Dodawanie obrazów do WDSa

Rysunek 10. Dodawanie obrazów rozruchowych

Rysunek 10. Dodawanie obrazów rozruchowych

Najczęściej oglądane

Logowanie do systemu Windows 10 bez znajomości hasła

Zarządzanie użytkownikami za pomocą NET USER

Tryb awaryjny Windows 10 po wciśnięciu klawisza F8

Udostępnianie plików i folderów w sieci lokalnej.