Dodawanie obrazów do WDSa

Rysunek 16. Poprawne umieszczenie obrazu rozruchowego.

Rysunek 16. Poprawne umieszczenie obrazu rozruchowego.

Najczęściej oglądane

Logowanie do systemu Windows 10 bez znajomości hasła

Zarządzanie użytkownikami za pomocą NET USER

Tryb awaryjny Windows 10 po wciśnięciu klawisza F8

Udostępnianie plików i folderów w sieci lokalnej.