Konfigurowanie systemu Windows

Rysunek 27. Konfigurowanie systemu Windows.

Rysunek 27. Konfigurowanie systemu Windows.

Najczęściej oglądane

Logowanie do systemu Windows 10 bez znajomości hasła

Zarządzanie użytkownikami za pomocą NET USER

Tryb awaryjny Windows 10 po wciśnięciu klawisza F8

Udostępnianie plików i folderów w sieci lokalnej.