Konfiguracja usługi DHCP w systemie Windows Serwer 2019

Share this post

W poprzednim wpisie zatytułowanym Instalacja usługi DHCP w systemie Windows Serwer 2019 wspomniałem o tym, za co odpowiedzialna jest usługa DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Zgodnie z zapowiedzią, dziś dowiemy się jak skonfigurować usługę DHCP w systemie Windows Serwer 2019.

Proces konfiguracji usługi DHCP rozpoczniemy od wywołania przystawki Menedżer Serwera.

Wywołanie przystawki Menedżer Serwera w systemie Windows Serwer 2019.
Wywołanie przystawki Menedżer Serwera w systemie Windows Serwer 2019.

Po wywołaniu przystawki Menedżer serwera, w prawym górnym menu odnajdujemy, a następnie klikamy w zakładkę Narzędzia i z dostępnych opcji wybieramy DHCP.

Wywołanie przystawki DHCP w systemie Windows Serwer 2019.
Wywołanie przystawki DHCP w systemie Windows Serwer 2019.

Wykonanie powyższej czynności powinno wywołać okno zarządzania usługą DHCP w systemie Windows Serwer 2019.

Okno zarządzania usługą DHCP w systemie Windows Serwer 2019.
Okno zarządzania usługą DHCP w systemie Windows Serwer 2019.

Jako że nasza usługa DHCP nie została przez nas wcześniej skonfigurowana, w tym kroku przejdziemy przez prosty proces jej konfiguracji. Klikamy prawym klawiszem myszki na zakładce IPv4 a następnie z rozwiniętego menu wybieramy Nowy zakres…

Okno zarządzania usługą DHCP w systemie Windows Serwer 2019.
Okno zarządzania usługą DHCP w systemie Windows Serwer 2019.

W wywołanym oknie kreatora zakresów klikamy Dalej.

Konfiguracja usługi DHCP - widok okna kreatora nowych zakresów
Konfiguracja usługi DHCP – widok okna kreatora nowych zakresów w Windows Serwer 2019.

W pierwszej zakładce kreatora nowych zakresów definiujemy nazwę identyfikującą nasz nowy zakres oraz dodajemy niewielki opis, który w przyszłości pomoże nam ustalić dlaczego akurat taki, a nie inny zakres postanowiliśmy stworzyć. Po zdefiniowaniu nazwy i opisu, klikamy Dalej.

Konfiguracja usługi DHCP - widok okna kreatora nowych zakresów w Windows Serwer 2019.
Konfiguracja usługi DHCP – widok okna kreatora nowych zakresów w Windows Serwer 2019.

W tym miejscu przypomnę, że naszemu serwerowi przypisaliśmy adres 10.0.0.1, zatem  ustawienia karty sieciowej serwera wyglądają następująco:

Ustawienia karty sieciowej w systemie Windows Serwer 2019.

Biorąc pod uwagę powyższy adres IP serwera, wprowadzamy początkowy oraz końcowy adres ip mieszczący się w danej puli (danej sieci). W Naszym przypadku pozwolimy serwerowi na rozdanie 11 adresów IP, począwszy od 10.0.0.10 a kończąc na 10.0.0.20

Konfiguracja usługi DHCP - widok okna kreatora nowych zakresów w Windows Serwer 2019.
Konfiguracja usługi DHCP – widok okna kreatora nowych zakresów w Windows Serwer 2019.

W kolejnym oknie kreatora nowych zakresów IP możemy wskazać adres IP, który zostanie z naszej wcześniej zdefiniowanej puli adresów wykluczony. Kiedy stosujemy takie rozwiązanie ? Jeśli w naszej sieci lokalnej pracuje drukarka, komputer albo dodatkowy serwer, który na stałe ma przypisany adres ip np. 10.0.0.17 i nie chcemy, bądź nie możemy z jakiegoś powodu tego adresu ip zmienić, wtedy w tym oknie wpisujemy wyżej wspomniany adres bądź pulę adresów.

