Blokowanie stron www za pomocą ISA Servera

Rysunek 17. Wynik działania blokady

Rysunek 17. Wynik działania blokady

Najczęściej oglądane

Logowanie do systemu Windows 10 bez znajomości hasła

Zarządzanie użytkownikami za pomocą NET USER

Tryb awaryjny Windows 10 po wciśnięciu klawisza F8

Udostępnianie plików i folderów w sieci lokalnej.