Funkcje wywoływane za pomocą okna Uruchom

Share this post

Wiele razy podczas pracy zwłaszcza z systemem Windows 8 zdarza się nam przeciskać przez różnego rodzaju okienka. Powodów jest kilka, uruchomienie wybranego programu lub wywołanie okna, za pomocą którego utworzymy dodatkowe konto użytkownika, sprawdzimy dostępne aktualizacje lub zmienimy rozdzielczość ekranu itp. Na pierwszy rzut oka znana wszystkim niepozorna opcja “uruchom” służy użytkownikowi przede wszystkim do wywołania wiersza poleceń lub edytora rejestru. Warto zapoznać się z komendami, które dodatkowo ułatwią nam administrowanie systemem.

Poniżej prezentujemy wybrane funkcje wywoływane za pomocą okna “uruchom”.

Okno “Uruchom” wywołujemy za pomocą kombinacji klawiszy Win + R

Rysunek 1. Wywołanie okna uruchamianie.
Rysunek 1. Wywołanie okna uruchamianie.

Następnie w oknie uruchom wpisujemy komendę i klikamy ok

Rysunek 2. Wpisanie komendy w oknie uruchamianie.
Rysunek 2. Wpisanie komendy w oknie uruchamianie.

System

Okno zawierające właściwości systemu uruchomimy wydając polecenie sysdm.cpl

Rysunek 12. Okno właściwości systemu wywołamy stosując polecenie sysdm.cpl
Okno właściwości systemu wywołamy stosując polecenie sysdm.cpl

Narzędzia administracyjne

Zestaw najpotrzebniejszych narzędzi administracyjnych w szybki sposób wywołamy poleceniem control admintools

Rysunek 19. Zestaw narzędzi administracyjnych wywołany poleceniem control admintools
Zestaw narzędzi administracyjnych wywołany poleceniem control admintools

Okno Defragmentacji i optymalizacji dysków możemy wywołać poleceniem dfrgui.exe

Defragmentacja i optymalizacja dysków przy użyciu polecenia dfrgui.exe
Defragmentacja i optymalizacja dysków przy użyciu polecenia dfrgui.exe

Czyszczenie dysku wywołamy poleceniem cleanmgr.exe

Okno czyszczenia dysku wywołane poleceniem cleanmgr.exe
Okno czyszczenia dysku wywołane poleceniem cleanmgr.exe

Przystawkę zapory systemu Windows wywołamy stosując polecenie firewall.cpl

Rysunek 13. Przystawka Zapora systemu Windows wywołana za pomocą polecenia firewall.cpl
Przystawka Zapora systemu Windows wywołana za pomocą polecenia firewall.cpl

Zaawansowane zabezpieczenia zapory systemu Windows wywołamy poleceniem WF.msc

Zaawansowane zabezpieczenia zapory systemu Windows wywołane poleceniem WF.msc
Zaawansowane zabezpieczenia zapory systemu Windows wywołane poleceniem WF.msc

Zarządzanie dyskami odbywa się poprzez wydanie polecenia diskmgmt.msc

Zarządzanie dyskami wywołane poprzez wydanie polecenia diskmgmt.msc
Zarządzanie dyskami wywołane poprzez wydanie polecenia diskmgmt.msc

Inicjator iSCSI otworzymy poleceniem iscsicpl.exe

Inicjator iSCSI otworzony poleceniem iscsicpl.exe
Inicjator iSCSI otworzony poleceniem iscsicpl.exe

Monitor wydajności wywołamy stosując polecenie perfmon.exe

Monitor wydajności wywołany poleceniem perfmon.exe
Monitor wydajności wywołany poleceniem perfmon.exe

Harmonogram zadań otworzymy dzięki poleceniu taskschd.msc

Harmonogram zadań wywołany poleceniem taskschd.msc
Harmonogram zadań wywołany poleceniem taskschd.msc

Za wywołanie uruchomionych usług odpowiada polecenie services.msc

Polecenie services.msc uruchamia okno uruchomionych usług
Polecenie services.msc uruchamia okno uruchomionych usług

Edytor zasad grup (GPO) wywołamy poleceniem gpedit.msc

Polecenie gpedit.msc pozwoli na otwarcie zasad grup
Polecenie gpedit.msc pozwoli na otwarcie zasad grup

