WDS – Instalacja systemu Windows 7

Share this post

Usługi wdrażania systemu windows zwane WDS (Windows Deployment System) służą do automatyzacji procesu instalacji systemów z rodziny Windows. Windows Deployment Services zastępuje znaną wszystkim usługę RIS (Remote Installation Services). Instalacja systemów oparta jest na bazie obrazów w formacie WIM i w tym artykule zademonstruję cały proces ich instalacji.

W pierwszej kolejności utworzymy sobie grupę obrazów w której będziemy umieszczać pliki instalacyjne. Grupę tworzymy tylko po to by odpowiednim nazwom systemów przyporządkować pliki instalacyjne. Otwieramy narzędzia administracyjne, wybieramy Usługę Wdrażania Systemu Windows, przechodzimy do zakładki obrazy instalacyjne, prawoklik i z menu wybieramy “dodaj grupę obrazów”.

Rysunek 1. Tworzenie grupy obrazów
Rysunek 1. Tworzenie grupy obrazów

W naszym kursie zajmiemy się wdrażaniem systemu Windows 7 i taką nazwę grupy tworzymy.

Rysunek 2. Definiowanie nazwy grupy.
Rysunek 2. Definiowanie nazwy grupy.

Nazwa nowo utworzonej grupy pojawiła się w zakładce “Obrazy instalacyjne”. Wchodzimy do grupy, prawoklikiem rozwijamy menu i wybieramy “Dodaj obraz instalacyjny”.

Rysunek 3. Dodawanie obrazów.
Rysunek 3. Dodawanie obrazów.

Po kliknięciu pojawi nam się kreator dodawania obrazu. Za pomocą funkcji przeglądaj wskazujemy nośnik (płytę instalacyjną systemu), na której w katalogu SOURCE znajduje się plik z obrazem. Plik nosi nazwę install.wim. Wybieramy go i klikamy dalej.

Rysunek 4. Dodawanie obrazu.
Rysunek 4. Dodawanie obrazu.

Z listy dostępnych obrazów wybieramy oba i klikamy dalej.

Rysunek 5. Lista dostępnych obrazów
Rysunek 5. Lista dostępnych obrazów

W oknie podsumowania widzimy dwa wybrane przez nas obrazy. Klikamy dalej.

Rysunek 6. Okno podsumowania.
Rysunek 6. Okno podsumowania.

Powyższa czynność rozpoczęła dodawanie obrazów, czyli skopiowanie ich z płyty na dysk serwera a dokładniej do RemoteInstall\Images\Windows 7

Rysunek 7. Kopiowanie obrazów
Rysunek 7. Kopiowanie obrazów

Obrazy zostały skopiowane. Klikamy Zakończ.

Rysunek 8. Zakończenie operacji dodawania obrazów
Rysunek 8. Zakończenie operacji dodawania obrazów

Nasze obrazy zostały umieszczone w grupie Windows 7, którą wcześniej utworzyliśmy.

Rysunek 9. Podgląd dodanych obrazów
Rysunek 9. Podgląd dodanych obrazów

W kolejnym kroku zajmiemy się dodaniem obrazu rozruchowego. Przechodzimy do zakładki “Obrazy rozruchowe”, prawoklikiem z menu wybieramy “Dodaj obraz rozruchowy”.

Rysunek 10. Dodawanie obrazów rozruchowych
Rysunek 10. Dodawanie obrazów rozruchowych

Tak samo jak podczas dodawania obrazu systemu, przy pomocy funkcji przeglądaj odszukujemy na płycie katalog SOURCES i z niego wybieramy plik boot.wim. Po zatwierdzeniu klikamy Dalej.

Rysunek 11. Wybór obrazu rozruchowego.
Rysunek 11. Wybór obrazu rozruchowego.

Wybieramy nazwę dla naszego obrazu. Pozostawiamy domyślnie zdefiniowane i klikamy Dalej.

Rysunek 12. Definiowanie nazwy dla obrazu rozruchowego.
Rysunek 12. Definiowanie nazwy dla obrazu rozruchowego.

Podsumowaniem kończymy dodawanie obrazu rozruchowego.

Rysunek 13. Podsumowanie
Rysunek 13. Podsumowanie

Obraz rozruchowy zostaje skopiowany na dysk serwera.

Rysunek 14. Kopiowanie obrazu na dysk.
Rysunek 14. Kopiowanie obrazu na dysk.

Gdy operacja zostanie zakończona i obraz zostanie pomyślnie skopiowany klikamy Zakończ.

Rysunek 15. Finał
Rysunek 15. Finał

Poniższy screen przedstawia dodany obraz rozruchowy do zakładki.

Rysunek 16. Poprawne umieszczenie obrazu rozruchowego.
Rysunek 16. Poprawne umieszczenie obrazu rozruchowego.

Usługi wdrażania systemu Windows właśnie zostały przygotowane do wdrożenia. Praca na serwerze dobiegła końca. Teraz przechodzimy do komputera, na którym za sprawą sieci lan zainstalujemy system. W pierwszej kolejności wchodzimy do BIOSu i w nim ustawiamy kartę sieciową jako pierwsze urządzenie rozruchowe (bootujące). Po ustawieniu zapisujemy zmiany i restartujemy komputer. Powinniśmy zobaczyć okno PXE Network Boot w którym karta sieciowa próbuje uzyskać adres ip z serwera DHCP.

