Konfiguracja pulpitu zdalnego w systemie Windows 11

Share this post

Poprawne skonfigurowanie usługi zdalny pulpit umożliwia zdalne przejęcie kontroli nad komputerem pracujący pod kontrolą systemu Windows 11 przez inny komputer znajdujący się w tej samej sieci lokalnej lub internecie. W dzisiejszym artykule zaprezentuję prosty sposób na poprawne i szybkie przebrnięcie przez całą procedurę konfiguracji wyżej wymienionej usługi w systemie Windows 11.

Przygotowanie komputera do zdalnego przejęcia rozpoczynamy od wywołania przystawki Ustawienia.

Krok 1: Wywołanie przystawki Ustawienia systemu Windows 11.
Krok 1: Wywołanie przystawki Ustawienia systemu Windows 11.

Następnie z listy dostępnych opcji wybieramy zakładkę Sieci i Internet a następnie z prawej strony klikamy w Zaawansowane ustawienia sieci.

Krok 2: Wywołanie zaawansowanych ustawień sieci systemu Windows 11.
Krok 2: Wywołanie zaawansowanych ustawień sieci systemu Windows 11.

Po wywołaniu zaawansowanych ustawień sieci, klikamy w Zapora systemu Windows.

Krok 3: Wywołanie przystawki Zapora systemu Windows 11.
Krok 3: Wywołanie przystawki Zapora systemu Windows 11.

W kolejnym kroku zdecydujemy kto i co ma uzyskać dostęp do naszej sieci. Klikając Zezwalaj aplikacji na dostęp przez zaporę wywołujemy okno konfiguracji zapory Windows Defender.

Krok 4: Wywołanie okna konfiguracji Zapory Windows Defender w systemie Windows 11.
Krok 4: Wywołanie okna konfiguracji Zapory Windows Defender w systemie Windows 11.

W widocznym oknie Zapory Windows Defender klikamy Zmień ustawienia.

Krok 5: Zmiana ustawień Zapory systemu Windows 11.
Krok 5: Zmiana ustawień Zapory systemu Windows 11.

Na pokaźnej liście dostępnych aplikacji odnajdujemy Pulpit zdalny.

Krok 6: Odnalezienie aplikacji o nazwie Pulpit zdalny.
Krok 6: Odnalezienie aplikacji o nazwie Pulpit zdalny.

Zaznaczamy Pulpit zdalny oraz wybieramy sieci (w moim przypadku będzie to sieć Publiczna. Po wykonaniu czynności klikamy OK.

Krok 7: Aktywacja Pulpitu zdalnego w zaporze systemu Windows 11.
Krok 7: Aktywacja Pulpitu zdalnego w zaporze systemu Windows 11.

Jeśli powyższa procedura konfiguracji zapory systemu Windows 11 została wykonana poprawnie, zamykamy okna i przechodzimy do zakładki System a następnie wywołujemy okno Pulpit zdalny.

Krok 8: Wywołanie okna Pulpitu zdalnego w systemie Windows 11.
Krok 8: Wywołanie okna Pulpitu zdalnego w systemie Windows 11.

Jak pewnie zauważyliście, domyślnie usługa Pulpit zdalny jest wyłączona.

Krok 9: Widok okna Pulpitu zdalnego w systemie Windows 11.
Krok 9: Widok okna Pulpitu zdalnego w systemie Windows 11.

Klikamy w przycisk znajdujący się z prawej strony napisu Wyłączone oraz potwierdzamy wywołanie w niebieskim oknie komunikat.

Krok 10. Aktywacja usługi Pulpit zdalny w systemie Windows 11.
Krok 10. Aktywacja usługi Pulpit zdalny w systemie Windows 11.

Pulpit zdalny w systemie Windows 11 został aktywowany. Dodatkowo klikając w zakładkę Użytkownicy pulpitu zdalnego wskażemy konto przy pomocy którego uzyskamy dostęp do komputera.