Aktualizacje systemu Windows

Wywołać okno Aktualizacji systemu Windows pozwoli polecenie control wuaucpl.cpl

Zakładka Aktualizacje systemu Windows wywołana poleceniem control wuaucpl.cpl
Zakładka Aktualizacje systemu Windows wywołana poleceniem control wuaucpl.cpl

Sprawdzanie aktualizacji – wuauclt.exe /showcheckforupdates

Szybkie sprawdzanie aktualizacji poprzez polecenie  %windir%\system32\wuauclt.exe /showcheckforupdates
Szybkie sprawdzanie aktualizacji poprzez polecenie %windir%\system32\wuauclt.exe /showcheckforupdates

Konta użytkowników

Okno zawierające listę utworzonych kont oraz grup lokalnych wywołujemy poleceniem lusrmgr.msc

Okno użytkowników i grup wywołanych poleceniem lusrmgr.msc
Okno użytkowników i grup wywołanych poleceniem lusrmgr.msc

Konta użytkowników utworzone w systemie możemy dodatkowo podejrzeć poleceniem netplwiz.exe

Zakładka Konta użytkowników
Zakładka Konta użytkowników wywołana poleceniem %windir%\system32\netplwiz.exe

Kontrola utworzonych kont przez UAC – UserAccountControlSettings.exe

Kontrola utworzonych kont przez UAC
Kontrola utworzonych kont przez UAC

Kreator przypominania hasła wywołuje polecenie rundll32.exe keymgr.dll,PRShowSaveWizardExW

Kreator przypominania hasła wywołany poleceniem rundll32.exe keymgr.dll,PRShowSaveWizardExW
Kreator przypominania hasła wywołany poleceniem rundll32.exe keymgr.dll,PRShowSaveWizardExW

Certyfikaty przypisane do bieżącego użytkownika podejrzymy poleceniem certmgr.msc

Okno zawierające zestaw certyfikatów przypisanych do bieżącego użytkownika
Okno zawierające zestaw certyfikatów przypisanych do bieżącego użytkownika

Urządzenia i drukarki

Zakładkę Menedżera urządzeń wywołujemy za pomocą komendy  hdwwiz.cpl

Rysunek 3. Wywołanie Menedżera urządzeń za pomocą komendy hdwwiz.cpl
Wywołanie zakładki Menedżera urządzeń za pomocą komendy hdwwiz.cpl

Zainstalowane Kontrolery gier podejrzymy poleceniem joy.cpl

Rysunek 16. Okno zawierające zainstalowane kontrolery gier
Okno zawierające zainstalowane kontrolery gier

Listę zainstalowanych skanerów oraz aparatów fotograficzny wywołamy poleceniem %ProgramFiles%\Windows Photo Viewer\ImagingDevices.exe

Okno zawierające listę zainstalowanych skanerów oraz aparatów fotograficznych
Okno zawierające listę zainstalowanych skanerów oraz aparatów fotograficznych

Zakładkę dodawania drukarek możemy szybko otworzyć wydając polecenie rundll32.exe printui.dll,PrintUIEntry /il

Dodawania drukarek wywołane poleceniem rundll32.exe printui.dll,PrintUIEntry /il
Dodawania drukarek wywołane poleceniem rundll32.exe printui.dll,PrintUIEntry /il

Faksowanie i skanowanie w systemie Windows dostępne jest poprzez wydanie polecenia wfs.exe

Okno faksowania i skanowania w systemie Windows wywołane poleceniem wfs.exe
Okno faksowania i skanowania w systemie Windows wywołane poleceniem wfs.exe

Zmiana ustawień automatycznie pobieranych sterowników urządzeń odbywa się poprzez wywołanie okna rundll32.exe newdev.dll,DeviceInternetSettingUi 5

Okno dotyczące automatycznej instalacji urządzeń
Okno dotyczące automatycznej instalacji urządzeń

Właściwości myszki wywołujemy poleceniem main.cpl

Rysunek 9. Właściwości myszki wywołane poleceniem main.cpl
Właściwości myszki wywołane poleceniem main.cpl

Okno zawierające ustawienia dźwięku wywołamy poleceniem mmsys.cpl

Rysunek 11. Okno zawierające ustawienia dźwięku wywołane poleceniem mmsys.cpl
Okno zawierające ustawienia dźwięku wywołane poleceniem mmsys.cpl

