MDT 2010 – instalacja systemu Windows 7

Share this post

MDT 2010 zwane Microsoft Deployment Toolkit jest nowym narzędziem służącym do wdrażania systemów operacyjnych z rodziny Microsoft. W tym artykule zobaczycie jak stworzyć przykładową paczkę z systemem Windows 7 i wdrożyć ją na stacji klienckiej.

Naszą przygodę z Deployment Workbench rozpoczniemy od stworzenia sobie folderu na dysku hdd, w którym będziemy przechowywać wszystkie informacje dotyczące wdrażania systemów. W tym celu zaznaczamy Deployment Shares, prawym klawiszem myszy rozwijamy menu i wybieramy New Deployment Share, czyli tworzymy nowe miejsce wdrożeniowe.

Rysunek 1. Tworzenie nowego punktu wdrażania.
Rysunek 1. Tworzenie nowego punktu wdrażania.

Podajemy ścieżkę. Oczywiście domyślną ścieżkę (c) zmieniamy na inną. Ja wybrałem partycję H. Następnie klikamy Next.

Rysunek 2. Definiowanie ścieżki.
Rysunek 2. Definiowanie ścieżki.

Tworzymy nazwę udziału sieciowego, czyli nadajemy unikalną nazwę wcześniej utworzonego na serwerze folderu, po wpisaniu której z dowolnego komputera w sieci wewnętrznej będziemy mięli możliwość zdalnego dostępu do tego udziału. Po wpisaniu przechodzimy do nastepnego kroku wciskając Next.

Rysunek 3. Nadawanie nazwy udostępnionej ścieżki.
Rysunek 3. Nadawanie nazwy udostępnionej ścieżki.

Wpisujemy opis dla udziału sieciowego by wiedzieć z jaką usługą jest on skojarzony.

Rysunek 4. Dodawanie opisu.
Rysunek 4. Dodawanie opisu.

Zakładka Allow Image Capture ma za zadanie odpytania nas czy obraz systemu może być tworzony. Chodzi o to, by przypomnieć nam o odłączeniu maszyny z domeny. Zaznaczamy ask i klikamy Next.

Rysunek 5. Zapytanie o przechwytywanie obrazu.
Rysunek 5. Zapytanie o przechwytywanie obrazu.

Allow admin Password czyli zapytanie o możliwość zdefiniowania przez użytkownika lokalnego hasła administratora w trakcie wykonywanej czynności wdrażania systemu. Oczywiście nie mamy potrzeby tworzenia takiego hasła więc klikamy Next bez zaznaczania.

Rysunek 6. Zapytaj użytkownika o lokalne hasło Administratora.
Rysunek 6. Zapytaj użytkownika o lokalne hasło Administratora.

Podczas wdrażania systemu mamy możliwość uruchomienia zapytania o klucz licencyjny, tak zwany product key. Nie chcemy by pytano nas o klucz więc jak w kroku powyższym, nie zaznaczamy dostępnej opcji i przechodzimy dalej.

Rysunek 7. Pytaj użytkownika o klucz produktu.
Rysunek 7. Pytaj użytkownika o klucz produktu.

Summary czyli podsumowanie naszych wcześniejszych kroków. Po zapoznaniu się ze szczegółami klikamy Next

Rysunek 8. Podsumowanie.
Rysunek 8. Podsumowanie.

Trwa proces tworzenia udziału sieciowego oraz kopiowania do niego niezbędnych plików

Rysunek 9. Wykonywanie zdefiniowanych ustawień.
Rysunek 9. Wykonywanie zdefiniowanych ustawień.

Proces tworzenia udziału dobiegł końca.

Rysunek 10. Zakończenie procesu.
Rysunek 10. Zakończenie procesu.

Po zakończeniu tworzenia nowego udziału, w Deployment Workbench, a dokładniej w zakładce Deployment Share pojawił nam się nowy kontener, pokazujący całą zawartość nowego udziału, który wcześniej stworzyliśmy.

Rysunek 11. Nowe zakładki.
Rysunek 11. Nowe zakładki.

Kolejnymi krokami jakie podejmiemy będzie umieszczenie systemu operacyjnego w folderze DeploymentShare znajdującego się na dysku H. Wybieramy zakładkę perating System, prawym klawiszem rozwijamy menu zaznaczając Import Operating System.

