Konfigurowanie MDT 2010.

Rysunek 5. Zapytanie o przechwytywanie obrazu.

Rysunek 5. Zapytanie o przechwytywanie obrazu.

Najczęściej oglądane

Logowanie do systemu Windows 10 bez znajomości hasła

Zarządzanie użytkownikami za pomocą NET USER

Tryb awaryjny Windows 10 po wciśnięciu klawisza F8

Udostępnianie plików i folderów w sieci lokalnej.