Rysunek 17. Karta sieciowa jako pierwsze urządzenie rozruchowe.
Rysunek 17. Karta sieciowa jako pierwsze urządzenie rozruchowe.

Serwer DHCP przydzielił adres, Wciskamy klawisz F12 kontynuując instalację systemu.

Rysunek 18. Pobranie adresu ip za pomocą usługi DHCP
Rysunek 18. Pobranie adresu ip za pomocą usługi DHCP

Rozpoczęło się ładowanie obrazu rozruchowego (boot.wim) do naszej stacji klienckiej.

Rysunek 19. Ładowanie obrazu rozruchowego.
Rysunek 19. Ładowanie obrazu rozruchowego.

Instalator rozpoczyna pracę.

Rysunek 20. Ładowanie instalatora
Rysunek 20. Ładowanie instalatora

Pierwsze okno jakie pojawi się po poprawnym zainicjowaniu boot agenta to wybór języka. Zaznaczamy Polski i przechodzimy do następnego kroku zatwierdzając przyciskiem Dalej.

Rysunek 21. Wybór języka
Rysunek 21. Wybór języka

W kolejnym kroku musimy zalogować się do domeny jako użytkownik, który ma uprawnienia do instalacji systemu przy użyciu Usług wdrażania systemu Windows. Wpisujemy nazwę domeny (w moim przypadku jest to soisk.local), nazwę użytkownika (administrator) oraz hasło. Następnie zatwierdzamy wciskając ok.

Rysunek 22. Logowanie do domeny
Rysunek 22. Logowanie do domeny

Jeśli wszystkie dane zostały wpisane poprawnie zobaczymy okno z listą systemów, które wcześniej dodaliśmy do WDSa. Zaznaczamy pierwszy z nich i klikamy dalej.

Rysunek 23. Wybór systemu.
Rysunek 23. Wybór systemu.

Wybieramy lokalizację na której zainstalujemy system. Tworzymy partycję, formatujemy ją, zaznaczamy i klikamy dalej.

Rysunek 24. Przygotowanie dysku do instalacji systemu.
Rysunek 24. Przygotowanie dysku do instalacji systemu.

Za moment serwer zainicjuje sesję i rozpocznie instalację systemu Windows 7.

Rysunek 25. Oczekiwanie na serwer.
Rysunek 25. Oczekiwanie na serwer.

Po kilkunastu sekundach serwer rozpocznie instalację systemu, która potrwa kilkanaście minut.

Rysunek 26. Rozpoczęcie instalacji.
Rysunek 26. Rozpoczęcie instalacji.

Instalacja dobiegła końca. Przed nami kilka kroków konfiguracji systemu. Wybieramy kraj, region, układ klawiatury i klikamy Dalej.

Rysunek 27. Konfigurowanie systemu Windows.
Rysunek 27. Konfigurowanie systemu Windows.

Wpisujemy nazwę użytkownika (na przykład Tomek) i przechodzimy Dalej.

Rysunek 28. Definiowanie nazwy użytkownika.
Rysunek 28. Definiowanie nazwy użytkownika.

Ustawiamy hasło dla konta Tomasz oraz wpisujemy słowo ułatwiające jego zapamiętanie.

Rysunek 29. Definiowanie hasła.
Rysunek 29. Definiowanie hasła.

Akceptujemy postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania Microsoft.

Rysunek 30. Akceptacja licencji.
Rysunek 30. Akceptacja licencji.

W kolejnym kroku zaznaczamy “użyj ustawień zalecanych” Pozwala to na automatyczną aktualizację systemu. Pobranie niezbędnych paczek zabezpieczających itp.

Rysunek 31. Aktualizacje automatyczne.
Rysunek 31. Aktualizacje automatyczne.

Ustawiamy poprawną datę oraz godzinę.

Rysunek 32. Ustawienia daty oraz godziny.
Rysunek 32. Ustawienia daty oraz godziny.

System finalizuje nasze ustawienia. Konfiguracja dobiegła końca.

Rysunek 33. Finalizacja ustawień.
Rysunek 33. Finalizacja ustawień.

Możemy się zalogować wciskając kombinację klawiszy CTRL+ALT+DEL.

Rysunek 34. Ekran logowania.
Rysunek 34. Ekran logowania.

System został automatycznie dodany do domeny. Wpisujemy login oraz hasło administratora serwera.

Rysunek 35. Pierwsze logowanie.
Rysunek 35. Pierwsze logowanie.

System został poprawnie zainstalowany. Pierwsze logowanie do domeny zakończone sukcesem :)

Rysunek 36. Finał
Rysunek 36. Finał

Podobne wpisy

Zdalne zarządzanie serwerem Hyper-V w grupie roboczej

Najczęściej stosowane polecenia w serwerze Hyper-V

Automatyczna dystrybucja programów za pomocą GPO

Implementacja filtrów WMI w zasadach grup (GPO)