Dodawanie obrazów do WDSa

Rysunek 12. Definiowanie nazwy dla obrazu rozruchowego.

Rysunek 12. Definiowanie nazwy dla obrazu rozruchowego.

Najczęściej oglądane

Logowanie do systemu Windows 10 bez znajomości hasła

Zarządzanie użytkownikami za pomocą NET USER

Tryb awaryjny Windows 10 po wciśnięciu klawisza F8

Udostępnianie plików i folderów w sieci lokalnej.