Rysunek 12. Importowanie systemu Windows 7
Rysunek 12. Importowanie systemu Windows 7

Operacja ta spowodowała otwarcie kreatora importowania systemu. Mamy tutaj do wyboru trzy możliwości. Pierwszą z nich jest import obrazów z nośnika CD/DVD zawierającego instalację systemu. Druga opcja to dodanie pojedynczych plików .wim gotowych już obrazów. Trzecią możliwością jest pobranie obrazów, które wcześniej wdrażaliśmy za pomocą usługi wdrażania zwanej WDS. Wkładamy nośnik zawierający system Windows 7 do napędu DVD i wybieramy opcję pierwszą klikając Next.

Rysunek 13. Definiowanie miejsca importu.
Rysunek 13. Definiowanie miejsca importu.

Wskazujemy literę dysku DVD.

Rysunek 14. Wybór nośnika.
Rysunek 14. Wybór nośnika.

Nadajemy nazwę folderowi, w którym zostaną umieszczone obrazy.

Rysunek 15. Nadawanie nazy dla folderu z systemem.
Rysunek 15. Nadawanie nazy dla folderu z systemem.

Po zapoznaniu się z podsumowaniem klikamy Next rozpoczynając proces kopiowania obrazów systemu.

Rysunek 16. Podsumowanie.
Rysunek 16. Podsumowanie.

Proces kopiowania rozpoczęty i potrwa kilkanaście minut.

Rysunek 17. Importowanie obrazów systemu Windows.
Rysunek 17. Importowanie obrazów systemu Windows.

Obrazy 32 i 64 bitowej wersji systemu Windows 7 Ultimate zostały pomyślnie skopiowane.

Rysunek 18. Zakończenie procesu importowania.
Rysunek 18. Zakończenie procesu importowania.

Od tego monetu została zmieniona zawartość w kontenerze o nazwie Operating Systems.

Rysunek 19. Podgląd zaimportowanego  systemu.
Rysunek 19. Podgląd zaimportowanego systemu.

Zmierzając ku końcowi ;) teraz po zaimportowaniu obrazu dodamy nasz system do menu, z którego wybierzemy go podczas wdrażania. Zaznaczamy Task Sequence i prawym klawiszem mysz rozwijamy menu wybierając New Task Sequence.

Rysunek 20. Dodawanie systemu do menu
Rysunek 20. Dodawanie systemu do menu

Jeśli jest to nasz pierwszy wdrażany system w task sequence wpisujemy jego ID czyli 01. W Name wpisujemy nazwę, która pozwoli nam odróżnić go na tle innych (z czasem dodanych) systemów oraz komentarz.

Rysunek 21. Nadawanie numeru ID oraz nazwy nowej sekwencji.
Rysunek 21. Nadawanie numeru ID oraz nazwy nowej sekwencji.

W select template wybieramy standardowy klient.

Rysunek 22. Sposób zapytania klienta.
Rysunek 22. Sposób zapytania klienta.

Wybieramy OS (Operating System) którego wdrażanie rozpoczniemy. Instalacja obędzie się na 32 bitowym komputerze więc zaznaczamy x86.

Rysunek 23. Wybór wdrażanego systemu.
Rysunek 23. Wybór wdrażanego systemu.

W tym oknie możemy podać klucz produktu. W tym momencie nie będziemy podawać klucza więc zaznaczając “Do not specify a product key at this time” i klikamy Next.

Rysunek 24. Zapytanie o klucz produktu.
Rysunek 24. Zapytanie o klucz produktu.

Operating System Settings czyli możliwość podania pełnej nazwy użytkownika, organizacji oraz strony internetowej, która domyślnie będzie ładować się podczas otwieranie przeglądarki IE.

Rysunek 25. Wprowadzanie pełenj nazwy, organizacji oraz strony startowej.
Rysunek 25. Wprowadzanie pełenj nazwy, organizacji oraz strony startowej.

Zakładka Admin Password pozwala na wprowadzenie hasła dla lokalnego konta administratora. Podczas wdrażania systemu istnieje możliwość dodania komputera do domeny. Jeśli nie będziemy korzystać z tej możliwości, pozostawiając komputer w grupie roboczej warto owe hasło utworzyć.

