Wdrażanie systemu Windows 7 za pomocą MDT 2010

Rysunek 22. Sposób zapytania klienta.

Rysunek 22. Sposób zapytania klienta.

Najczęściej oglądane

Logowanie do systemu Windows 10 bez znajomości hasła

Zarządzanie użytkownikami za pomocą NET USER

Tryb awaryjny Windows 10 po wciśnięciu klawisza F8

Udostępnianie plików i folderów w sieci lokalnej.