Nie jest to jedyne miejsce w którym możemy dokonać takiego wykluczenia zatem w naszym przypadku pomijamy ten krok klikając dalej.

Konfiguracja usługi DHCP - widok okna kreatora nowych zakresów w Windows Serwer 2019.
Konfiguracja usługi DHCP – widok okna kreatora nowych zakresów w Windows Serwer 2019.

Czas trwania dzierżawy na ogół powinien równać się przeciętnemu czasowi połączenia komputera z daną siecią lokalną. Ja ustawiłem czas dzierżawy trwający 8  dni. Oznacza to, że serwer przez 8 dni będzie pamiętał adres ip urządzenia, które go pobrało, a po 8 dniach przydzieli jej nowy adres ip z puli dostępnych adresów.

Konfiguracja usługi DHCP - widok okna kreatora nowych zakresów w Windows Serwer 2019.
Konfiguracja usługi DHCP – widok okna kreatora nowych zakresów w Windows Serwer 2019.

Kiedy klient uzyskuje adres ip, można podczas tej operacji wysłać do niego informacje dotyczącą adresów ip routerów (bram domyślnych) i serwerów DNS. Oczywiście zaznaczamy TAK, bo chcemy teraz skonfigurować te opcje.

Konfiguracja usługi DHCP - widok okna kreatora nowych zakresów w Windows Serwer 2019.
Konfiguracja usługi DHCP – widok okna kreatora nowych zakresów w Windows Serwer 2019.

Jeszcze raz przypomnę kilka rzeczy. Po pierwsze naszemu serwerowi przypisaliśmy adres ip 10.0.0.1, zatem  ustawienia karty sieciowej serwera wyglądają następująco:

Ustawienia karty sieciowej w systemie Windows Serwer 2019.

Nasz Serwer posiada zainstalowaną usługę DNS oraz Active Directory

Informacja o Serwerze.
Informacja o Serwerze.

czyli reasumując:

  • Nazwa Serwera: Serwer
  • Domena: soiskpl.local
  • Adres IP Serwera: 10.0.0.1
  • Adres DNS Serwera: 10.0.0.1
  • Brama domyślna: 10.0.0.1

Mając powyższe informacje na uwadze, możemy przeklikać kolejne karty kreatora.

Nasz serwer pełni funkcję Bramy domyślnej ze skonfigurowaną usługą DNS oraz Active Directory, zatem w sekcji Router (brama domyślna) podajemy adres ip naszego serwera czyli 10.0.0.1 i klikamy Dalej.

Konfiguracja usługi DHCP - widok okna kreatora nowych zakresów w Windows Serwer 2019.
Konfiguracja usługi DHCP – widok okna kreatora nowych zakresów w Windows Serwer 2019.

W oknie nazwa domeny i serwery DNS wpisujemy soiskpl.local oraz nazwę i adres ip zgodnie z poniższym zdjęciem.

Konfiguracja usługi DHCP - widok okna kreatora nowych zakresów w Windows Serwer 2019.
Konfiguracja usługi DHCP – widok okna kreatora nowych zakresów w Windows Serwer 2019.

W oknie definiowania serwera WINS również podajemy adres ip serwera czyli 10.0.0.1

Konfiguracja usługi DHCP - widok okna kreatora nowych zakresów w Windows Serwer 2019.
Konfiguracja usługi DHCP – widok okna kreatora nowych zakresów w Windows Serwer 2019.

Aktywujemy wyżej skonfigurowany zakres klikając w przycisk Dalej.

Konfiguracja usługi DHCP - widok okna kreatora nowych zakresów w Windows Serwer 2019.
Konfiguracja usługi DHCP – widok okna kreatora nowych zakresów w Windows Serwer 2019.

Proces kończenia a tym samym wdrażania nowych zakresów rozpoczynamy poprzez kliknięcie przycisku Zakończ.

Konfiguracja usługi DHCP - widok okna kreatora nowych zakresów w Windows Serwer 2019.
Konfiguracja usługi DHCP – widok okna kreatora nowych zakresów w Windows Serwer 2019.