Centrum sieci i udostępniania

Okno zawierające Połączenia sieciowe wywołujemy przy użyciu komendy ncpa.cpl

Rysunek 6. Wywołanie okna Połączenia sieciowe za pomocą komendy ncpa.cpl
Rysunek 6. Wywołanie okna Połączenia sieciowe za pomocą komendy ncpa.cpl

Okno konfiguracji połączenia wywołujemy komendą xwizard.exe RunWizard {7071ECE0-663B-4bc1-A1FA-B97F3B917C55}

Okno konfiguracji połączenia
Okno konfiguracji połączenia

Tworzenie wirtualnej sieci prywatnej (VPN) można rozpocząć wydając polecenie xwizard.exe RunWizard {7071EC75-663B-4bc1-A1FA-B97F3B917C55}

Tworzenie wirtualnej sieci prywatnej (VPN)
Tworzenie wirtualnej sieci prywatnej (VPN)

Wywołanie okna tworzenia połączenia szerokopasmowego rozpoczynamy od wpisania komendy xwizard.exe RunWizard {C03E8585-781E-49a1-8190-CE902D0B2CE7}

Tworzenie połączenia szerokopasmowego
Tworzenie połączenia szerokopasmowego

Jeśli sieć nie działa poprawnie możemy poleceniem Rundll32.exe ndfapi,NdfRunDllDiagnoseIncident wywołać okno diagnostyki sieci

Polecenie Rundll32.exe ndfapi,NdfRunDllDiagnoseIncident wywołujące okno diagnostyki sieci
Polecenie Rundll32.exe ndfapi,NdfRunDllDiagnoseIncident wywołujące okno diagnostyki sieci

Pasek zadań i nawigacji

Ustawienia paska narzędzi, które chcemy dodać lub usunąć z paska zadań wywołujemy poleceniem rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 6

Ustawienia paska narzędzi wywołane  poleceniem rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 6
Ustawienia paska narzędzi

Natomiast nawigację wywołujemy poleceniem rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 8

Ustawienia nawigacji wywołane poleceniem rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 8
Ustawienia nawigacji

Programy i funkcje

Zakładkę Programy i funkcje wywołujemy za pomocą polecenia appwiz.cpl

Rysunek 4. Wywołanie zakładki Programy i funkcje za pomocą komendy appwiz.cpl
Wywołanie zakładki Programy i funkcje za pomocą komendy appwiz.cpl

Opcje włączania lub wyłączania funkcji systemu Windows możemy wywołać poleceniem OptionalFeatures.exe

Włączanie lub wyłączanie funkcji systemu Windows wywołujemy poleceniem OptionalFeatures.exe
Włączanie lub wyłączanie funkcji systemu Windows wywołujemy poleceniem OptionalFeatures.exe

Program Windows Defender wywołamy poleceniem %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe

Program Windows Defender wywołany poleceniem %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe
Program Windows Defender wywołany poleceniem %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe

Opcje zasilania

Okno zawierające opcje zasilania wywołujemy za pomocą komendy powercfg.cpl

Rysunek 7. Wywołanie okna Opcje zasilania za pomocą komendy powercfg.cpl
Wywołanie okna Opcje zasilania za pomocą komendy powercfg.cpl

Zaawansowane opcje zasilania możemy wywołać poleceniem control.exe powercfg.cpl,,3

Zaawansowane opcje zasilania wywołane poleceniem control.exe powercfg.cpl,,3
Zaawansowane opcje zasilania wywołane poleceniem control.exe powercfg.cpl,,3

Personalizacja

Zmianę efektów wizualnych dokonamy za pomocą control.exe desk.cpl,Themes,@Themes

Zmianę efektów wizualnych dokonana za pomocą polecenia control.exe desk.cpl,Themes,@Themes
Zmianę efektów wizualnych dokonana za pomocą polecenia control.exe desk.cpl,Themes,@Themes

Wygaszacz ekranu ustawimy wywołując control.exe desk.cpl,screensaver,@screensaver

Wygaszacz ekranu wywołany komendą control.exe desk.cpl,screensaver,@screensaver
Wygaszacz ekranu wywołany komendą control.exe desk.cpl,screensaver,@screensaver

Rozdzielczość ekranu możemy bardzo szybko zmienić stosując polecenie desk.cpl

Rysunek 14. Rozdzielczość ekranu wywołana poleceniem desk.cpl
Rysunek 14. Rozdzielczość ekranu wywołana poleceniem desk.cpl

