Instalacja i konfiguracja Kaspersky Anty-Virus

Share this post

Antywirusy zostały zaprojektowane w celu zapewnienia wygodnego i bezpiecznego korzystania z komputerów oraz Internetu. Zapewniają ochronę najwyższej jakości przed wirusami, robakami, atakami hakerów, spamem, spyware i innym szkodliwym oprogramowaniem. Zapraszam do zapoznania się z instalacją i konfiguracją Kaspersky AV.

Pobieramy plik instalacyjny Kaspersky Anty-Virus for Windows Workstations, zapisujemy na dysk i następnie uruchamiamy. Po pojawieniu się kreatora instalacji klikamy Dalej.

Rysunek 1. Kreator instalacji.
Rysunek 1. Kreator instalacji.

Kreator instalacji poprosi o wskazanie ścieżki, do której wypakuje pliki instalacyjne. Pozostawiamy domyślną lokalizację.

Rysunek 2. Domyślna ścieżka dla plików instalacji.
Rysunek 2. Domyślna ścieżka dla plików instalacji.

Instalator wypakowuje pliki potrzebne do instalacji.

Rysunek 3. Praca instalatora.
Rysunek 3. Praca instalatora.

Po wypakowaniu pliki znajdują się we wcześniej wskazanej ścieżce.

Rysunek 4. Domyślna ścieżka z plikami.
Rysunek 4. Domyślna ścieżka z plikami.

Znajdują się tam dwa bardzo ważne pliki, setup.exe, za pomocą którego ręcznie wykonamy instalację oraz plik kavwks.pl, za pomocą którego bezdotykowo, przy użyciu zasad grup możemy zainstalować ów oprogramowanie na wszystkich komputerach znajdujących się w domenie. Bezdotykową instalację pakietów msi za pomocą zasad grup (gpo) opisałem Tutaj.

W tym artykule przejdziemy przez cały proces instalacji zatem uruchamiamy plik setup.exe

Rysunek 5. Uruchomienie kreatora instalacji.
Rysunek 5. Uruchomienie kreatora instalacji.

Po kliknięciu Dalej akceptujemy umowę licencyjną i przechodzimy do następnego kroku klikając Dalej.

Rysunek 6. Akceptacja umowy licencyjnej.
Rysunek 6. Akceptacja umowy licencyjnej.

W kolejnym oknie kreatora instalacji wybieramy folder, w którym zostanie umieszczona aplikacja. Pozostawiamy domyślną ścieżkę i klikamy Dalej.

Rysunek 7. Ścieżka instalacji aplikacji.
Rysunek 7. Ścieżka instalacji aplikacji.

Wybieramy typ instalacji – Pełna. W opcji niestandardowej możemy wybrać składniki, które zostaną zainstalowane.

Rysunek 8. Typ instalacji.
Rysunek 8. Typ instalacji.

Wybierając opcję pełną, domyślnie instaluje się firewall. Możemy wyłączyć zaporę dostarczoną wraz z systemem operacyjnym i skorzystać z rozwiązania jakie daje Nam Kaspersky.

Ryysunek 9. Wyłączanie zapory systemu Windows.
Ryysunek 9. Wyłączanie zapory systemu Windows.

Zaznaczamy opcję “Chroń proces instalacji” i klikamy instaluj.

Rysunek 10. Ochrona procesu instalacji.
Rysunek 10. Ochrona procesu instalacji.

Powyższa czynność rozpocznie proces instalacji antyvirusa.

Rysunek 11. Postęp procesu instalacji.
Rysunek 11. Postęp procesu instalacji.

Po zakończeniu instalacji klikamy Dalej w celu uruchomienia kreatora konfiguracji.

Rysunek 12. Uruchomienie kreatora konfiguracji.
Rysunek 12. Uruchomienie kreatora konfiguracji.

Aby uzyskać dostęp do uaktualnień należy aktywować oprogramowanie np. przy pomocy klucza dostarczonego przez firmę Kaspersky Lab.

Rysunek 13. Aktywacja oprogramowania.
Rysunek 13. Aktywacja oprogramowania.

Za pomocą funkcji przeglądaj wskazujemy ścieżkę do klucza produktu.

Rysunek 14. Wskazanie ścieżki zawierającej klucz produktu.
Rysunek 14. Wskazanie ścieżki zawierającej klucz produktu.

Klucz produktu został pomyślnie zainstalowany.

Rysunek 15. Instalacja klucza produktu.
Rysunek 15. Instalacja klucza produktu.

Włączamy ochronę podstawową i klikamy Dalej.

Rysunek 16. Wybór ochrony systemu.
Rysunek 16. Wybór ochrony systemu.

W kolejnym oknie kreatora ustawień wybieramy tryb aktualizacji. Domyślnie program co 2 godziny sprawdzi oraz pobierze najnowsze bazy wirusów. Moim zdaniem robione jest to zbyt często więc zmieniamy ustawienie poprzez przycisk zmień.

Rysunek 17. Zmiana ustawień aktualizacji.
Rysunek 17. Zmiana ustawień aktualizacji.

W terminarzu wybieramy aktualizację baz co jeden dzień o godzinie 8.00

Terminarz aktualizacji baz wirusów.
Terminarz aktualizacji baz wirusów.

