Instalacja usługi Hyper-V w systemie Windows 10

Share this post

Windows 10 w wersji Professional lub Enterprise umożliwia wirtualizację systemów klienckich jak i serwerowych za pomocą wbudowanego narzędzia o nazwie Hyper-V. Oznacza to, że bez użycia  programów firm trzecich (Virtual PC lub VirtualBox) możemy instalować oraz testować systemy operacyjne na stworzonych w tym celu maszynach wirtualnych. Menedżer funkcji Hyper-V domyślnie jest wyłączony.  W tym artykule dowiemy się jak go uruchomić.

Jeśli pragniemy w pełni wykorzystywać możliwości narzędzia o nazwie Hyper-V powinniśmy wejść do BIOSu i upewnić się, czy technologia umożliwiająca virtualizację jest włączona.

Sprawdzenie w BIOSie, czy możliwość virtualizacji jest włączona.
Sprawdzenie w BIOSie, czy możliwość virtualizacji jest włączona.

Po sprawdzeniu i ewentualnym dokonaniu zmian zapisujemy ustawienia BIOSu i restartujemy komputer. Po restarcie i zalogowaniu się do systemy uruchamiamy Panel sterowania.

Klikamy na lupę i wpisujemy panel

Uruchomienie Panelu sterowania w systemie Windows 10.
Uruchomienie Panelu sterowania w systemie Windows 10.

Gdy okno Panelu sterowania pojawi się na naszym monitorze, klikamy w zakładkę Programy.

Wywołanie zakładki Programy za pomocą przystawki Panel sterowania.
Wywołanie zakładki Programy za pomocą przystawki Panel sterowania.

Po wywołaniu zakładki Programy, klikamy w opcję Włącz lub wyłącz funkcję systemu Windows.

Wywołanie zakładki włączania lub wyłączania funkcji systemu Windows.
Wywołanie zakładki włączania lub wyłączania funkcji systemu Windows.

Jeśli wszystko przebiegło bez problemu, naszym oczom powinna ukazać się lista funkcji systemu Windows możliwych do włączenia lub wyłączenia.

Widok listy funkcji systemu Windows.
Widok listy funkcji systemu Windows.

Nas interesuje tylko możliwość włączenia Platformy Hyper-V oraz narzędzi do zarządzania nią. W tym celu zaznaczamy jej pola wyboru poprzez wybranie ich za pomocą myszki.

Włączenie funkcji Hyper-V.
Włączenie funkcji Hyper-V.

Instalacja funkcji Hyper-V zajmie dosłownie kilka sekund.

Instalacja funkcji Hyper-V.
Instalacja funkcji Hyper-V.

Gdy cały proces przebiegnie pomyślnie, system wyświetli komunikat o zakończeniu wprowadzania zmian. Zamykamy okno.

Okno informujące o zakończeniu wprowadzania zmian.
Okno informujące o zakończeniu wprowadzania zmian.

Uruchamiamy Menedżer funkcji Hyper-V i rozpoczynamy przygodę z wirtualizacją.

Widok Menedżera funkcji Hyper-V.
Widok Menedżera funkcji Hyper-V.
Instalacja usługi Microsoft Hyper-V za pomocą polecenia PowerShell.

W pierwszej kolejności za pomocą opcji wyszukaj wywołujemy okno aplikacji Windows PowerShell. Prawym klawiszem myszki rozwijamy menu podręczne i klikamy Uruchom jako administrator.

Wywołanie aplikacji Windows PowerShell w systemie Windows 10.
Wywołanie aplikacji Windows PowerShell w systemie Windows 10.

Następnie wpisujemy (lub kopiujemy z tego miejsca) polecenie:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All

i potwierdzamy klikając klawisz Enter.

Instalacja usługi Microsoft Hyper-V za pomocą polecenia PowerShell.
Instalacja usługi Microsoft Hyper-V za pomocą polecenia PowerShell.

Po wykonaniu powyższej czynności rozpocznie się instalacja usługi Hyper-V w systemie Windows 10.

Instalacja usługi Microsoft Hyper-V za pomocą polecenia PowerShell.
Instalacja usługi Microsoft Hyper-V za pomocą polecenia PowerShell.

Instalacja dobiegła końca. Pozostaje jeszcze zrestartowanie komputera. W tym celu w oknie wiersza poleceń powershell wpisujemy yes.

Restart komputera wymagany po instalacji usługi Microsoft Hyper-V.
Restart komputera wymagany po instalacji usługi Microsoft Hyper-V.

 

Uruchamiamy Menedżer funkcji Hyper-V i rozpoczynamy przygodę z wirtualizacją.

Widok Menedżera funkcji Hyper-V.
Widok Menedżera funkcji Hyper-V.

Zapraszam do pobrania poniższego skrypt, który wykona za Ciebie cały proces instalacji usługi Hyper-V.

Podobne wpisy

Blokowanie popularnych stron internetowych w systemie Windows 10.

Jak zablokować Facebooka oraz inne popularne serwisy internetowe

Usunięcie tarczy z ikony programu w systemie Windows 10.

4 sposoby na usunięcie tarczy z ikony programu w systemie Windows 10.

Podgląd zablokowanej zmiany hasła za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Zarządzanie użytkownikami przy użyciu polecenia NET USER w systemie Windows 10

Widok odinstalowanej asystentki Cortana.

Usunięcie Cortany z systemu Windows 10