Instalacja systemu Windows Server 2012 R2 Preview

Share this post

Zgodnie z zapowiedziami gigant z Redmond przed rozpoczęciem konferencji deweloperów BUILD w San Francisco, udostępnił do testów wersję Preview systemu Windows Server 2012 R2

Obraz VHD lub plik ISO może pobrać każdy, wystarczy udać się na stronę pobierania : Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012 R2 Preview to przede wszystkim ulepszenia dotyczące warstwy sieciowej, pamięci masowej, wirtualizacji, zarządzania oraz automatyzacji. To przede wszystkim lepsze połączenie chmury prywatne z chmurą publiczną Windows Azure.

Wymagania systemowe:
Procesor: minimum 1.4 GHz 64-bitowy
Pamięć Ram: minimum 512 MB
Dysk twardy: minimum 32 giga
Karta graficzna: Super VGA (1024 x 768) lub lepsza

Dodatkowo:
Napęd DVD, Klawiatura, Karta sieciowa, myszka

Naszą przygodę z tym serwerem rozpoczniemy od jego instalacji. W pierwszej kolejności pobieramy plik iso zwierający instalator systemu. Plik iso nagrywamy na płycie DVD, włączamy komputer następne umieszczamy w nośnik w napędzie DVD.

Rozruch z dysku twardego
Rozruch z dysku twardego

Jeśli po uruchomieniu komputera, instalacja nie rozpocznie się automatycznie, oznacza to, że komputer w biosie ma przypisany dysk twardy jako pierwsze urządzenie rozruchowe. Należy to zmienić wchodząc klawiszem DEL lub F1 do konfiguracji BIOS. Następnie wybieramy opcję Advanced BIOS Features

Zmiana konfiguracji BIOS
Zmiana konfiguracji BIOS

Po czym przechodzimy do zakładki Boot Sequence wciskając klawisze Enter.

Zmiana konfiguracji BIOS
Zmiana konfiguracji BIOS

Jako pierwsze urządzenie rozruchowe (1st Boot Device) ustawiamy napęd CD/DVD, po czym zapisujemy zmiany wciskając klawisz F10.

Zmiana konfiguracji BIOS
Zmiana konfiguracji BIOS

Po wykonaniu powyższych czynności i ponownym uruchomieniu komputera powinien wystartować instalator systemu Microsoft Server 2012 R2.

Ładowanie plików instalatora
Ładowanie plików instalatora

Po załadowaniu płyty pierwszym oknem menadżera instalacji będzie wybór języka, w którym odbędzie się instalacja. Klikamy Next.

Wybór języka.
Wybór języka.

W celu rozpoczęcia procesu przygotowywania systemu do instalacji klikamy Install now.

Rozpoczęcie procesu przygotowania komputera do instalacji systemu..
Rozpoczęcie procesu przygotowania komputera do instalacji systemu..

Instalator rozpoczyna pracę związaną z przygotowaniem jednostki do wdrożenia nowego systemu.

Rozpoczęcie pracy przez instalator systemu
Rozpoczęcie pracy przez instalator systemu

 

Wpisujemy dostarczony podczas pobierania systemu klucz produktu,

Pobranie klucza produktu.
Pobranie klucza produktu.

Umieszczając klucz w możemy pominąć wpisywanie kresek, gdyż podczas wpisywania klucza, zostaną one dodane automatycznie.

Wpisanie klucza produktu.
Wpisanie klucza produktu.

Wybieramy wersję systemu, którą mamy zamiar zainstalować i klikamy Next.

 

Wybór wersji systemu.
Wybór wersji systemu.

Czytamy oraz poprzez zaznaczenie ptaszkiem akceptujemy postanowienia licencyjne.

Akceptacja postanowień licencyjnych
Akceptacja postanowień licencyjnych

W następnym oknie kreatora instalacji systemu wybieramy opcję Custom: Install Windows only. Pozwoli to Nam na instalację niestandardową, czyli wybranie dysku, tworzenie partycji oraz czystą instalację systemu. Dane z partycji, na której ostanie wykonana instalacja zostaną utracone.

Instalacja niestandardowa.
Instalacja niestandardowa.

Wybieramy dysk, na którym zostanie wykonana instalacja systemu Windows Server 2012 R2 Preview. Jeśli dysk nie posiada utworzonych partycji, tworzymy je klikając w opcję New.

Wybór dysku oraz tworzenie partycji.
Wybór dysku oraz tworzenie partycji.

Definiujemy rozmiar dla nowo tworzonej partycji i klikamy opcję apply (zastosuj).

Tworzenie partycji.
Tworzenie partycji.

Dodatkowo podczas podziału dysku system Windows automatycznie utworzy partycję przeznaczoną na pliki systemowe. O tej operacji zostaniemy poinformowani w stosownym komunikacie.

Automatyczne tworzenie partycji systemowej.
Automatyczne tworzenie partycji systemowej.

Po wykonaniu powyższych operacji wybieramy partycję na której zostanie zainstalowany system i klikamy opcję Next w celu rozpoczęcia instalacji.

Wybór partycji na której zostanie zainstalowany system
Wybór partycji na której zostanie zainstalowany system.

Od tego momentu instalator rozpocznie proces kopiowania na dysk twardy komputera wszystkich plików niezbędnych do działania systemu. Proces ten w zależności od konfiguracji sprzętowej komputera może potrwać od kilku do kilkunastu minut.

Proces instalacji systemu Windows Server 2012 R2 Preview został rozpoczęty.
Proces instalacji systemu Windows Server 2012 R2 Preview został rozpoczęty.

Po zrestartowaniu komputera przez instalator w celu ochrony systemu przez niepożądanymi użytkownikami musimy zdefiniować hasło dla konta administratora.

Definiowanie hasła dla wbudowanego konta administratora
Definiowanie hasła dla wbudowanego konta administratora.

Wykonanie powyższego kroku rozpocznie proces finalizacji ustawień systemowych.

Finalizowanie ustawień.
Finalizowanie ustawień.

System jest już gotowy do pracy. Wciskamy na klawiaturze kombinację klawiszy CTRL+ALT+DEL w celu wywołania okna logowania.

Logowanie do systemu.
Logowanie do systemu.

Podajemy wcześniej zdefiniowane hasło dla wbudowanego konta administratora po czym klikamy w niebieską strzałkę.

Logowanie do systemu.
Logowanie do systemu.

Nasz świeżo zainstalowany system jest już gotowy do pracy. Od tego momentu możemy zacząć przygodę z  wersją preview systemu.

Widok pulpitu nawigacyjnego menedżera serwera
Widok pulpitu nawigacyjnego menedżera serwera.

Poniżej kilka screenów prezentujących Windows Server 2012 R2 Preview.

Start menu.
Start menu.

 

Instalacja usługi Hyper-V.
Instalacja usługi Hyper-V.

 

Instalacja Active Directory.
Instalacja Active Directory.

 

Podgląd panelu sterowania.
Podgląd panelu sterowania.

 

Menedżer urządzeń.
Menedżer urządzeń.

 

Pierwsza z nowości rzucające się w oczy.
Pierwsza z nowości rzucające się w oczy.

 

Podgląd zainstalowanych narzędzi (aplikacji)
Podgląd zainstalowanych narzędzi (aplikacji)

 

Klucze produktu:

JGXYY-7NMTC-MHKY3-QCC9B-VQRG7 lub XVNRV-9HTX4-TH2JD-HVJQD-QRQWG

 

 

Podobne wpisy

Instalacja Windows Server 2012 Release Candidate (RC)