W oknie regularne skanowanie odznaczamy szybkie skanowanie by nie obciążać dodatkowo komputera skanowaniem

Rysunek 19. Okno regularnego skanowania.
Rysunek 19. Okno regularnego skanowania.

Dodatkowo możemy włączyć ochronę hasłem, by mieć kontrolę nad niepowołanym wyłączeniem aplikacji.

Rysunek 20. Ochrona hasłem.
Rysunek 20. Ochrona hasłem.

Ostatnią czynnością jaką wykonamy będzie ponowne uruchomienie komputera.

Rysunek 21. Ponowny rozruch komputera.
Rysunek 21. Ponowny rozruch komputera.

W identyczny sposób Instalujemy Kaspersky Anty-Virus for Windows Server i to w zasadzie już wszystko. Po ponownym rozruchu komputera pobieramy bazy wirusów poprzez wciśnięcie Aktualizuj.

Rsyunek 22. Aktualizacja baz wirusów.
Rsyunek 22. Aktualizacja baz wirusów.

Bazy robaków można pobrać oraz zaimplementować ręcznie. Ten sposób aktualizacji może przydać się administratorom pracowni, przed którymi stoi zadanie przygotowania pracowni pod egzamin zawodowy dla technika informatyka oraz technika teleinformatyka. Pobieramy bazę wirusów, ze strony Kasperskieg i zapisujemy ją na dysk. Baza znajduje się Tutaj

Następnie na dysku tworzymy folder np. kav_update a w nim foldery bases -> av -> avc -> i386 Dlaczego tak ? ano dlatego, że gdy zmienimy strukturę, aktualizacja może się nie wykonać. Jeśli foldery mamy już utworzone, rozpakowujemy zawartość pliku zip pobranego ze strony kasperskiego i kopiujemy do folderu i386.

Rysunek 23. Kopiowanie baz wirusów do utworzonego folderu.
Rysunek 23. Kopiowanie baz wirusów do utworzonego folderu.

Po skopiowaniu zawartości uruchamiamy program Kaspersky Anty-Virus i przechodzimy do zakładki Ustawienia.

Rysunek 24. Główne okno aplikacji.
Rysunek 24. Główne okno aplikacji.

Po wywołaniu okna ustawień klikamy na zakładkę Aktualizacja, a następnie Konfiguruj.

Rysunek 25. Okno ustawień.
Rysunek 25. Okno ustawień.

W oknie Ustawień aktualizacji klikamy na zakładkę źródło uaktualnień i klikamy Dodaj.

Rysunek 26. Okno ustawień aktualizacji.
Rysunek 26. Okno ustawień aktualizacji.

Jako miejsce źródłowe uaktualnień wybieramy wcześniej utworzony folder, do którego skopiowaliśmy bazę wirusów.

Rysunek 27. Nowe źródło uaktualnień.
Rysunek 27. Nowe źródło uaktualnień.

Nowe źródło uaktualnień musi znajdować się na pierwszym miejscu. Jeśli tak jest klikamy Ok.

Rysunek 28. Widok okna ustawień aktualizacji.
Rysunek 28. Widok okna ustawień aktualizacji.

Następnie przechodzimy do zakładki Aktualizacja i klikamy Uruchom aktualizację.

Rysunek 29.  Uruchamianie aktualizacji.
Rysunek 29. Uruchamianie aktualizacji.

Aktualizacja z dysku została uruchomiona.

Rysunek 30. Aktualizacja baz wirusów.
Rysunek 30. Aktualizacja baz wirusów.

Jeśli bazy wirusów pobierane są automatycznie z serwera Kasperskiego, możemy w oknie ustawień aktualizacji w zakładce Dodatkowe wskazać folder, do którego zostaną skopiowane uaktualnienia.

Rysunek 31. Kopiowanie uaktualnień do wskazanego folderu.
Rysunek 31. Kopiowanie uaktualnień do wskazanego folderu.

Pytanie pozostaje jedno – po co ? ano po to by z poziomu serwera udostępnić w sieci folder kav_update z prawami tylko do odczytu i na klientach w oknie ustawień aktualizacji w zakładce źródło uaktualnień poprzez użycie przycisku dodaj wskazać ścieżkę do Naszego serwera, do której wcześniej została skopiowana baza wirusów.

Rysunek 32. Aktualizacja baz wirusów w intranecie.
Rysunek 32. Aktualizacja baz wirusów w intranecie.

Dzięki temu aktualizacja baz wirusów na klientach przebiegnie dosłownie w kilkanaście sekund. Bez mozolnego i długotrwałego updatu z internetu. W kolejnych artykułach opiszę pracę z narzędziem Kaspersky Administration Kit oraz pokażę sposób na usunięcie nieśmiertelnych wirusów :)

Podobno na tym dysku znajduje się nieśmiertelny wirus :)
Podobno na tym dysku znajduje się nieśmiertelny wirus :)

Jeśli chcemy całkowicie odinstalować Kaspersky Anti-Virus, możemy do tego celu użyć Kavremovera

Podobne wpisy

Skrypty PowerShell do codziennego zastosowania

VBScript do codziennego zastosowania

Microsoft Security Essentials + virus do testów

Wirtualizacja systemu za pomocą Microsoft Virtual PC