Instalacja systemu Windows za pomocą usługi WDS.

Rysunek 26. Rozpoczęcie instalacji.

Rysunek 26. Rozpoczęcie instalacji.

Najczęściej oglądane

Logowanie do systemu Windows 10 bez znajomości hasła

Zarządzanie użytkownikami za pomocą NET USER

Tryb awaryjny Windows 10 po wciśnięciu klawisza F8

Udostępnianie plików i folderów w sieci lokalnej.