. Zaznaczamy partycję (c) na której ostanie zainstalowany system i klikamy Enter.

Rysunek 8. Wybór partycji na której zostanie zainstalowany system.
Rysunek 8. Wybór partycji na której zostanie zainstalowany system.

Partycje zostały utworzone. Teraz sformatujemy partycję, na której będzie instalowany Windows. Możemy wybrać zwykłe formatowanie lub szybkie. Ważne jest by zastosować system plików NTFS.

Rysunek 9. Formatowanie partycji.
Rysunek 9. Formatowanie partycji.

Wykonanie powyższej czynności rozpocznie proces formatowania partycji.

Rysunek 10. Formatowania partycji.
Rysunek 10. Formatowania partycji.

Po sformatowaniu partycji instalator skopiuje niezbędne pliki na dysk.

Rysunek 11. Kopiowanie plikow na dysk.
Rysunek 11. Kopiowanie plikow na dysk.

po czym ponownie uruchomi komputer.

Rysunek 12. Ponowne uruchomienie komputera.
Rysunek 12. Ponowne uruchomienie komputera.

Po restarcie instalator uruchomi się w rybie graficznym. Większość instalacji odbywa się bez udziału użytkownika.

Rysunek 13. Uruchomienie trybu graficznego instalatora.
Rysunek 13. Uruchomienie trybu graficznego instalatora.

Po kilkunastu minutach instalator poprosi o ustawienie opcji regionalnych. Wybieramy Polski i klikasz dalej.

Rysunek 14. Ustawienia regionalne.
Rysunek 14. Ustawienia regionalne.

Wpisujemy nazwisko (np. instalatora systemu) oraz nazwę firmy dla której wykonana jest instalacja.

Rysunek 15. Definiowanie nazwy firmy.
Rysunek 15. Definiowanie nazwy firmy.

Na naklejce dostarczonej wraz z nośnikiem odnajdujemy numer klucza produktu i wpisujemy go w tym oknie instalatora systemu.

Rysunek 16. Okno wprowadzania klucza produktu.
Rysunek 16. Okno wprowadzania klucza produktu.

Jeśli unikalny identyfikator produktu został wpisany prawidłowo zostaniemy poproszeni o zdefiniowanie nazwy komputera oraz hasła dla konta administratora systemu.

Rysunek 17. Definiowanie nazwy komputera oraz hasła administratora.
Rysunek 17. Definiowanie nazwy komputera oraz hasła administratora.

Ustawiamy strefę czasową, datę oraz godzinę.

Rysunek 18. Ustawienia strefy czasowej.
Rysunek 18. Ustawienia strefy czasowej.

Dalszy proces instalacji odbywa się bezdotykowo. Po zakończeniu instalator ponownie uruchomi komputer.

Rysunek 20. Kontynuacja instalacji systemu Windows XP.
Rysunek 20. Kontynuacja instalacji systemu Windows XP.

Po restarcie komputera przejdziemy przez niewielki proces konfiguracji systemu. Rozpoczynamy klikając Dalej.

Rysunek 20. Konfigurowanie systemu.
Rysunek 20. Konfigurowanie systemu.

Kreator poprosi o włączenie aktualizacji automatycznych co spowoduje pobranie z internetu aktualizacji zabezpieczeń a następne ich instalację.

Rysunek 21. Włączenie aktalizacji automatycznych.
Rysunek 21. Włączenie aktalizacji automatycznych.

Po kliknięciu Dalej otrzymujemy możliwość utworzenia kont dla użytkowników. Tworzymy konto Test i przechodzimy do kolejnego kroku.

Rysunek 22. Zakładanie kont dla użytkowników.
Rysunek 22. Zakładanie kont dla użytkowników.

Instalacja oraz podstawowa konfiguracja systemu została zakończona.

Rysunek 23. Kończenie pracy instalatora.
Rysunek 23. Kończenie pracy instalatora.

Od tego momentu możemy rozpocząć pracę w systemie.

Ryunek 24. System gotowy do pracy.
Ryunek 24. System gotowy do pracy.

Wracając jeszcze do tematu tworzenia partycji. W tym artykule podczas instalacji systemu utworzyliśmy jedną partycję. Teraz dokończymy tworzenie drugiej. Wchodzimy w menu Start -> Mój komputer -> prawym klawiszem myszki rozwijamy menu kontekstowe i z niego wybieramy Zarządzaj.

Rysunek 25. Menu podręczne ikony Mój komputer.
Rysunek 25. Menu podręczne ikony Mój komputer.

Otworzona zostanie zakładka Zarządzanie komputerem. Klikamy na Zarządzanie dyskami, zaznaczamy nie przydzielone miejsce na dysku i prawym klawiszem myszy rozwijamy menu wybierając z niego opcję Nowa partycja.

Rysunek 26. Tworzenie nowej partycji.
Rysunek 26. Tworzenie nowej partycji.

Zostaniemy przywitani przez kreator nowych partycji. Klikamy Dalej.

Rysunek 27. Kreator tworzenia nowych partycji.
Rysunek 27. Kreator tworzenia nowych partycji.

Zaznaczamy partycja podstawowa i przechodzimy do następnego kroku klikając Dalej.

Rysunek 28. Tworzenie partycji podstawowej.
Rysunek 28. Tworzenie partycji podstawowej.

Określamy dowolny rozmiar partycji. W tym artykule tworzymy maksymalny rozmiar i klikamy dalej.

Rysunek 29. Rozmiar partycji.
Rysunek 29. Rozmiar partycji.

Przypisujemy literę dysku dla nowo tworzonej partycji.

Rysunek 30. Przypisywanie litery nowo tworzonej partycji.
Rysunek 30. Przypisywanie litery nowo tworzonej partycji.

W tym oknie kreatora tworzenia nowej partycji wybieramy system plików czyli NTFS, rozmiar jednostki alokacji ustawiamy na domyślny oraz w etykiecie woluminu wpisujemy dowolną treść np Dane. Po wypełnieniu pól przechodzimy dalej.

Rysunek 31. Wybór systemu plików oraz nadawanie etykiety.
Rysunek 31. Wybór systemu plików oraz nadawanie etykiety.

Operacje te kończą działanie kreatora. Wciskamy zakończ w celu utworzenia nowej partycji.

Rysunek 32. Koniec działania kreatora.
Rysunek 32. Koniec działania kreatora.

Po zakończeniu operacji otwieramy Mój komputer

Rysunek 33. Nowo utworzona partycja.
Rysunek 33. Nowo utworzona partycja.

Nowa partycja o literze dysku E została utworzona.

Podobne wpisy

Udostępnianie internetu w systemie Windows XP

Instalacja drukarki lokalnej oraz sieciowej

Szyfrowanie plików i dostęp do nich poprzez certyfikat

Tworzenie kont użytkowników i grup w Windowsie XP