Instalacja usługi DHCP w systemie Windows Serwer 2016

Share this post

Usługa DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) w systemie Windows Serwer 2016 odpowiedzialna jest za przypisywanie prawidłowych adresów ip komputerom oraz innym urządzeniom podłączonym do naszej w sieci lokalnej. Dzięki tej usłudze nie musimy ręcznie konfigurować ustawień karty sieciowej każdego klienta. Serwer zrobi to za nas automatycznie.

Nas wstępie bardzo ważna informacja. Serwer stoi na adresie 10.0.0.1 o nazwie Serwer

Ustawienia karty sieciowej serwera wyglądają następująco:

Ustawienia karty sieciowej w systemie Windows Serwer 2016.
Ustawienia karty sieciowej w systemie Windows Serwer 2016.

Dodatkowo dodam, że usługę DHCP będziemy instalować na serwerze, na którym wcześniej została zainstalowana i skonfigurowana usługa Active Directory o nazwie soiskpl.local oraz DNS.

Usługi instalujemy wywołując przystawkę Menedżer Serwera, a następnie klikając Dodaj role i funkcje.

Dodawanie ról i funkcji w systemie Windows Serwer 2016 przy użyciu Menedżera Serwera.
Dodawanie ról i funkcji w systemie Windows Serwer 2016 przy użyciu Menedżera Serwera.

Powyższa czynność wywoła okno kreatora dodawania ról i funkcji w systemie Windows Serwer 2016. Klikamy Dalej.

Okno kreatora dodawania ról i funkcji w systemie Windows Serwer 2016.
Okno kreatora dodawania ról i funkcji w systemie Windows Serwer 2016.

Zostawiamy domyślnie zaznaczoną opcję Instalacja oparta na rolach lub oparta na funkcjach i przechodzimy do następnego kroku klikając dalej.

Okno kreatora dodawania ról i funkcji w systemie Windows Serwer 2016.
Okno kreatora dodawania ról i funkcji w systemie Windows Serwer 2016.

Wybieramy serwer na którym zostanie zainstalowana usługa DHCP i klikamy dalej.

Wybór serwera na którym zostanie zainstalowana usługa DHCP.
Wybór serwera na którym zostanie zainstalowana usługa DHCP.

Z listy dostępnych ról wybieramy Serwer DHCP.

Instalacja usługi DHCP w systemie Windows Serwer 2016.
Instalacja usługi DHCP w systemie Windows Serwer 2016.

Instalujemy dodatkowe narzędzia klikając dodaj funkcje.

Instalacja usługi DHCP w systemie Windows Serwer 2016.
Instalacja usługi DHCP w systemie Windows Serwer 2016.

Serwer DHCP został poprawnie zaznaczony. Przechodzimy do następnego kroku klikając dalej.

Instalacja usługi DHCP w systemie Windows Serwer 2016.
Instalacja usługi DHCP w systemie Windows Serwer 2016.

W tym oknie nic nie zmieniamy. Klikamy Dalej przechodząc do następnego etapu instalacji usługi DHCP.

Okno widoku funkcji systemu Windows Serwer 2016.
Okno widoku funkcji systemu Windows Serwer 2016.

To okno jest bardzo istotne. Przed rozpoczęciem procesu instalacji przez serwer wyżej wymienionej usługi, dowiemy się czym jest DHCP oraz do czego służy. Po zapoznaniu się z treścią klikamy dalej.

Okno informujące o tym co to jest i do czego służy usługa DHCP w Windows Serwer 2016.
Okno informujące o tym co to jest i do czego służy usługa DHCP w Windows Serwer 2016.

Klikając przycisk dalej, potwierdzamy chęć instalacji usługi DHCP.

Instalacja usługi DHCP w systemie Windows Serwer 2016.
Instalacja usługi DHCP w systemie Windows Serwer 2016.

Wykonanie powyższej czynności rozpocznie proces instalacji usługi DHCP w systemie Windows Serwer 2016.

Instalacja usługi DHCP w systemie Windows Serwer 2016.
Instalacja usługi DHCP w systemie Windows Serwer 2016.

Po kilkunastu minutach proces instalacji usługi DHCP w systemie Windows Server 2016 zostanie zakończony. Zamykamy okno klikając w przycisk Zamknij.

Instalacja usługi DHCP w systemie Windows Serwer 2016.
Instalacja usługi DHCP w systemie Windows Serwer 2016.

Usługa DHCP w systemie Windows Serwer 2016 została pomyślnie zainstalowana. Świetnie. Teraz czas na najprzyjemniejszy proces – czyli konfigurację usługi DHCP. Uruchamiamy przystawkę Menedżer Serwera i klikamy w żółty trójkąt znajdujący się w prawy górnym rogu. Po rozwinięciu zakładki klikamy Dokończ konfigurację funkcji DHCP.

Konfigurowanie ról i funkcji przy użyciu Menedżera Serwera.
Konfigurowanie ról i funkcji przy użyciu Menedżera Serwera.

W celu ukończenia konfiguracji musimy utworzyć odpowiednie grupy zabezpieczeń oraz autoryzować serwer w domenie. Klikamy Dalej.

Kreator konfiguracji funkcji DHCP po instalacji.
Kreator konfiguracji funkcji DHCP po instalacji.

Określamy kto będzie mógł autoryzować (aktywować) usługę DHCP w Active Directory a następnie klikamy Potwierdź.

Kreator konfiguracji funkcji DHCP po instalacji.
Kreator konfiguracji funkcji DHCP po instalacji.

Tworzenie grup zabezpieczeń oraz autoryzacja serwera DHCP została zakończona. Klikamy Zamknij.

Kreator konfiguracji funkcji DHCP po instalacji.
Kreator konfiguracji funkcji DHCP po instalacji.

Brawo. Usługa DHCP została zainstalowana. W kolejnym artykule zapoznamy się z jej konfiguracją.

Podobne wpisy

Instalacja Active Directory w systemie Windows Server 2016