Rysunek 26. Wprowadzanie hasła dla lokalnego administratora.
Rysunek 26. Wprowadzanie hasła dla lokalnego administratora.

Poniżej widzimy podsumowanie wykonanych przez nas kroków.

Rysunek 27. Podsumowanie.
Rysunek 27. Podsumowanie.

Poniżej widzimy podsumowanie wykonanych przez nas kroków. Wciśnięcie przycisku Next rozpocznie procest tworzenia zakładki, który potrwa dosłownie kilka sekund.

Rysunek 28. Proces tworzenia został zakończony.
Rysunek 28. Proces tworzenia został zakończony.

Podgląd nowo utworzonej zakładki w kontenerze Task Sequence

Rysunek 29. Podgląd
Rysunek 29. Podgląd

Teraz trzeba wykonać update w celu wygenerowania plików rozruchowych, których użyjemy do wdrażania Windowsa 7 na komputerach klienckich. Zaznaczamy MDT Deployment Share, prawym klawiszem myszy rozwijamy menu i wybieramy Update Deployment Share.

Rysunek 30. Aktualizacja.
Rysunek 30. Aktualizacja.

Jeśli pierwszy raz tworzymy pliki rozruchowe wystarczy zaznaczenie Opcji Optymize the boot image i kliknięcie przycisku Next.

Rysunek 31. Kopiowanie narzędzi.
Rysunek 31. Kopiowanie narzędzi.

Podsumowanie. Napisów False nie bierzemy pod uwagę, gdyż informują Nas one o opcjach, które nie zostały zaznaczone (wybrane).

Rysunek 32. Podsumowanie.
Rysunek 32. Podsumowanie.

Rozpoczęcie procesu tworzenia obrazów rozruchowych potrwa kilkanaście minut.

Rysunek 33. Tworzenie obrazu rozruchowego.
Rysunek 33. Tworzenie obrazu rozruchowego.

W podsumowaniu widzimy, że proces zakończył się sukcesem.

Rysunek 34. Podsumowanie procesu.
Rysunek 34. Podsumowanie procesu.

Czynność ta spowodowała utworzenie w folderze DeploymentShare\Boot zostały plików rozruchowych, jeden jako obraz iso, który możemy nagrać na płytę DVD oraz drugi, plik .wim, który umieszczamy w usłudze WDS, jeśli oczywiście taka usługa jest uruchomiona na Naszym serwerze.

Rysunek 35. Podgląd utworzonych obrazów.
Rysunek 35. Podgląd utworzonych obrazów.

Umieszczamy plik LiteTouchPE_x86.wim w usłudze WDS i komputer, na którym zostanie wdrożony system przygotowujemy do rozruchu, tak aby pierwszym urządzeniem rozruchowym była karta sieciowa.Jeśli nie posiadamy skonfigurowanej usługi WDS, nagrywamy obraz iso na płytę i rozruch wykonujemy z dysku DVD.

Rysunek 36. Umieszczenie obrazu rozruchowego w usłudze WDS.
Rysunek 36. Umieszczenie obrazu rozruchowego w usłudze WDS.

Tak jak wyżej napisałem, jeśli do rozruchu chcemy użyć pliku LiteTouchPE-x86.iso w komputerze ustawiamy napęd CD/DVD jako pierwsze urządzenie rozruchowe. Jeśli używamy umieszczonego w usłudze pliku LiteTouchPE-x86.wim jako pierwsze urządzenie rozruchowe ustawiamy na kartę sieciową. Zapisujemy zmiany i restartujemy komputer. Po pobraniu adresu ip wciskamy klawisz F12.

Rysunek 37. Rozruch
Rysunek 37. Rozruch

Następuje rozruch z umieszczonego w usłudze WDS pliku wim.

Rysunek 38. ładowanie obrazu rozruchowego.
Rysunek 38. ładowanie obrazu rozruchowego.

Pierwszym oknem jakie spotkamy na swojej drodze zaraz po rozruchu obrazu LiteTouchPe jest kreator wdrażania systemu. Klikamy w “Run the Deployment Wizard…” rozpoczynając proces, który pozwoli nam na instalację Windowsa 7

Rysunek 39. Uruchomienie kreatora.
Rysunek 39. Uruchomienie kreatora.