Świetnie. Zakres powinien zostać aktywowany.

Konfiguracja usługi DHCP - widok okna kreatora nowych zakresów w Windows Serwer 2019.
Konfiguracja usługi DHCP – widok okna kreatora nowych zakresów w Windows Serwer 2019.

UWAGA !!!

Terasz wypadałoby na komputerze klienckim podłączonym do naszej sieci lokalnej i pracującym pod kontrolą systemu Windows 10 sprawdzić, czy wszystko działa.

W tym celu uruchamiamy komputer i logujemy się do systemu. Pierwszym krokiem jaki wykonamy, to sprawdzenie, czy mamy poprawnie skonfigurowaną kartę sieciową. Klikamy w logo systemu Windows znajdujące się w lewym dolnym rogu ekranu i wywołujemy zakładkę Ustawienia.

Wywołanie okna ustawień systemu Windows 10.
Wywołanie okna ustawień systemu Windows 10.

Przechodzimy do zakładki Sieć i Internet.

Widok okna Ustawień systemu Windows 10.
Widok okna Ustawień systemu Windows 10.

W kolejnym kroku klikamy Zmień opcje karty.

Widok okna Ustawień systemu Windows 10.
Widok okna Ustawień systemu Windows 10.

Prawym klawiszem myszy rozwijamy menu podręczne i wybieramy opcje Właściwości.

Zmiana właściwości karty sieciowej w systemie Windows 10.
Zmiana właściwości karty sieciowej w systemie Windows 10.

Wywołujemy właściwości protokołu internetowego w wersji 4 (TCP/IPv4)

Zmiana właściwości karty sieciowej w systemie Windows 10.
Zmiana właściwości karty sieciowej w systemie Windows 10.

i sprawdzamy czy są zaznaczone opcje uzyskania adresu IP oraz DNS automatycznie.

Zmiana właściwości karty sieciowej w systemie Windows 10.
Zmiana właściwości karty sieciowej w systemie Windows 10.

Jeśli karta sieciowa w systemie Windows 10 została skonfigurowana do automatycznego uzyskiwania adresów ip z usługi DHCP znajdującej się na serwerze, Windows 10 powinien bez przeszkód pobrać te adresy. Sprawdźmy, czy tak się stało.

Ponownie prawym klawiszem myszy klikamy na naszej karcie sieciowej i z rozwiniętego menu podręcznego i wybieramy Stan.

Sprawdzanie stanu karty sieciowej w systemie Windows 10.
Sprawdzanie stanu karty sieciowej w systemie Windows 10.

Klikamy w przycisk Szczegóły.

Sprawdzanie stanu karty sieciowej w systemie Windows 10.
Sprawdzanie stanu karty sieciowej w systemie Windows 10.

Świetnie !!! Nasza karta sieciowa pobrała z serwera wszystkie ustawienia automatycznie.

Sprawdzanie stanu karty sieciowej w systemie Windows 10.
Sprawdzanie stanu karty sieciowej w systemie Windows 10.

To samo możemy jeszcze sprawdzić przy użyciu wiersza poleceń. Klikamy w lupę znajdującą się w lewym dolnym rogu ekranu i wpisujemy CMD.

Wywołanie okna wiersza poleceń w systemie Windows 10.
Wywołanie okna wiersza poleceń w systemie Windows 10.

W oknie wiersza poleceń wpisujemy komendę ipconfig.

Widok ustawień karty sieciowej w oknie wiersza poleceń.
Widok ustawień karty sieciowej w oknie wiersza poleceń.

Jak widzisz na załączonych zrzutach, wszystko działa poprawnie. Mam nadzieję, że u Ciebie też.

To by było na tyle. W kolejnym artykule przedstawię proces zarządzania usługą DHCP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne wpisy

Instalacja usługi DHCP w systemie Windows Serwer 2019

Instalacja usługi DHCP w systemie Windows Serwer 2019

Dodanie systemu Windows 10 PRO do domeny.

Instalacja Active Directory w systemie Windows Server 2019