Zakładkę zawierającą Datę i godzinę wywołujemy za pomocą polecenia timedate.cpl

Rysunek 5. Wywołanie okna z datą i godziną za pomocą polecenia timedate.cpl
Rysunek 5. Wywołanie okna z datą i godziną za pomocą polecenia timedate.cpl

Centrum ułatwień dostępu wywołujemy poleceniem control access.cpl

Rysunek 18. Centrum ułatwień dostępu wywołane poleceniem control access.cpl
Rysunek 18. Centrum ułatwień dostępu wywołane poleceniem control access.cpl

Centrum akcji wywołujemy przy użyciu polecenia wscui.cpl

Rysunek 10. Centrum akcji wywołane poleceniem wscui.cpl
Rysunek 10. Centrum akcji wywołane poleceniem wscui.cpl

Zakładkę internet podejrzymy stosując polecenie inetcpl.cpl

Rysunek 15. Właściwości zakładki Internet wywołane poleceniem inetcpl.cpl
Rysunek 15. Właściwości zakładki Internet wywołane poleceniem inetcpl.cpl

 Rozwiązywanie problemów

Odtwarzanie dźwięku – msdt.exe -id AudioPlaybackDiagnostic -ep ControlPanelSearc

Rozwiązywanie problemów z odtwarzaniem dźwięku
Rozwiązywanie problemów z odtwarzaniem dźwięku

Nagrywanie dźwięku – msdt.exe -id AudioRecordingDiagnostic -ep ControlPanelSearch

 Rozwiązywanie problemów z nagrywaniem dźwięku
Rozwiązywanie problemów z nagrywaniem dźwięku

Sprzęt i urządzenia – msdt.exe -id DeviceDiagnostic -ep ControlPanelSearch

Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i urządzeniami
Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i urządzeniami

Grupa domowa – msdt.exe -id HomeGroupDiagnostic -ep ControlPanelSearch

Rozwiązywanie problemów z grupą domową
Rozwiązywanie problemów z grupą domową

Konserwacja systemu – msdt.exe -id MaintenanceDiagnostic -ep ControlPanelSearch

Rozwiązywanie problemów z konserwacją systemu
Rozwiązywanie problemów z konserwacją systemu

Połączenie internetowe – msdt.exe -id NetworkDiagnosticsWeb -ep ControlPanelSearch

Rozwiązywanie problemów z połączeniem internetowym
Rozwiązywanie problemów z połączeniem internetowym

Drukarka – msdt.exe -id PrinterDiagnostic -ep ControlPanelSearch

Rozwiązywanie problemów z drukarką
Rozwiązywanie problemów z drukarką

Wyszukiwanie i indeksowanie – msdt.exe -id SearchDiagnostic -ep ControlPanelSearch

Rozwiązywanie problemów z wyszukiwaniem i indeksowaniem
Rozwiązywanie problemów z wyszukiwaniem i indeksowaniem

Rozwiązywanie problemów ze zgodnością programów  – msdt.exe -id PCWDiagnostic -ep ControlPanelSearch

Rozwiązywanie problemów ze zgodnością programów
Rozwiązywanie problemów ze zgodnością programów

Dodatkowo możemy zarejestrować wszystkie wykonane czynności za pomocą rejestratora kroków psr.exe

Rejestrator wykonanych czynności na komputerze

Zapewne zastanawiacie się, co zrobić z tymi poleceniami. Najlepiej część z nich zapamiątać :) Dodatkowo do wybranych zakładek możemy wykonać skróty

Tworzenie skrótu na pulpicie
Tworzenie skrótu na pulpicie

Podajemy polecenie, które zostanie wywołane, w tym przypadku będzie to sprawdzenie dostępnych aktualizacji

Podajemy polecenie, które zostanie wywołane
Podajemy polecenie, które zostanie wywołane

Definujemy nazwę dla tworzonego skrótu i klikamy zakończ.

Definiowanie nazwy skrótu
Definiowanie nazwy dla tworzonego skrótu

A może Wy znacie jakieś ciekawe polecenia ? zapraszam do umieszczania ich w postaci komentarza od tego artykułu.

Podobne wpisy

Zarządzanie użytkownikami za pomocą NET USER

Instalacja Windows 8 na wirtualnym dysku VHD

Włączanie lub wyłączanie programu Windows Defender

Ukrywanie konta użytkownika w systemie Windows 8