Dodawanie obrazów do WDSa

Rysunek 14. Kopiowanie obrazu na dysk.

Rysunek 14. Kopiowanie obrazu na dysk.

Najczęściej oglądane

Logowanie do systemu Windows 10 bez znajomości hasła

Zarządzanie użytkownikami za pomocą NET USER

Tryb awaryjny Windows 10 po wciśnięciu klawisza F8

Udostępnianie plików i folderów w sieci lokalnej.