Dodawanie obrazów do WDSa

Rysunek 11. Wybór obrazu rozruchowego.

Rysunek 11. Wybór obrazu rozruchowego.

Najczęściej oglądane

Logowanie do systemu Windows 10 bez znajomości hasła

Zarządzanie użytkownikami za pomocą NET USER

Tryb awaryjny Windows 10 po wciśnięciu klawisza F8

Udostępnianie plików i folderów w sieci lokalnej.