Krok 11. Podgląd aktywowanej usługi Pulpit zdalny w systemie Windows 11.
Krok 11. Podgląd aktywowanej usługi Pulpit zdalny w systemie Windows 11.

Przy użyciu przycisku dodaj przypisujemy konto za pomocą którego uzyskamy dostęp do komputera i jego zasobów. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wszystkie kotna znajdujące się w grupie Administratorzy z automatu stają się pełnoprawnymi członkami pulpitu zdalnego i nie trzeba ich na tej liście dodawać.

Krok 12. Przypisanie użytkownika do pulpitu zdalnego w systemie Windows 11.
Krok 12. Przypisanie użytkownika do pulpitu zdalnego w systemie Windows 11.

W wywołanym oknie wpisujemy nazwę kotna, w moim przypadku będzie to soisk.pl

Krok 13. Przypisanie użytkownika do pulpitu zdalnego w systemie Windows 11.
Krok 13. Przypisanie użytkownika do pulpitu zdalnego w systemie Windows 11.

Konto zostało przypisane. Klikamy ok.

Krok 14. Przypisanie użytkownika do pulpitu zdalnego w systemie Windows 11.
Krok 14. Przypisanie użytkownika do pulpitu zdalnego w systemie Windows 11.

Podsumowując powyższe kroki. Zapora sieciowa w systemie Windows 11 została skonfigurowana, usługa pulpitu włączona, użytkownik przypisany. Teraz wypadałoby poznać adres ip naszego komputera. Zastanawiasz się pewnie jak poznać adres ip komputera pracującego pod kontrolą systemu Windows 11 ?. Sposobów jest kilka. Jednym z nich jest wybranie zakładki Sieć i Internet.

Krok 15. Wywołanie zakładki Sieci i Internet.
Krok 15. Wywołanie zakładki Sieć i Internet.

To jest to miejsce w którym możemy podejrzeć nasz adres ip. Będzie on niezbędny do zestawienia zdalnego połączenia ze skonfigurowanym przez nas systemem.

Krok 16. Podgląd adresu ip naszego komputera w systemie Windows 11.
Krok 16. Podgląd adresu ip naszego komputera w systemie Windows 11.

System Windows 11 został przygotowany do przyjęcia połączenia za pomocą aplikacji Pulpit zdalny. By to przetestować przesiadamy się na inny komputer znajdujący się w tej samej sieci lokalnej i wywołujemy aplikację Podłączanie pulpitu zdalnego.

Wywołanie aplikacji Podłączanie pulpitu zdalnego.
Krok 17: Wywołanie aplikacji Podłączanie pulpitu zdalnego.

Wpisujemy adres ip komputera na którym został aktywowany i skonfigurowany pulpit zdalny.

W moim przypadku będzie to adres 192.168.0.14. Następnie klikamy połącz.

Krok 18. Podanie adresu ip komputera działającego pod kontrolą systemu Windows 11.
Krok 18. Podanie adresu ip komputera działającego pod kontrolą systemu Windows 11.

Wprowadzamy poświadczenia (login oraz hasło) i klikamy ok.

Krok 19. Wpisanie poświadczeń.
Krok 19. Wpisanie poświadczeń.

Potwierdzamy certyfikat klikając TAK.

Krok 21. Potwierdzenie certyfikatu.
Krok 21. Potwierdzenie certyfikatu.

Brawo !!! Zdalne połączenie przebiegło pomyślnie ;D

Krok 22. Podgląd zestawionego połączenia.
Krok 22. Podgląd zestawionego połączenia.

Podobne wpisy

Jak poprawnie zainstalować wtyczkę e-Deklaracje w systemie Windows 11

Zarządzanie użytkownikami za pomocą polecenia NET USER

Jak wyłączyć ekran blokady w systemie Windows 11

Jak wyłączyć funkcję przyciągania okna w systemie Windows 11