W tym miejscu musimy podać login i hasło administratora domeny w celu połączenia się z serwerem oraz by mieć dostęp do folderu, z którego zostanie pobrany Windows 7.

Rysunek 40. Uwierzytelnianie.
Rysunek 40. Uwierzytelnianie.

Z listy dostępnych systemów wybieramy, ten, który Nas interesuje. Zaznaczamy i klikamy Next.

Rysunek 41. Wybór systemu.
Rysunek 41. Wybór systemu.

Nadajemy nazwę komputerowi np. Win7mdt i klikamy Next.

Rysunek 42. Nadawanie nazwy.
Rysunek 42. Nadawanie nazwy.

W tym miejescu mamy możliwość dodania komputera do domeny lub pozostawienie go w grupie roboczej. W Naszym kursie dodamy do domeny wpisując nazwę domeny, login oraz hasło administratora.

Rysunek 43. Przyłączanie komputera do domeny.
Rysunek 43. Przyłączanie komputera do domeny.

System instalujemy na czystym dysku więc z listy wyboru zaznaczamy “Do not restore user data and settings” ponieważ nie dysponujemy plikami konfiguracyjnymi użytkownika oraz Nasz użytkownik nie pozostawił po sobie żadnych danych do przekopiowania na nowy, świeżo instalowany system.

Rysunek 44. Przywracanie plików użytkownika.
Rysunek 44. Przywracanie plików użytkownika.

Wybieramy język oraz układ klawiatury.

Rysunek 45. Wybór języka
Rysunek 45. Wybór języka

Kolejno na liście zaznaczamy strefę czasową.

Rysunek 46. Wybór strefy czasowej.
Rysunek 46. Wybór strefy czasowej.

Wyłączamy BitLockera.

Rysunek 47. Wyłączanie BitLockera
Rysunek 47. Wyłączanie BitLockera

W podsumowaniu, rozwijając zakładkę Details zobaczymy wcześniej zdefiniowane przez nas ustawienia. O tym jak tą informację wykorzystać opiszemy w kolejnym artykule. Jeśli wszystko jest ok, klikamy Begin.

Rysunek 48. Podsumowanie.
Rysunek 48. Podsumowanie.

Usługa MDT rozpoczęła proces instalacji systemu.

Rysunek 49. Rozpoczęcie wdrażania.
Rysunek 49. Rozpoczęcie wdrażania.

Znany widok instalatora Windowsa 7, na którym widzimy działane usługi MDT. Proces wypakowywania trwa.

Rysunek 50. Instalacja systemu
Rysunek 50. Instalacja systemu

Po restarcie instalator aktualizuje pliki rejestru.

Rysunek 51. Aktualizacja rejestru.
Rysunek 51. Aktualizacja rejestru.

Po kilkunastu minutach proces instalacji systemu Windows 7 dobiega końca.

Rysunek 52. Finalizacja instalacji.
Rysunek 52. Finalizacja instalacji.

W podglądzie, poprzez wybranie właściwości Mojego komputera widzimy, że Nasz system, tak jak to prędzej zdefiniowaliśmy został dodany do domeny.

Rysunek 53. Widok zainstalowanego i dodanego do domeny systemu.
Rysunek 53. Widok zainstalowanego i dodanego do domeny systemu.

W tym artykule zaprezentowałem wszystkie okna, jakie napotkamy na swojej drodze po rozruchu obrazu instalacji LiteTouchPe umieszczonego w usłudze WDS. Oczywiście okna takie jak np. dodanie komputera do domeny, ustawienie strefy czasowej, wyłączenie BitLockera itp. można pominąć poprzez dodanie odpowiednich wpisów (patrz Rysunek 48 – zakładka Details) edytując plik CustomSettings.ini. Jak tego dokonać opiszę w następnym artykule.

Podobne wpisy

Zdalne zarządzanie serwerem Hyper-V w grupie roboczej

Najczęściej stosowane polecenia w serwerze Hyper-V

Automatyczna dystrybucja programów za pomocą GPO

Implementacja filtrów WMI w zasadach grup (GPO)